wortal www.sp6.sanok.prox.pl powstał 1 stycznia 2007 roku

38-500 SANOK, ul. Przemyska 80, tel. +48 13 4630996

 

AKTUALNOŚCI 

 

KRONIKA 

 

NASZA OFERTA 

 

NASZ PATRON 

 

SZKOŁA WSPÓŁPRACY 

 

TROCHĘ HISTORII 

 

KĄCIK RODZICA 

 

NASZE OSIĄGNIĘCIA 

 

SPRAWDZIAN po 6 KL. 

 

SZKOŁA bez PRZEMOCY 

 

ODKRYWAMY TALENTY 

 

BIESIADA RODZINNA 

 

KADRA 

 

UCZNIOWIE 

 

KONKURSY 

 

BIBLIOTEKA oraz ICIM 

 

GAZETKA SZÓSTECZKA 

 

STS UKS "szóstka" 

 

ZESPÓŁ MARAKASY 

 

ZUCHY i HARCERZE 

 

DOKUMENTY 

 

HISTORIA WWW 

 

KONTAKT 

 


 
 
 

 
  Nowa strona 1

aktualności...

 
 
 9 | Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

 

W roku szkolnym 2014/2015 wprowadza się dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

1) 22. 10.2014 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych - Dzień Patrona Szkoły
2) 10.11.2014 - dzień przed 11 listopada
3) 02 - 05.01. 2015 - dni wolne po Nowym Roku
4) 01.04.2015 - Sprawdzian kl. VI
5) 05.06.2015 - dzień po Bożym Ciele

Szkoła zorganizuje w dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zajęcia wychowawczo-opiekuńcze

Szkoła poinformuje rodziców (prawnych opiekunów) o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo- opiekuńczych.

   piątek 16.9.2014 ||    Dodał: Jerzy                  autor: Dyrektor szkoły
 
 8 | Konkurs o tytuł "Czytelnika Roku" i "Czytelnika Miesiąca"

 

Jest to kolejna edycja konkursu, w kategorii klas I - III i IV - VI. "Czytelnikiem Miesiąca" zostaje osoba, która w danym miesiącu przeczyta najwięcej książek.

Przyznanie tytułu "Czytelnika Roku" oraz wręczenie nagrody nastąpi na apelu kończącym rok szkolny.

Wyniki konkursów - "Najlepiej czytająca klasa" oraz "Czytelnik Miesiąca", na bieżąco zamieszczane będą na stronie internetowej naszej szkoły.

   piątek 15.9.2014 ||    Dodał: Jerzy                  autor: Jolanta Struś
 
 7 | Bykowce 1939 -2014

 

Uczniowie klasy VI wraz z wychowawcą Pelagią Bąk brali udział w uroczystości rocznicowej upamiętniającej potyczkę oddziałów polskich i niemieckich w 1939 r., podczas której śmierć w obronie ojczyzny poniosło sześciu żołnierzy 6 Pułku Strzelców Podhalańskich z Sambora.

Przy pomniku poległych żołnierzy wysłuchali referatu, przemówień, po czym złożyli kwiaty. Następnie na cmentarzu uczestniczyli w modlitwie i apelu poległych. Salwę honorową oddali reprezentanci 21 Brygady strzelców Podhalańskich z Rzeszowa.

To niepowtarzalna lekcja historii ucząca patriotyzmu do małej i dużej ojczyzny.

Pelagia Bąk

   piątek 12.9.2014 ||    Dodał: Jerzy
 
 6 | Spotkanie z Policją.

 

Uczniowie klas 0-III na początku roku szkolnego uczestniczyli w spotkaniu z funkcjonariuszami policji. Zaproszone policjantki aspirant p. Monika Hędrzak i sierżant p. Rowińska Ciępiel wygłosiły dla uczniów pogadankę dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły i ze szkoły. Podczas spotkania uczniowie poznawali podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drogach.

Uczyli się także rozpoznawać i nazywać wybrane znaki drogowe. Policjantki zwróciły także uwagę na właściwe zachowanie się dzieci w różnych sytuacjach i miejscach. Przestrzegali, aby uczniowie wybierali bezpieczne miejsca do zabaw, z dala od ruchu ulicznego.

Następnie dla uczniów kl.Ia , Ib oraz grupy 6-latków została zorganizowana praktyczna lekcja przechodzenia przez ulicę. Istotne jest, aby dzieci od najmłodszych lat były świadomymi uczestnikami ruchu drogowego. Poruszane zagadnienia na spotkaniu związane były z omawianą tematyką podczas zajęć szkolnych.

Na zakończenie spotkania każdy pierwszak otrzymał pamiątkowe znaczki odblaskowe, które ułatwią bezpieczne poruszanie się po drogach.

   wtorek 9.9.2014 ||    Dodał: Jerzy
 
 5 | Drodzy Rodzice i Uczniowie!

 

Zwracamy się z gorącą prośbą o zaangażowanie się w akcję humanitarną, która ma na celu pomóc około tysiącu dzieciom, które zostały zabrane z regionów Doniecka i Ługańska.
Na chwilę obecną przebywają one w mieście partnerskim Białogrodzie nad Dniestrem.
Wszystkich zainteresowanych informujemy, iż dzieci te potrzebują m.in.:
- artykułów szkolnych dla dzieci w wieku 5 do 11 lat (zeszyty, bloki rysunkowe, piórniki, linijki oraz artykułu piśmiennicze);
- obuwia dla chłopców i dziewcząt w wieku 5 do 14 lat (trzewiki, obuwie sportowe, ciepłe obuwie zimowe);
- ciepłych kurtek dla dziewcząt i chłopców w wieku 5-14 lat;
- ciepłej odzieży dla dziewcząt i chłopców w wieku 5-16 lat (bluzy, spodnie, koszulki, rękawiczki, czapki);
- środków higienicznych oraz czystości;
- zabawek.

