wortal www.sp6.sanok.pl powstał 1 stycznia 2007 roku

׀  dokumenty  ׀   e-dziennik   ׀  plan lekcji  ׀  nasze innowacje  ׀  kontakt  ׀  panel pocztowy  ׀

AKTUALNOŚCI 

 

NASZA SZKOŁA 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

KONTAKT 

 

KRONIKA 

 

NASZ PATRON 

 

TROCHĘ HISTORII 

 

JUBILEUSZ 10-LECIA 

 

NASI BOHATEROWIE 

 

KADRA 

 

PSYCHOLOG SZKOLNY 

 

ŚWIETLICA SZKOLNA 

 

BIBLIOTEKA oraz ICIM 

 

INFORMATYKA 

 

HISTORIA WWW 

 

DOKUMENTY 

 

UCZNIOWIE I RODZICE 

 

KĄCIK RODZICA 

 

UCZNIOWIE 

 

NASZE OSIĄGNIĘCIA 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA 

 

REKRUTACJA 

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 

 

PRAWA DZIECKA 

 

REALIZOWANE PROJEKTY 

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY 
"Osobliwości przyrodniczne 
Sanoka i okolic" 

 

KONKURS "PRZYRODA W POEZJI" 

 

MISTRZOSTWA W ROBOTYCE 

 

SZKOLNA KASA OSZCZĘDNOŚCI 

 

DZIEŃ ZDROWEGO ŻYWIENIA 

 

PROMOTOR EKOLOGII 

 

SZKOŁA bez PRZEMOCY 

 

ODKRYWAMY TALENTY 

 

eTWINNING 

 

LITER@CKA 2.0 

 

SZKOŁA WSPÓŁPRACY 

 

PO LEKCJACH 

 

NASZA OFERTA 

 

ZUCHY i HARCERZE 

 

STS UKS "szóstka" 

 

ZESPÓŁ MARAKASY 

 

ZESPÓŁ KOEMO 

 

BIESIADA RODZINNA 

 

NASZ KANAŁ YouTube 

 

PODZIĘKOWANIA
CERTYFIKATY
 

 

Bezpieczna Placówka Oświatowa 
Szkoła PAMIĘTA 
LIST od Zarządu Galerii Sanok 
Fundacja POMÓŻ I TY 
Fundacja AKOGO 
Szkoła Odkrywców Talentów 
Szkoła w Ruchu 

 

SZKOLNY WOLONTARIAT 

 

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU 

 

WSPÓŁPRACA Z FUNDACJĄ WOŚP 

 

AKCJE CHARYTATYWNE 

 

 

 

 

SANOCKIE SZKOŁY 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 
Szkoła Podstawowa nr 2 
Szkoła Podstawowa nr 3 
Szkoła Podstawowa nr 4 
Szkoła Podstawowa nr 7 
Szkoła Podstawowa nr 8 
Szkoła Podstawowa nr 9 
I Liceum Ogólnokształcące 
II Liceum Ogólnokształacące 
Zespół Szkół nr 1 
Zespół Szkół nr 2 
Zespół Szkół nr 3 
Zespół Szkół nr 5 
Medyczna Szkoła Policealna 
Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa
 

 
 
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku

AKTUALNOŚCI

 

...::  NAUKA ZDALNA  ::...

 

 

Szanowni Państwo

od 25.03.2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II prowadzi KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ.

1. Zajęcia lekcyjne odbywać się będą według tymczasowego planu określonego dla każdej klasy w wyznaczonych na planie godzinach, uczniowie powinni zapoznawać się z materiałami przygotowanymi przez nauczycieli, wykonywać zdania i polecania

2. W tym czasie nauczyciele poszczególnych przedmiotów będą do dyspozycji uczniów, uczniowie mogą kontaktować się z nauczycielem za pomocą poczty elektronicznej lub komunikatorów wskazanych przez poszczególnych nauczycieli.

