KRONIKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANA PAWŁA II W SANOKU


285 | Rozstrzygnięcie II edycji Szkolnego Konkursu Ekologicznego "ZIEMIA wzywa SOS"...

STRONA GŁÓWNA

Głównym celem konkursu było wyłonienie najlepszych młodych miłośników przyrody, a także zwiększenie wiedzy przyrodniczo – ekologicznej uczniów.  Konkurs miał na celu także zwrócić uwagę młodych osób na konieczność dbania o otaczające nas środowisko i stanowił włączenie się w szereg akcji organizowanych z okazji obchodów Światowego Dnia Ziemi 2019, który w tym roku odbywał się pod hasłem OCHRONY ZAGROŻONYCH GATUNKÓW.

Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas  IV- V i składał się z testu zawierającego 30 pytań zamkniętych.  Łącznie uczestniczyło w nim 18 osób, które musiały wykazać się dużą wiedzą na temat form ochrony przyrody, fauny i flory lasów Polski, a także zanieczyszczeń środowiska. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała p. Anna Fedyń - opiekun SK LOP w klasach IV-VIII.

Uczniowie pokazali, że wiedza ekologiczna nie jest im obca  co za skutkowało przyznaniem, miejsc ex aequo. I tak oto przedstawia się lista zwycięzców:

I miejsce (ex aequo) – Kinga Rachwał i Zofia Sieniawska (klasa 5a) oraz Filip Nocuń (klasa 5b), którzy uzyskali 25 pkt.
II miejsce  – Aleksandra Gburyk
(klasa 5a), uzyskała 24 pkt.

III miejsce
(ex aequo) – Kinga Husejko i Anna Kopiec (klasa Va), które uzyskały 21 pkt.

!!! Zwycięzcy otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe,
a bogatej wiedzy przyrodniczo - ekologicznej GRATULUJEMY WSZYSTKIM,
zarówno zwycięzcą jak i pozostałym uczestnikom  konkursu  !!!

 

     Piątek  10.05.2019  ||    Dodała:  Anna F.