KRONIKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANA PAWŁA II W SANOKU


297 |  Uczniowie 8 klasy brali udział w Programie Profilaktycznym "ARCHIPELAG SKARBÓW"...

STRONA GŁÓWNA

Uczniowie klasy 8 brali udział w Programie Profilaktycznym „ARCHIPELAG SKARBÓW”.

Misją programu jest wspieranie rozwoju i zapobieganie problemom dzieci i młodzieży w duchu zintegrowanego podejścia do profilaktyki problemowej oraz współpraca z rodzinami, szkołami, samorządami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami na rzecz wychowania, promocji zdrowia i profilaktyki.

Udział uczniów w programie "Archipelag Skarbów" był potrzebny, wskazany. Program poruszył tematy związane z dojrzałością uczuciową, miłością, związkami, odpowiedzialnością za siebie i innych. Tematy te są ważne, wartościowe i trudne do omówienia z młodzieżą w związku z ich delikatnością. Sposób przekazania treści profilaktycznych, dobre przykłady i świadectwa osób znanych, ważnych jest dobrą przeciwwagą dla treści oferowanych przez media.

Nasi uczniowie chętnie i aktywnie włączali się w „scenki” inicjowane przez prowadzących.

Program stanowi element podsumowujący dotychczasowe działania profilaktyczno-wychowawcze szkoły. Młodzież uzmysławia sobie, że to co mówią rodzice, nauczyciele jest ważne bo podobnie też myślą i świadczą swoim przykładem inni ludzie.

 

     Czwartek  23.05.2019  ||    Dodał:  Kamila M.