wortal www.sp6.sanok.pl powstał 1 stycznia 2007 roku

׀  dokumenty  ׀   e-dziennik   ׀  nasze innowacje  ׀  kontakt  ׀  panel pocztowy  ׀

AKTUALNO¦CI 

 

NASZA SZKOŁA 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

KONTAKT 

 

KRONIKA 

 

NASZ PATRON 

 

TROCHĘ HISTORII 

 

JUBILEUSZ 10-LECIA 

 

NASI BOHATEROWIE 

 

KADRA 

 

PSYCHOLOG SZKOLNY 

 

BIBLIOTEKA oraz ICIM 

 

INFORMATYKA 

 

HISTORIA WWW 

 

DOKUMENTY 
ważne druki 
ewaluacja 
programy i podręczniki 
regulaminy 

 

UCZNIOWIE I RODZICE 

 

KˇCIK RODZICA 

 

UCZNIOWIE 

 

NASZE OSIˇGNIĘCIA 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA 

 

REKRUTACJA 

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 

 

PRAWA DZIECKA 

 

REALIZOWANE PROJEKTY 

 

KONKURS "PRZYRODA W POEZJI" 

 

MISTRZOSTWA W ROBOTYCE 

 

SZKOLNA KASA OSZCZĘDNO¦CI 

 

DZIEŃ ZDROWEGO ŻYWIENIA 

 

PROMOTOR EKOLOGII 

 

SZKOŁA bez PRZEMOCY 

 

ODKRYWAMY TALENTY 

 

eTWINNING 

 

LITER@CKA 2.0 

 

SZKOŁA WSPÓŁPRACY 

 

PO LEKCJACH 

 

NASZA OFERTA 

 

ZUCHY i HARCERZE 

 

STS UKS "szóstka" 

 

ZESPÓŁ MARAKASY 

 

ZESPÓŁ KOEMO 

 

BIESIADA RODZINNA 

 

NASZ KANAŁ YouTube 

 

PODZIĘKOWANIA
CERTYFIKATY
 

 

Bezpieczna Placówka Oświatowa 
Podziękowanie Fundacji AKOGO 
Szkoła Odkrywców Talentów 
Szkoła w Ruchu 

 

SZKOLNY WOLONTARIAT 

 

SZKOLNE KOŁO WOLONTARITU 

 

 

 

 

SANOCKIE SZKOŁY 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 
Szkoła Podstawowa nr 2 
Szkoła Podstawowa nr 3 
Szkoła Podstawowa nr 4 
Szkoła Podstawowa nr 7 
Szkoła Podstawowa nr 8 
Szkoła Podstawowa nr 9 
I Liceum Ogólnokształcące 
II Liceum Ogólnokształacące 
Zespół Szkół nr 1 
Zespół Szkół nr 2 
Zespół Szkół nr 3 
Zespół Szkół nr 5 
Medyczna Szkoła Policealna 
Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa
 

 
 
Nowa strona 1

ewaluacja...

 
"UCZNIOWIE NABYWAJˇ WIADOMO¦CI I UMIEJĘTNO¦CI OKRE¦LONE W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ"
raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej przez Szkolny Zespół Ewaluacyjny w klasach IV-VII
w roku szkolnym 2017/2018
"UCZNIOWIE NABYWAJˇ WIADOMO¦CI I UMIEJĘTNO¦CI OKRE¦LONE W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ"
raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej przez Szkolny Zespół Ewaluacyjny w klasach I-III
w roku szkolnym 2017/2018
"SZKOŁA LUB PLACÓWKA WSPOMAGA ROZWÓJ UCZNIÓW Z UWZGLĘDNIENIEM ICH INDYWIDUALNYCH POTRZEB"
raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej przez Szkolny Zespół Ewaluacyjny w roku szkolnym 2016/2017
"ZARZˇDZANIE SZKOŁˇ SŁUŻY JEJ ROZWOJOWI"
raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej przez Komisję Dydaktyczn± w roku szkolnym 2015/2016
"ZARZˇDZANIE SZKOŁˇ SŁUŻY JEJ ROZWOJOWI"
raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej przez Komisję Opiekuńczo - Wychowawcz±
w roku szkolnym 2015/2016
"RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH"
raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

"Respektowane s± normy społeczne"

  plik pdf

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

"Zajęcia pozalekcyjne i koła zainteresowań"

  plik pdf

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

"Proces wspomagania edukacji dzieci"

  plik pdf

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

"Procesy edukacyjne - współpraca nauczycieli"

  plik pdf

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

"Rodzice s± partnerami szkoły"

plik doc  

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

"Procesy zachodz±ce w szkole"

plik doc  

e-Dziennik

 

 

Pierwsze logowanie
do e-dziennika

 

 

Służbowa
Poczta Elektroniczna

 

 

Biuletyn Informacji
Publicznej

 

 

Podaruj NAM
1 procent

 

 

Szkolna Kasa Oszczędności

 

 

Projekt EKO Sanok

 

 

Dzień
Bezpiecznego Internetu

 

 

DOPALACZE - odsłona piekła
projekt edukacyjny

 


wszelkie prawa zastrzeżone © waja 2007