3. Materiały do lekcji będą zamieszczane z jednodniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej szkoły z podziałem na klasy, przedmioty, w zakładce: NAUKA ZDALNA.

4. Ocenianie uczniów odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w poszczególnych tematach i zadaniach. Oceny będą wpisywane do dziennika elektronicznego.

a) ocenianiu podlegają wykonane przez uczniów zadania domowe przesłane drogą on-line do nauczyciela w wyznaczonym terminie (w oddziałach klas IV-VIII ),

b) w oddziałach klas I-III formy oceniania i sprawdzania wiedzy ustalają nauczyciele,

c) ocenianiu podlega:

- aktywność uczniów wykazywana podczas lekcji on-line zarówno w formie przekazu video na żywo jak też w formie odpowiedzi kierowanych do nauczyciela z wykorzystaniem czatu lub poczty elektronicznej,

- zadania domowe przesłane do nauczyciela w wyznaczonym terminie drogą on-line,

- dodatkowe (związane z tematem przeprowadzonej lekcji), zlecone przez nauczyciela czynności i prace wykonane przez uczniów.

d) oceny będą wpisywane do dziennika elektronicznego.

5. Wszelkie informacje o lekcjach, ich formie, zadaniach zasadach oceniania będą umieszczane na stronie internetowej szkoły w zakładce: NAUKA ZDALNA – z podziałem na klasy i przedmioty.

UWAGA:

Godziny zajęć mają charakter umowny i stanowią propozycję działań.
Niemniej jednak we wskazanych godzinach nauczyciele będą
do dyspozycji Uczniów i Rodziców danej klasy. 

Barbara Zdybek
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Sanoku

 

 

 

 

 

 

270

 

 

269

NAUKA ZDALNA - ankieta...
 

 

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Sanoka
Grzegorz Nogaj
zwraca się z prośbą do naszej szkolnej społeczności
o uzupełnienie ANKIETY
dotyczącej ZDALNEGO NAUCZANIA.
ZAPRASZAMY...

  

  Poniedziałek  31.03.2020  ||    Dodała  Irena B.

        
 

268

WAŻNY KOMUNIKAT...

 

267

NAUKA ZDALNA w SP6...

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/2019/2020
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6
im. Jana Pawła II w Sanoku przedstawia
harmonogram czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym
na rok szkolny 2020/2021 do Oddziału Przedszkolnego
oraz do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 6
im. Jana Pawła II w Sanoku.

Terminy dla Oddziału Przedszkolnego - kliknij...

Terminy dla klasy pierwszej - kliknij...

 

Zapraszam KLASĘ 8 na lekcje INFORMATYKI
z wykorzystaniem komunikatora Messenger
w poniedziałek, 23.03.2020,
w godzinach:
grupa 1
(od numeru 1 do 6) - g. 10.00
grupa 2
(od numeru 7 do 13) - g. 10.30
grupa 3
(od numeru 14 w górę) - g. 11.00.
Kto nie będzie uczestniczył w tej lekcji może w dziale NAUKA ZDALNA, przeglądnąć informacje z jej przebiegu.
Wacław Bojarski...

  Poniedziałek  23.03.2020  ||    Dodała p. Dyrektor

  Sobota  21.03.2020  ||    Dodał Wacław B.

        
 

266

BIBLIOTEKA SZKOLNA proponuje...

 

265

Wsparcie PEDAGOGA SZKOLNEGO...

Zapraszam do wspólnej zabawy z książką.
Zaczynamy od propozycji 1, pod hasłem
"ZOSTAŃ BOHATEREM SWOJEJ ULUBIONEJ KSIĄŻKI  
Renata Handermander...

 

Pedagodzy Szkolni
Katarzyna Bajger
(katarzyna.bajger@sp6sanok.pl)
i Ewa Zając (ewa.zajac@sp6sanok.pl)
informują, że porady i konsultacje oraz potrzebna
pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów
i rodziców będą udzielane przez pocztę elektroniczną
lub za pomocą komunikatora SKYPE,

po wcześniejszym uzgodnieniu drogą elektroniczną.
!!! ZAPRASZAMY DO KONTAKTU !!!

