KRONIKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANA PAWŁA II W SANOKU


286 | Maja i Ania na posiedzeniu Komisji Sejmowej...

STRONA GŁÓWNA

Obrady plenarne Sejmu Dzieci i Młodzieży poprzedzone są posiedzeniem Komisji Sejmowej. Biorą w niej udział najlepsze zespoły uczniów z danego województwa.

Uczennice naszej Szkoły Ania i Maja zdobyły maksymalną liczbę punktów i to one właśnie wraz z zespołem ze szkoły w Dąbrówce, w dniach 11-12 maja 2019 r., wzięły udział w posiedzeniu komisji w Sulejówku i w Warszawie.

Pierwszego dnia uczestniczyły w warsztatach prowadzonych przez pracowników Instytutu Pamięci Narodowej. Ich zdaniem było opracowanie uchwały sejmowej oraz sformułowanie dwóch pytań do Ministra Edukacji Narodowej. Dziewczynki pracowały również nad problemem upowszechniania wiedzy historycznej o naszym kraju zarówno w Polsce jaki za granicą.

Następnego dnia uczestniczyły w posiedzeniu komisji i podkomisji sejmowych, podczas których dokonano wyboru marszałków i wicemarszałków sejmu. Wybrano także przewodniczą komisji. Członkowie komisji mieli również możliwość wprowadzania poprawek do przygotowywanej wcześniej uchwały. Dokument ten zostanie przedstawiony na posiedzeniu plenarnym Sejmu Dzieci i Młodzieży, które odbędzie się 1 czerwca 2019r.

 

     Poniedziałek  13.05.2019  ||    Dodała:  Irena B..