wortal www.sp6.sanok.pl powstał 1 stycznia 2007 roku

׀  dokumenty  ׀   e-dziennik   ׀  plan lekcji  ׀  nasze innowacje  ׀  kontakt  ׀  panel pocztowy  ׀

AKTUALNO¦CI 

 

NASZA SZKOŁA 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

KONTAKT 

 

KRONIKA 

 

NASZ PATRON 

 

TROCHĘ HISTORII 

 

JUBILEUSZ 10-LECIA 

 

NASI BOHATEROWIE 

 

KADRA 

 

PSYCHOLOG SZKOLNY 

 

¦WIETLICA SZKOLNA 

 

BIBLIOTEKA oraz ICIM 

 

INFORMATYKA 

 

HISTORIA WWW 

 

DOKUMENTY 

 

UCZNIOWIE I RODZICE 

 

KˇCIK RODZICA 

 

UCZNIOWIE 

 

NASZE OSIˇGNIĘCIA 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA 

 

REKRUTACJA 

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 

 

PRAWA DZIECKA 

 

REALIZOWANE PROJEKTY 

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY 
"Osobliwości przyrodniczne 
Sanoka i okolic" 

 

KONKURS "PRZYRODA W POEZJI" 

 

MISTRZOSTWA W ROBOTYCE 

 

SZKOLNA KASA OSZCZĘDNO¦CI 

 

DZIEŃ ZDROWEGO ŻYWIENIA 

 

PROMOTOR EKOLOGII 

 

SZKOŁA bez PRZEMOCY 

 

ODKRYWAMY TALENTY 

 

eTWINNING 

 

LITER@CKA 2.0 

 

SZKOŁA WSPÓŁPRACY 

 

PO LEKCJACH 

 

NASZA OFERTA 

 

ZUCHY i HARCERZE 

 

STS UKS "szóstka" 

 

ZESPÓŁ MARAKASY 

 

ZESPÓŁ KOEMO 

 

BIESIADA RODZINNA 

 

NASZ KANAŁ YouTube 

 

PODZIĘKOWANIA
CERTYFIKATY
 

 

Bezpieczna Placówka Oświatowa 
Szkoła PAMIĘTA 
LIST od Zarządu Galerii Sanok 
Fundacja POMÓŻ I TY 
Fundacja AKOGO 
Szkoła Odkrywców Talentów 
Szkoła w Ruchu 

 

SZKOLNY WOLONTARIAT 

 

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU 

 

WSPÓŁPRACA Z FUNDACJˇ WO¦P 

 

AKCJE CHARYTATYWNE 

 

 

 

 

SANOCKIE SZKOŁY 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 
Szkoła Podstawowa nr 2 
Szkoła Podstawowa nr 3 
Szkoła Podstawowa nr 4 
Szkoła Podstawowa nr 7 
Szkoła Podstawowa nr 8 
Szkoła Podstawowa nr 9 
I Liceum Ogólnokształcące 
II Liceum Ogólnokształacące 
Zespół Szkół nr 1 
Zespół Szkół nr 2 
Zespół Szkół nr 3 
Zespół Szkół nr 5 
Medyczna Szkoła Policealna 
Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa
 

 
 
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku
 

 


 

AKTUALNO¦CI

 

WAKACJE 2020 czas zacz±ć...

Zapraszamy do przegl±dania KRONIKI WYDARZEŃ z minionych lat

 

360

 

 

359

ZASADY korzystania ze SZKOLNYCH BOISK podczas epidemii COVID-19...
 

 

W zwi±zku z wyst±pieniem stanu epidemii COVID-19
w oparciu o Rozporz±dzenie Rady Ministrów
z dnia 2 maja 2020r. w sprawie ustanowienia
okre¶lonych ograniczeń, nakazów i zakazów
informuję, że boiska szkolne czynne będ±
w godz. od 7.00–15.00 od poniedziałku do pi±tku

ZASADY KORZYSTANIA
ZE SZKOLNYCH BOISK - epidemia Covid-19...

 

 ¦roda  1.07.2020  ||    Dodała  p. Dyrektor

        
 

358

PAULINA JANIK
- Absolwentka Roku 2020...

 

357

Pożegnanie ABSOLWENTÓW...

NAJLEPSI UCZNIOWI 2019/2020...

 

"WSPOMNIENIA Sˇ JEDYNYM RAJEM,
Z KTÓREGO NIE MOŻNA NAS WYGNAĆ...”
W pi±tek 26 czerwca 2020 r. w naszej szkole odbyła się krótka uroczysto¶ć zakończenia szkoły
przez uczniów ósmej klasy.
Po od¶piewaniu hymnu państwowego, nast±piło przekazanie sztandaru przedstawicielom młodszego rocznika. Następnie dyrektor p. Barbara Zdybek
odebrała przyrzeczenie złożone przez absolwentów naszej szkoły. Wyróżnieni zostali najlepsi uczniowie:
Paulina Janik, Natalia Jagniszczak, Martyna Łapiszczak, Agnieszka Wasylew, Amelia Solararz,
Maciej Bochnak, Karol Gołda i Karol Pajęcki
-
otrzymuj±c nagrody ksi±żkowe.
Szczególnie podniosłym momentem było ogłoszenie
wyniku głosowania nauczycieli w sprawie
Absolwenta Roku 2020, którym została Paulina Janik...

Wtorek  30.06.2020  ||    Dodała  p. Dyrektor

 Wtorek  30.06.2020  ||    Dodała  p. Pelagia B.

        
 

 

KORONAWIRUS

 

ELEKTRONICZNA
LEGITYMACJA SZKOLNA

 

ERASMUS+
Poznaję ¦wiat-Poznaję Siebie

 

 

Nasza Radna
Młodzieżowej Rady Miasta

 

 

Nasze sukcesy

 

 

e-Dziennik

 

 

Pierwsze logowanie
do e-dziennika

 

 

Służbowa
Poczta Elektroniczna

 

 

Biuletyn Informacji
Publicznej

 

 

Podaruj NAM
1 procent

 

 

Szkolna Kasa Oszczędności

 

 

BLOG Szkolnej Biblioteki

 

 

Projekt EKO Sanok

 

 

Dzień
Bezpiecznego Internetu

 

 

W zakresie
Robotyki i Programowania
współpracujemy z

 

 

 

 

 

 

 

wszelkie prawa zastrzeżone © waja 2007