  Sobota  21.03.2020  ||    Dodała Renata H.

  Piątek  20.03.2020  ||    Dodały Katarzyna B. i Ewa Z.

        
 

264

ÓSMOKLASISTO - czas na powtórzenie...

 

263

NAUKA ZDALNA podczas kwarantanny - rekomendacja MEN...

Zapraszamy ÓSMOKLASISTÓW do zaglądania
na stronę CKE, gdzie publikowane są materiały powtórzeniowe z j. polskiego, matematyki
i j. angielskiego.
Będą tam również klucze odpowiedzi.

Plik dźwiękowy do testu z j. angielskiego.

!!! ŻYCZYMY MIŁEJ PRACY - powodzenia !!!

OFICJALNA STRONA
CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

 

NAUKA ZDALNA podczas zawieszenia zajęć w szkołach
- rekomendacje dla nauczycieli i dyrektorów...

 

  Poniedziałek  16.03.2020  ||    Dodał  Wacław B.

  Sobota  14.03.2020  ||    Dodał  Wacław B.

        
 

262

SQULA
udostępnia BEZPŁATNIE swoje zasoby...

 

261

REKRUTACJA przedłużona...

SQULA - internetowa platforma edukacyjna
dla dzieci z klas 1-6 oferuje ponad 65.000 kursów wspierających naukę dzieci we wszystkich przedmiotach stanowiących podstawę programową.
Dla nauczycieli i dzieci w GODZINACH SZKOLNYCH platforma dostępna będzie NIEODPŁATNIE.
Wobec przymusowej nieobecności uczniów w szkole
i rosnącego zagrożenia koronawirusem zachęcamy Państwa
do współpracy i założenia kont szkolnych.
Są one w pełni zarządzane przez nauczyciela,
a uczniowie mogą korzystać z nich bezpłatnie
w godzinach 8.00 -15.30 (także w domach).

Wykorzystajmy bezpłatne kursy edukacyjne online
i zapewnijmy dzieciom ciągłość nauki...

 

 

W związku z ZAMKNIĘCIEM SZKÓŁ
w okresie od 16 do 25 marca 2020r.
,
Burmistrz Miasta Sanoka podjął decyzję
o przedłużeniu terminów zapisów
do szkół podstawowych
i przedszkoli na rok szkolny 2020/2021
do dnia 3.04.2020r.
W okresie kwarantanny tj. do 25.03.2020 r wnioski
o przyjęcie do placówek można przesyłać w formie elektronicznej
na adres: szkola@sp6sanok.pl
lub listowej na adres szkoły.
Wniosek o przyjęcie do szkoły, czy Oddziału Przedszkolnego można pobrać ze strony internetowej szkoły:
dział REKRUTACJA...

  Sobota  14.03.2020  ||    Dodał  Wacław B.

  Sobota  14.03.2020  ||    Dodała  Irena B.

     
 

260

Otwarte Zasoby Edukacyjne...

 

259

ZALECENIA
Podkarpackiego Kuratora Oświaty...

W związku z organizacją KSZTAŁCENIA ZDALNEGO zapraszamy do zapoznania się z ofertą
OTWARTYCH ZASOBÓW EDUKACYJNYCH
dostępnych w sieci Internet.
Przypominamy, że okres kwarantanny
nie jest czasem wolnym od nauki
i uczniowie powinni przeglądać materiały dydaktyczne, powtarzać przerobiony materiał, czytać lektury...

 

Szanowni Rodzice!
Uczniowie zobowiązania są do bezwzględnego przestrzegania wprowadzonej "kwarantanny".

Ze względu na zachowanie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży niedopuszczalnym jest przebywanie uczniów
i wychowanków w: galeriach, sklepach, boiskach sportowych, placach zabaw, itp.

