KRONIKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANA PAWŁA II W SANOKU


16  |  Wspólnie dla Dziedzictwa Pamięci...

STRONA GŁÓWNA

Uczniowie klasy 8 wraz z wychowawcą Pelagią Bąk wzięli udział w przedsięwzięciu "Wspólnie dla dziedzictwa pamięci" w ramach projektu naukowo – dydaktycznego "EDUKACJA HISTORYCZNA W SŁUŻBIE RESOCJALIZACJI" realizowanego na mocy porozumienia z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Rzeszowie i Centrum Dialogu Między Religiami i Narodami.

Podjęte działania miały na celu uczczenie 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej i 77 rocznicy największych transportów z obozu w Zasławiu do Bełżca oraz mordów na terenie przyległym do obozu.

W pierwszym dniu, uroczystości odbywały się w Zakładzie Karnym w Uhercach  Mineralnych. Prelekcję pt. ”Sanocki Wrzesień” przedstawił p. Andrzej Romaniak - historyk z Muzeum Historycznego w Sanoku. Osadzeni z ZK przedstawiali sylwetki żołnierzy kampanii wrześniowej pochodzących z ziemi sanockiej. Wielkim zainteresowaniem  cieszyły się wspomnienia świadka historii - p. Zdzisława Bila, mieszkańca wsi Bykowce, pamiętający bitwę pod Bykowcami 10 września 1939 roku.

Następnie p. Pelagia Bąk zaprezentowała wystawę „Gdy historia opowiada” ze zbiorów Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bykowce oraz osób prywatnych. Wystawa zawierała źródła historyczne związane z wydarzeniami, które miały miejsce w Bykowcach 1939 roku.

Na zakończenie p. Agata Kozieradzka z Nowosielec przedstawiła wspomnienia o swoim  ojcu  Tadeuszu Węgrzynie, walczącym w kampanii wrześniowej na ziemi sanockiej. Całość została podsumowana wzruszającym akcentem muzycznym w wykonaniu Pauliny Janik.

W drugim dniu uroczystości odbyły się w ZK w Łupkowie. Ogólny rys historyczny zaprezentował kpt. Grzegorz  Oleniacz, następnie Piotr Chmielowiec z IPN z Rzeszowa wygłosił wykład „Kampania wrześniowa 1939r. na Podkarpaciu”.

Kolejnym punktem spotkania był występ przedstawicieli Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Oddział w Jaworowie pt. ”Kampania wrześniowa na Kresach”.

Następnie p. Mieczysław Brekier - prezes  Związku Sybiraków oddział w Sanoku opowiedział o  klęsce wrześniowej jako początku dalszych tragicznych wydarzeń dla narodu polskiego.

3 września uroczystości miały miejsce pod pomnikiem w Bykowcach. Odczytano list Małgorzaty Majki Onyszkiewicz z Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Ponownie wystąpił p. A. Romaniak, p. Z. Bil, p. