KRONIKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANA PAWŁA II W SANOKU


278 | XI Międzyszkolny Konkurs Recytatorski "PRZYRODA W POEZJI"...

STRONA GŁÓWNA

W dniu 26 kwietna, w ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi, odbyła się w naszej szkole XI edycja Międzyszkolnego  Konkursu Recytatorskiego „Przyroda w poezji”. W tym roku honorowy patronat nad konkursem objął Podkarpacki Kurator Oświaty.

Jego adresatami są uczniowie klas I-III szkół podstawowych Powiatu Sanockiego.

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań poezją, kreowanie właściwych postaw wobec przyrody, doskonalenie umiejętności recytatorskich oraz twórcza wymiana doświadczeń artystycznych.

W tegorocznej edycji zaprezentowali się następujący uczniowie:

SP nr 2: Kaja Bernat, Marika Pelczarska, Wiktor Rycyk
SP nr 3: Maja Jawor, Natalia Pawelec, Filip Orzechowski
SP nr 4: Emilia Mika, Lena Statkiewicz, Amelia Czujko
SP nr 6:  Milan Jezierski, Gabriela Kopiec, Lena Jachimowska
SP nr 7: Emilia Łukaszyk, Lena Drwięga, Maja Władyka
SP w Falejówce: Jakub Fedak, Oliwia Łuczka, Marta Jaworska

Wykonawcy,  recytując wiersze związane z ekologią, ochroną przyrody i bioróżnorodnością, uczcili święto naszej planety – Ziemi.

Ich popisy oceniała Komisja Konkursowa w składzie: przewodnicząca: P. Barbara Zdybek - dyrektor SP6 oraz Panie: Beata  Kolanowska, Barbara Pytlowany, Małgorzata Florek, Agata Szul, Katarzyna Pawłowska, Agnieszka Baranowska.

Komisja, oceniając wykonawców, brała pod uwagę: dobór repertuaru, pamięciowe opanowanie utworu, recytację (odpowiednie tempo, intonację głosu), a także ogólny wyraz artystyczny. Wszyscy  uczestnicy konkursu wykazali się dużymi umiejętnościami recytatorskimi i ciekawą interpretacją prezentowanych utworów.

Największy sukces odnieśli wykonawcy: Lena Statkiewicz, która zajęła I miejsce, Milan Jezierski – miejsce II, na miejscu III uplasowała się Marika Pelczarska.

!!!  Zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom konkursu należą się gratulacje i wielkie brawa  !!!

Każdy uczestnik konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. Okolicznościowy puchar trafił do SP nr4, który na ręce P. Małgorzaty Florek  przekazała Pani Dyrektor Barbara Zdybek.

Zakup cennych nagród możliwy był dzięki pozyskaniu przez organizatora sponsorów. Kolejny już raz hojność wykazali: Pan Tomasz Bil (firma GEO-EKO) oraz Pan Czesław Grządziel (firma TRANSPRZĘT).

!!! SERDECZNIE DZIĘKUJEMY  !!!

Po konkursie uczestnicy spotkali się przy słodkim poczęstunku, podczas którego mogli porozmawiać i lepiej się poznać.

Organizatorem konkursu jest p. Anna Blecharczyk - opiekun Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody „EKOLUDKI”. 

 

     Poniedziałek  29.04.2019  ||    Dodała:  Anna B.