KRONIKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANA PAWŁA II W SANOKU


304 |  Innowacja Pedagogiczna oparta na Bajkoterapii i Muzykoterapii...

STRONA GŁÓWNA

W roku szkolnym 2018/2019 dla dzieci uczęszczających na Świetlicę Szkolną zorganizowano cykliczne zajęcia  oparte na BAJKOTERAPII i MUZYKOTERAPII, pomocne w rozwiązywaniu problemów emocjonalno – społecznych dzieci. Zajęcia przeprowadzono na podstawie wdrożonej w szkole Innowacji Pedagogicznej: ”Z bajką i muzyką w pogodny świat wyobraźni”.

Innowacja jest zgodna z Podstawą Programową MEN z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej i polegała na autorskim opracowaniu nowego programu cyklicznych zajęć relaksacyjnych w ramach uczestnictwa dzieci  w zajęciach świetlicy szkolnej. Zajęcia oparto  na terapeutycznych walorach odpowiednio dobranej bajki i muzyki. Program realizowany był od września 2018 roku do maja 2019 roku. Zajęcia odbywały się w każdy piątek i trwały 60 minut, dla 10 – 15 osobowej grupy dzieci.

W toku wieloletniej obserwacji uczniów daje się zauważyć niepokojące zjawisko. Dotyczy ono wzrostu liczby dzieci, których zachowanie nacechowane jest impulsywnością, nerwowością. Wiele dzieci nie radzi sobie z emocjami, wdaje się w konflikty z rówieśnikami. Problemy te uwarunkowane są nagromadzeniem napięć, problemów w środowisku szkolnym i rodzinnym.

Uczniowie Świetlicy Szkolnej to liczna grupa dzieci, które pozostając po zajęciach szkolnych wchodzą w skład zróżnicowanej wiekowo grupy i nadal poddane są konieczności podporządkowania się wymogom dyscypliny. W niwelowaniu napięć, rozładowaniu negatywnych emocji, bardzo pomocne okazują się m.in. metody oparte na terapeutycznych walorach odpowiednio dobranej literatury i muzyki.

Innowacja Pedagogiczna: „Z bajką i muzyką w pogodny świat wyobraźni” polegała na organizowaniu cyklicznych zajęć czytelniczych będących połączeniem bajkoterapii i słuchania odpowiednio dobranej muzyki, a także aktywności plastycznej , dramy i zabaw wyzwalających kreatywność.

Do podstawowych celów innowacji należało:

--- budowanie pozytywnego obrazu siebie i świata,
---  redukcja napięć, pobudzenie pozytywnych emocji,
---  kształtowanie nawyku słuchania i opowiadania,
--- budzenie kreatywności i wyobraźni, wypracowanie przez dzieci własnych sposobów i umiejętności radzenia sobie z takimi emocjami jak: smutek, strach, złość, agresja.

W zajęciach wykorzystano bajki relaksacyjne, psychoedukacyjne i psychoterapeutyczne autorstwa Marii Molickiej i Doris Brett, a także opowiadania Małgorzaty Musierowicz innych autorów. Podczas zajęć dzieci słuchały odpowiednio dobranej do tematu muzyki – relaksacyjnej, klasycznej, filmowej - o walorach pobudzających wyobraźnię, wyciszającej lub nawiązującej klimatem do czytanego tekstu. Treść literacka i charakter muzyki były inspiracją do twórczych zabaw dydaktycznych, dyskusji, aktywności plastycznej, zabaw muzycznych, scenek dramowych, pantomimy.

Dzieci chętnie słuchały muzyki i w bardzo ciekawy sposób relacjonowały wyobrażenia powstałe w wyniku zagłębienia się w jej klimat. Budowały ciekawe wypowiedzi podczas dyskusji inspirowanych treścią bajek terapeutycznych. Angażowały się w twórczość plastyczną i zabawy związane z wysłuchanym tekstem. Współpracowały podczas wykonywania zadań w parach lub grupach. Zdarzały się jednak sytuacje wybuchu nagromadzonych emocji przy omawianiu niekiedy trudnych tematów, takich jak złość, gniew, poczucie odrzucenia przez grupę. Wtedy uczyliśmy się panowania nad emocjami i technik wyciszania się.

Do relacji dołączam część prac plastycznych powstałych pod wpływem wrażeń po wysłuchaniu muzyki lub czytanego tekstu.

Uważam pomysł wprowadzenia innowacji: „Z bajką i muzyką w pogodny świat wyobraźni” za zasadny i udany. Mam nadzieję,  iż dzieci będą umiały wykorzystać wiedzę i umiejętności zdobyte na zajęciach przy pokonywaniu wielu trudności, które napotkają w codziennym życiu.

 

     Sobota  1.06.2019  ||    Dodała:  Renata H.