Tylko wspólne działania i przestrzeganie wprowadzanych zasad bezpieczeństwa może przynieść oczekiwane rezultaty.
!!! LICZYMY NA PAŃSTWA POMOC
I ZAANGAŻOWANIE !!!

  Piątek  13.03.2020  ||    Dodała  Irena B.

  Piątek  13.03.2020  ||    Dodała  Irena B.

     
 

258

WAŻNY KOMUNIKAT...

 

257

WAŻNY KOMUNIKAT...

Podaję również do wiadomości WAŻNE numery telefonów,
w związku z KORONAWIRUSEM SARS-CoV-2:

134641219
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

134656147, 134656245, 134656246
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny w Sanoku

134656100
Transport sanitarny dla pacjentów z wirusem SPZOZ Sanok

134656150, 134656250
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii SPZOZ Sanok

Barbara Zdybek
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6
im. Jana Pawła II w Sanoku

 

W związku z zaleceniami Podkarpackiego Kuratora Oświaty, informuję, że w dniach
od 12 do 13 marca 2020 r.
w związku z sytuacją epidemiologiczną
zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w szkołach
BĘDĄ ZAWIESZONE

W tych dniach dla dzieci, których Rodzice nie będą w stanie zapewnić opieki, zorganizowane będą zajęcia opiekuńcze. Obiady nie będą wydawane.
Od 16 marca do 25 marca 2020 r.
SZKOŁA BĘDZIE ZAMKNIĘTA
Przypominamy, że Rodzicom dzieci do lat 8 w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia szkoły należy się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca
1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa,
Dz. U. 2017 poz. 1368)
Kolejne informacje i komunikaty
pojawiać się będą na stronie internetowej szkoły
oraz w dzienniku elektronicznym.

Barbara Zdybek
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6
im. Jana Pawła II w Sanoku

  Środa  11.03.2020  ||    Dodała  p. Dyrektor

  Środa  11.03.2020  ||    Dodała  p. Dyrektor

     
 

256

Znamy już FINALISTÓW 
Ligi Mistrzów Gier Sieciowych...

 

255

Chłopcy na PIĄTYM,
a dziewczęta na SZÓSTYM...

Zakończyliśmy rundę TRZECIĄ eliminacji
Ligi Mistrzów Gier Sieciowych.

Po zaciętym pojedynku do grona najlepszych dołączyła ekipa PIKACHU Team, zdobywając 99 punktów.
I tak, wkrótce z finale spotkają się drużyny:
JD100% Team, Team FIVE 2 i PICHACZU Team.
!!! SERDECZNIE GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM !!!

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi wynikami
w dziale INFORMATYKA - LIGA GIER SIECIOWYCH...

 

5 marca adepci łyżwiarstwa rywalizowali na lodowisku "Arena" MOSiR w Sanoku. Swoje reprezentacje wystawiło
16 szkół podstawowych. Jak zwykle walka była zacięta. Zawody w łyżwiarstwie szybkim odbywają się co roku naprzemiennie - raz w Sanoku raz w Dębicy.
Z powodu remontu lodowiska w Dębicy w bieżącym roku
FINAŁ w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej
został zorganizowany na lodowisku MOSiR w Sanoku.
W zawodach wystartowało 16 zespoły, lecz tylko
8 awansowało do finału. Nasze dziewczęta zajęły
VI miejsce, a nasi chłopcy V...

  Środa  11.03.2020  ||    Dodał  Wacław B.

  Wtorek  10.03.2020  ||    Dodał  Maciej K.

     
 

254

MUFFINKOWY PIĄTEK dla Jemenu...

 

253

MISTRZOSTWA POLSKI w pracy z tekstem
na komputerze z udziałem MARCELA...

