KRONIKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANA PAWŁA II W SANOKU

 

85 |  Lekcje o Funduszach Europejskich...

STRONA GŁÓWNA

Uczniowie klasy VIII, w ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie brali udział w akcji edukacyjnej pod nazwą „Lekcja o Funduszach Europejskich VIII”. Jej organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Celem akcji była: popularyzacja wiedzy nt. ochrony klimatu, adaptacji do zmian klimatu w miastach oraz sposobów przeciwdziałania tym zmianom, popularyzacja wiedzy na temat Funduszy Europejskich, w szczególności efektów Programu Polska Wschodnia 2014-2020 oraz programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.

Ósmoklasiści wzięli udział w dwóch lekcjach poświęconych zagrożeniom i sposobom ochrony klimatu. Obecnie rozpoczęli prace nad filmikiem konkursowym, związanym z tematem akcji.

 

Środa  15.11.2023  ||    Dodała  Irena B.