KRONIKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANA PAWŁA II W SANOKU

 

336 |  Uroczyste zakończenie szkoły przez ÓSMOKLASISTÓW...

STRONA GŁÓWNA

19 czerwca w Naszej Szkole odbyła się uroczystość zakończenia szkoły podstawowej przez uczniów klasy 8. Uczestniczyli w niej oczywiście ABSOLWENCI, dyrekcja szkoły, nauczyciele, pracownicy oraz Rodzice ÓSMOKLASISTÓW.

Rozpoczęło się przekazaniem przez uczniów najstarszej klasy sztandaru uczniom klasy 7, po którym nastąpiło uroczyste przyrzeczenie na zakończenie szkoły podstawowej.

Następnym punktem uroczystości było przemówienie Pani Dyrektor Barbary Zdybek i wręczenie wspólnie z wychowawcą klasy pisemnych gratulacji ukończenia szkoły oraz nagród najlepszym uczniom, a także LISTÓW GRATULACYJNYCH ich Rodzicom. Podczas uroczystości zostały również przyznane statuetki ABSOLWENTA ROKU 2024 – w tym roku wyjątkowo, ponieważ były aż dwie – Bartosz Pudelski i Michał Bąk.

Ósmoklasiści podziękowali dyrekcji, nauczycielom i rodzicom za trud, życzliwość, wyrozumiałość oraz wskazywanie właściwych dróg i drogowskazów. Słowa podziękowania skierowali również przedstawiciele Rodziców Ósmoklasistów.

Na koniec można było zobaczyć filmik prezentujący absolwentów na przestrzeni lat.

!!!  Gratulujemy wszystkim ósmoklasistom ukończenia szkoły podstawowej
i życzymy Wam pomyślności i sukcesów w kolejnych latach  !!!

 

Czwartek  20.06.2024  ||    Dodała  Kamila M.