KRONIKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANA PAWŁA II W SANOKU


79 | "Moje bezpieczeństwo i zdrowie" - spotkanie z POLICJANTAMI...

STRONA GŁÓWNA

"Moje bezpieczeństwo i zdrowie" - to cykl zajęć tematycznych realizowanych w ciągu roku szkolnego w Oddziale Przedszkolnym.

W miesiącu wrześniu i październiku odbyły się zajęcia tematycznie związane z bezpieczną drogą do i ze szkoły, bezpiecznym spędzaniem czasu wolnego w domu. Dzieci poznały:

- 5 zasad przechodzenia przez jezdnię,
- jak bezpiecznie bawić się w domu i w szkole,
- numery telefonów alarmowych,
- kiedy korzystamy z numeru alarmowego -112,
- jak wezwać pomoc gdy coś nam zagraża lub wydarzyło się jakieś nieszczęście.

Wiedzę zdobytą podczas zajęć sprawdzały panie POLICJANTKI z Komendy Powiatowej Policji w Sanoku, które uczestniczyły w zajęciach. Dzieci chętnie odpowiadały na pytania zadawane przez panie policjantki.

Następnie odbyła się praktyczna lekcja przechodzenia przez jezdnię. Dzieci zdały ten egzamin "na SZÓSTKĘ".

Wychowawczyni i dzieci serdecznie dziękują paniom policjantkom za udział w zajęciach.

 

      Poniedziałek  29.10.2018  ||    Dodała:  Małgorzata P.