W piątek tj. 6 marca w naszej szkole uczniowie
klasy 5a
i członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu zorganizowali Muffinkowy Piątek dla Jemenu.
Zamówione muffinki cieszyły się ogromną popularnością
i na przerwach uczniowie klasy 5a z dużym
zaangażowaniem pracowali przy dystrybucji słodkości.
Została zaplanowana kolejna akcja niespodzianka
dla Jemenu,
gdyż uczniowie chcą pomoc tamtejszym dzieciom, a okres postu i jałmużny jest świetnym czasem
do tego typu działań...

 

Niezmiernie miło nam poinformować, że uczeń klasy 5a - MARCEL PACH zakwalifikował się do Mistrzostw Polski
w pracy z tekstem na komputerze.

Zawody polegały na jak najszybszym, bezbłędnym, trzykrotnym przepisaniu tekstu w czasie 10 minut.
Marcel uzyskał REWELACYJNY CZAS
249,3 znaków na minutę.

Organizatorem zawodów jest
Stowarzyszenie INTERINFO POLSKA, a finał mistrzostw odbędzie się w Krakowie, 4 kwietnia 2020 r.
Już dziś trzymamy za Marcela kciuki,
licząc, że ukończy te zawody z bardzo dobrym wynikiem...

  Wtorek  10.03.2020  ||    DodałGertruda L. J.

  Poniedziałek  9.03.2020  ||    Dodał  Wacław B.

     
 

252

Międzyszkolny Konkurs
"NA MAGICZNYM DYWANIE"...

 

251

"SŁOIK DOBRYCH UCZYNKÓW", czyli warsztaty kulinarne 5b w XAVITO...

5 marca w Szkole Podstawowej nr 9 w Sanoku
odbył się Międzyszkolny Konkurs „NA MAGICZNYM DYWANIE”. W konkursie uczestniczyło 6 dwuosobowych drużyn z sanockich szkół. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie - Nikodem Bat z klasy 2a i Jakub Solecki
z klasy 3a.
Podczas konkursu multimedialne urządzenie
z projektorem umieszczone pod sufitem, wyświetlało
na podłodze „Magiczny dywan”, na którym
odbywały się konkurencje.
Uczestnicy musieli
wykazać się umiejętnością koncentracji,
współpracy, sprawnością ruchową oraz wiedzą
z różnych dziedzin.
Ważną rolę odgrywała również
szybkość wykonywanych zadań. Rywalizacja była emocjonująca, pełna radości, ale i stresu.
Nasi zawodnicy doskonale radzili sobie
z poszczególnymi zadaniami, z sukcesem zakończyli rywalizację, zajmując II miejsce w konkursie...

 

Uczniowie klasy 5b wraz z wychowawczynią
p. Anną Fedyń
mieli możliwość własnoręcznie
wykonać pizzę
, każdy według własnego upodobania
i preferencji smakowych.
Podczas pracy było
dużo śmiechu, radości i z niecierpliwieniem każdy oczekiwał gotowego efektu
w postaci przepysznej
pizzy, upieczonej w prawdziwym kamiennym piecu.
Wyjście na pizze zostało ufundowane przez rodziców
w ramach nagrody ZA DOBRE UCZYNKI UCZNIÓW,

którzy skrzętnie przez cały semestr zbierali punkciki
do „SŁOIKA DOBRYCH UCZYNKÓW”...

  Sobota  7.03.2020  ||    DodałMariola B.

  Sobota  7.03.2020  ||    Dodała  Anna F.

     
 

250

"IMIENINY ZUCHA"
- Hufca ZHP Ziemi Sanockiej...

 

249

Podsumowanie Konkursu Czytelniczego
w I półroczu...

