KRONIKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANA PAWŁA II W SANOKU


6 | Rok szkolny 2018/2019 uważamy za rozpoczęty...

STRONA GŁÓWNA

...już czas podążać tajemniczymi ścieżkami wiedzy!

Otwarcie roku szkolnego tradycyjnie rozpoczęliśmy od uczestnictwa we Mszy Świętej, po której wszyscy zgromadzili się w sali gimnastycznej. Po zmianie w związku z reformą oświaty rozpoczynamy naukę w ośmioklasowej szkole podstawowej.

Obecność sztandaru, odśpiewanie hymnu państwowego oraz galowe stroje całej społeczności szkolnej nadały podniosły charakter tej uroczystości.

Minutą ciszy upamiętniliśmy 79 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej.

Następnie w swoim przemówieniu pani Barbara Zdybek - dyrektor szkoły,  serdecznie i ciepło przywitała uczniów wyrażając nadzieję, że w szkole znajdą swój drugi dom, pełen życzliwych ludzi i nowych przyjaciół. Swoje słowa skierowała również do Rodziców zapewniając, że nauczyciele będą wspierać ich w procesie wychowywania dzieci, by wspólne działania przyniosły oczekiwane efekty.

Kolejnie odbyło się spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych, by przekazać ważne informacje organizacyjne dotyczące nowego roku szkolnego.

      Wtorek  4.09.2018  ||    Dodała:  p. Katarzyna T.