wortal www.sp6.sanok.pl powstał 1 stycznia 2007 roku

׀  dokumenty  ׀   e-dziennik   ׀  nasze innowacje  ׀  kontakt  ׀  panel pocztowy  ׀

AKTUALNO¦CI 

 

NASZA SZKOŁA 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

KONTAKT 

 

KRONIKA 

 

NASZ PATRON 

 

TROCHĘ HISTORII 

 

JUBILEUSZ 10-LECIA 

 

NASI BOHATEROWIE 

 

KADRA 

 

PSYCHOLOG SZKOLNY 

 

BIBLIOTEKA oraz ICIM 

nasza biblioteka
ciekawa ksi±żka
mali poeci
czytelnictwo
regulaminy


 

INFORMATYKA 

 

HISTORIA WWW 

 

DOKUMENTY 

 

UCZNIOWIE I RODZICE 

 

KˇCIK RODZICA 

 

UCZNIOWIE 

 

NASZE OSIˇGNIĘCIA 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA 

 

REKRUTACJA 

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 

 

PRAWA DZIECKA 

 

REALIZOWANE PROJEKTY 

 

KONKURS "PRZYRODA W POEZJI" 

 

MISTRZOSTWA W ROBOTYCE 

 

SZKOLNA KASA OSZCZĘDNO¦CI 

 

DZIEŃ ZDROWEGO ŻYWIENIA 

 

PROMOTOR EKOLOGII 

 

SZKOŁA bez PRZEMOCY 

 

ODKRYWAMY TALENTY 

 

eTWINNING 

 

LITER@CKA 2.0 

 

SZKOŁA WSPÓŁPRACY 

 

PO LEKCJACH 

 

NASZA OFERTA 

 

ZUCHY i HARCERZE 

 

STS UKS "szóstka" 

 

ZESPÓŁ MARAKASY 

 

ZESPÓŁ KOEMO 

 

BIESIADA RODZINNA 

 

NASZ KANAŁ YouTube 

 

PODZIĘKOWANIA
CERTYFIKATY
 

 

Bezpieczna Placówka Oświatowa 
Podziękowanie Fundacji AKOGO 
Szkoła Odkrywców Talentów 
Szkoła w Ruchu 

 

SZKOLNY WOLONTARIAT 

 

SZKOLNE KOŁO WOLONTARITU 

 

 

 

 

SANOCKIE SZKOŁY 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 
Szkoła Podstawowa nr 2 
Szkoła Podstawowa nr 3 
Szkoła Podstawowa nr 4 
Szkoła Podstawowa nr 7 
Szkoła Podstawowa nr 8 
Szkoła Podstawowa nr 9 
I Liceum Ogólnokształcące 
II Liceum Ogólnokształacące 
Zespół Szkół nr 1 
Zespół Szkół nr 2 
Zespół Szkół nr 3 
Zespół Szkół nr 5 
Medyczna Szkoła Policealna 
Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa
 

 
 
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku...

regulaminy...

 
REGULAMIN WYPOŻYCZALNI:

1.  

Z wypożyczalni mog± korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice.

2.  

Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.

3.  

W wypożyczalni należy zachować ciszę.

4.  

Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczone lub zagubione ksi±żki.

5.  

Jednorazowa można wypożyczyć 3 ksi±żki, na okres 2 tygodni.

6.  

Ksi±żki należy szanować i traktować jak “przyjaciela”.

REGULAMIN CZYTELNI:

1.  

Z czytelni mog± korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice.

2.  

W czytelni obowi±zuje cisza.

3.  

W czytelni można korzystać ze wszystkich dostępnych zbiorów.

4.  

Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać tylko na miejscu w czytelni.

5.  

Czytelnik odpowiada osobi¶cie za ksi±żki i czasopisma, z których korzysta.

6.  

Ksi±żek nie wolno niszczyć (robić notatek na marginesach, zaginać kartek, kre¶lić itp.) a zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

REGULAMIN CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ:

1.  

Z pracowni mog± korzystać uczniowie i pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki szkolnej,

2.  

Z komputerów oraz internetu korzystać można wył±cznie w celach dydaktycznych, m.in. Korzystanie z edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, programu graficznego, słowników, zasobów encyklopedycznych, poszukiwanie informacji, etc.

3.  

Nie wolno korzystać z gier komputerowych oraz wyszukiwać i przegl±dać strony o tematyce niemoralnej oraz nieetycznej,

4.  

Nie wolno korzystać z komunikatorów oraz chatów. Dopuszcza się korzystanie z poczty elektronicznej,

5.  

Pierwszeństwo w korzystaniu z komputera maj± osoby realizuj±ce z jego pomoc± konkretny temat dydaktyczny

6.  

Wszyscy użytkownicy zobowi±zani s± do wpisania się w zeszycie odwiedzin sali multimedialnej – z podaniem imienia i nazwiska, klasy (dla uczniów), daty oraz ogólnego celu korzystania z komputera,

7.  

Korzystanie ze sprzętu odbywać się może tylko za zezwoleniem nauczyciela bibliotekarza,

8.  

Przy jednym komputerze może pracować jedna osoba,

9.  

Jednorazowo można korzystać z komputera 45 minut,

10.  

Korzystać na miejscu można z multimedialnych no¶ników informacji posiadanych przez bibliotekę,

11.  

Korzystaj±cy odpowiada materialnie za stanowisko komputerowe i za wyrz±dzone w nim szkody.

12.  

W przypadku usterek należy je zgłaszać do nauczyciela bibliotekarza

13.  

Użytkownicy maj± możliwo¶ć kopiowania na swoje no¶niki wybranych informacji za zgod± nauczyciela bibliotekarza,

14.  

Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowo¶ci w pracy komputerów należy zgłaszać opiekunowi sali multimedialnej,

15.  

Nie wolno zmieniać ustawień systemowych, instalować własnych programów, kasować zainstalowanych programów oraz dokonywać zmian technicznych zwi±zanych ze sprzętem komputerowym, podejmować działania w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu,

16.  

W pracowni obowi±zuje cisza. Nie wolno wnosić napojów i artykułów spożywczych,

17.  

Zachowana jest prywatno¶ć korespondencji. W przypadku nadużyć podejmowane będ± okre¶lone działania.

e-Dziennik

 

 

Pierwsze logowanie
do e-dziennika

 

 

Służbowa
Poczta Elektroniczna

 

 

Biuletyn Informacji
Publicznej

 

 

Podaruj NAM
1 procent

 

 

Szkolna Kasa Oszczędności

 

 

Projekt EKO Sanok

 

 

Dzień
Bezpiecznego Internetu

 

 

DOPALACZE - odsłona piekła
projekt edukacyjny

 


wszelkie prawa zastrzeżone © waja 2007