29 lutego to wyjątkowa data dla najmłodszych
członków ZHP
- tych, którzy dopiero rozpoczynają
swoją przygodę w zuchowym świecie
,
jak i dla tych tych, którzy ten świat znają już bardzo dobrze. Tego dnia bowiem Zuchy obchodzą swoje święto.
IMIENINY ZUCHA
przypadają raz na cztery lata.
W Szkole Podstawowej w Jaćmierzu odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Imienin Zucha,
na które przybyły wraz ze swoimi drużynowymi zuchy
z Sanoka - 4 GZ, 5GZ, 8GZ, 54 GZ z Falejówki
i GZ z Zagórza.
Gospodarze 15 GZ i 15 DH z Jaćmierza przygotowała bardzo ciekawy program...

 

Nadszedł czas na posumowanie Konkursu
Czytelniczego klas w I półroczu w roku szkolnym
2019/2020 oraz wyłonienie najlepszych czytelników
w klasach za minione półrocze.
Uczniowie  z klas I – VIII w I półroczu wypożyczyli
ogółem 2.369 książek,
z czego 1.809 woluminów
to książki wypożyczone przez klasy I – III.

Myślę, że w tym względzie starsze klasy
mogą brać przykład z młodszych.
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco...

  Piątek  6.03.2020  ||    Dodał dh phm. Marylka K.

  Piątek  6.03.2020  ||    Dodała  Renata H.

     
 

248

Zapobieganie zarażeniu KORONAWIRUSEM - informacja Burmistrza Miasta Sanoka...

 

247

Zapobieganie zarażeniu
KORONAWIRUSEM...

Burmistrz Miasta Sanoka
zwraca się z prośbą o zachowanie szczególnej
ostrożności i rozwagi
w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem, w sprawach dotyczących:
- wymiany zagranicznej uczniów i nauczycieli,
- wyjazdów na wycieczki zagraniczne,
- organizacji wywiadówek, szkoleń, rad
pedagogicznych, innych uroczystości i spotkań skupiających znaczną liczbę osób.
Jednocześnie proszę o rozważenie możliwości zapewnienia
w klasach jednorazowych chusteczek higienicznych
dla dzieci i uczniów
, oraz oddzielnych, zamykanych
koszy (pojemników) zabezpieczonych jednorazowymi
workami na zużyte środki higieniczne.
Należy również rozważyć możliwość rezygnacji
z używania elektrycznych suszarek do rąk,
na rzecz ręczników papierowych (zakupionych
w przystępnych cenach), bądź innych rozwiązań.
W załączeniu przekazuję ulotkę informacyjną, którą należy zamieścić na stronie internetowej, dzienniku elektronicznym oraz w widocznych miejscach w placówce.
Zastępca Burmistrza
Grzegorz Kornecki

 

   Czwartek  5.03.2020  ||    Dodała  p. Dyrektor

  Czwartek  5.03.2020  ||    Dodała  p. Dyrektor

     
 

246

Druga grupa eliminacyjna zakończyła
swoje mecze w Lidze Gier Sieciowych...

 

245

WIELKI QUIZ o Janie Pawle II
- etap III - materiały...

Runda DRUGA eliminacji poza nami.
Niestety jedyny zespół dziewcząt ze względów
zdrowotnych nie pojawił się na turnieju i tym samym
został zdyskwalifikowany. W bezpośrednim pojedynku
Team FIVE 2 w bezpośrednim pojedynku pokonał
ABDUL Team i z dorobkiem 137 punktów
zakwalifikował się do FINAŁU
!!! SERDECZNIE GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM !!!

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi wynikami
w dziale INFORMATYKA - LIGA GIER SIECIOWYCH...

 

Rozpoczynamy ETAP 3 naszego
WIELKIEGO QUIZU O JANIE PAWLE II
Zapraszamy wszystkich do przeglądania materiałów.
Tym razem okres posługi Karola Wojtyły
jako BISKUPA i KARDYNAŁA.
Już wkrótce pojawi się informacja
o terminie opublikowania testu...

  Środa  4.03.2020  ||    Dodał  Wacław B.

  Poniedziałek  2.03.2020  ||    Dodał  ks. Bogdan B.

     
 

244

"Tłusty CZWARTEK - powiedział BARTEK"...