W miarę możliwości prosimy o podpisanie zawartości przyniesionych przez Państwa paczek (np. kurtka dziewczęca 1szt; piórnik szkolny szt.2)

Akcja trwać będzie od dnia 08.09 do 30.09. W tym czasie Prosimy Państwa o przynoszenie darów do wyznaczonych punktów zbiórki od poniedziałku do piątku w godzinach od 10-14: 

- ul. 3 Maja 16 (była siedziba Oddziału Związku Ukraińców w Polsce)
- Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ul. Jana Pawła II 59
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Królowej Bony 4

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 13 46 528 76 w godzinach 7.30 - 15.30

Burmistrz Miasta Sanoka Wojciech Blecharczyk
Przewodniczący Rady Miasta Sanoka Jan Oklejewicz

Dary można składać również w Szkole Podstawowej nr 6 w Sanoku, tj. w oddziałach przedszkolnych oraz w każdej klasie!!!
Termin: 26 września 2014 r.

   piątek 5.9.2014 ||    Dodał: Jerzy
 
 4 | Komunikat

 

Dyrektor szkoły informuje, że 09.09.2014r. tj. wtorek

odbędą się organizacyjne spotkania z Rodzicami.

wg. następującego harmonogramu: 

oddziały przedszkolne - godz. 16.00

kl. I - III - godz. 16.30

kl. IV - VI - godz. 17.00

Proszę o obowiązkowe przyjście do szkoły.

   środa 3.9.2014 ||    Dodał: Jerzy
 
 3 | Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2014/2015...

 

Nadszedł długo oczekiwany dzień- 1 września– rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2014/2015.

Tradycyjnie, jak co roku, rozpoczęliśmy od uczestnictwa we Mszy Św., po której wszyscy zgromadzili się w sali gimnastycznej.

Uczniów Oddziału Przedszkolnego, pierwszoklasistów i pozostałą społeczność szkolną, a także rodziców i nauczycieli powitała pani Jolanta Struś- społeczny zastępca dyrektora. Następnie odczytała list od pani Dyrektor Barbary Zdybek skierowany do wszystkich zebranych.

Minutą ciszy upamiętniliśmy 75  rocznicę wybuchu II wojny światowej.

Kolejnym, ważnym elementem pierwszego dnia w szkole było spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych, przekazanie przez nich planów zajęć oraz informacji organizacyjnych nowego roku szkolnego.
 

   Poniedziałek 1.9.2014 ||    Dodała: Grażyna S.
 
 2 | Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015...

 

1 września 2014 (poniedziałek), o godz. 8:15 odbędzie się uroczysta Msza Święta w Kościele Parafialnym w Olchowcach. Po mszy w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II, Rada Pedagogiczna spotka się z uczniami i rodzicami.

Następnie dzieci wraz z wychowawcami klas udadzą się do sal lekcyjnych na spotkanie organizacyjne.

Zapraszamy!
 

   Piątek 29.8.2014 ||    Dodał: Maciej K.
 
 1 | Dofinansowanie do podręczników...

 

Rodzice dzieci rozpoczynających naukę w klasach II, III oraz VI szkoły podstawowej, którzy znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej lub życiowej, będą mogli otrzymać w roku szkolnym 2014/2015 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników.

Programem objęto m. in. uczniów:

Klasy II, III oraz VI – pochodzących z rodzin, w których dochód wynosi 539 zł. netto na osobę w rodzinie (kryterium określone w ustawie oświadczeniach rodzinnych).

Rodzice (prawni opiekunowie) wypełniają WNIOSEK1 bez punktu 3 w części II.

Klasy II, III oraz VI - pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (np. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej) na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Rodzice (prawni opiekunowie) wypełniają WNIOSEK1 wraz z punktem 3 w części II.

Ponadto program skierowany jest do uczniów:

Klas II - VI szkoły podstawowej, tj. słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Sanoku).

Uczniowie niepełnosprawni, o których mowa powyżej,  posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają prawo ubiegać się o dofinansowanie w programie „Wyprawka szkolna" bez względu na dochód, na jednego członka rodziny.

Rodzice (prawni opiekunowie) wypełniaj WNIOSEK2

 Formularze będą dostępne także w szkole (sekretariat) od 22 sierpnia 2014r.

Termin składania wniosków - 5 września 2014 r.
 

   Środa 20.8.2014 ||    Dodała: Katarzyna B.
 
 

 
 

Sylwetka
Absolwenta SP6

Bezpieczne
wakacje

Szkoła
Odkrywców Talentów

Szkoła
W Ruchu

Certyfikat
PROMOTOR EKOLOGII

Jubileusz 10-lecia

Drodzy Przyjaciele

Biesiada Rodzinna

Nasi
bohaterowie

Nasza Szkoła

Nasza Biblioteka

Polecamy

Przetargi

Sanockie Szkoły

Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Gimnazjum nr 3
Gimnazjum nr 4
 
 

 
 

 
 

Zapraszam do obejrzenia naszej szkolnej 
witryny internetowej

 

 

 
 

wszelkie prawa zastrzeżone © waja 2007