 

243

Opłata za OBIADY w marcu...

„Powiedział Bartek, że dziś Tłusty Czwartek,
a Bartkowa uwierzyła, smacznych pączków
nasmażyła”
W Oddziale Przedszkolnym również
nie mogło zabraknąć tych przysmaków w Tłusty Czwartek, a zadbały o to nasze mamusie
panie Karolina Rycyk i Janina Łonyszyn.
Od samego rana pracowite Mamy piekły te przysmaki.
W  południe z naszej klasy rozchodził się smakowity
zapach jeszcze ciepłych pączków, a na wszystkich buziach pojawił się radosny uśmiech...

 

!!!  UWAGA  !!!

Informujemy, że opłata za obiady
w miesiącu LUTYM wynosi 132,00 zł.

TERMIN WPŁAT
UPŁYWA Z DNIEM 10.03.2020

  Poniedziałek  2.03.2020  ||    DodałMałgorzata P. 

  Poniedziałek  2.03.2020  ||    Dodał Ewa M.

     
 

242

Akcji "PLASTIKOWA NAKRĘTKA"
 - podsumowanie lutego...

 

241

"ARCHIMEDES plus - MATEMATYKA plus" - konkurs matematyczny...

W lutym mile zaskoczyli nas uczniowie klasy 1a,
którzy z dorobkiem 34 kg. przesunęli się
na miejsce PIĄTE. Włączyła się również kadra, która zebrała jak do tej pory 76 kg.
!!!  BRAWO - GRATULUJEMY  !!!
LIDEREM w dalszym ciągu pozostają uczniowie klasy 1b
, którzy zebrali już 93 kg. nakrętek.
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO WŁĄCZENIA SIĘ W AKCJĘ. Wkrótce rozstrzygnięcie MARCOWE...

 

27 lutego odbyło się podsumowanie wyników
konkursu matematycznego „Olimpiada Wiedzy ARCHIMEDES Plus - MATEMATYKA Plus”.

W tym ogólnopolskim konkursie wzięło udział 33 uczniów
z naszej szkoły.
Byli to uczniowie z klas 3 – 8.
Uczestnicy rozwiązywali testy dostosowane
do wieku,
które zawierały zadania zamknięte o zróżnicowanym stopniu trudności. Wiele z nich to zadania nietypowe wymagające niestandardowych rozwiązań.
Do zdobycia było maksymalnie 100 punktów.
Uczniowie, którzy uzyskali w konkursie ponad 80 pkt. otrzymywali tytuł LAUREATA. W gronie laureatów
znaleźli się uczniowie: Aleksandra Solecka – klasa 7,
Filip Czech i Bartosz Pudelski – klasa 4
oraz Gabriela Pastuszak – klasa 6a. Niewątpliwie największy sukces
odniósł uczeń klasy trzeciej Jakub Solecki,
który z wynikiem 96 pkt. uzyskał tytuł
LAUREATA I STOPNIA...

 Poniedziałek  2.03.2020  ||    Dodała  Gertruda L. J.

  Sobota  29.02.2020  ||    Dodał Ewa Z.

     
 

 

KORONAWIRUS

 

ELEKTRONICZNA
LEGITYMACJA SZKOLNA

 

ERASMUS+
Poznaję Świat-Poznaję Siebie

 

 

Nasza Radna
Młodzieżowej Rady Miasta

 

 

Nasze sukcesy

 

 

e-Dziennik

 

 

Pierwsze logowanie
do e-dziennika

 

 

Służbowa
Poczta Elektroniczna

 

 

Biuletyn Informacji
Publicznej

 

 

Podaruj NAM
1 procent

 

 

Szkolna Kasa Oszczędności

 

 

Projekt EKO Sanok

 

 

Dzień
Bezpiecznego Internetu

 

 

W zakresie
Robotyki i Programowania
współpracujemy z

 

 

 

 

 

 

 

wszelkie prawa zastrzeżone © waja 2007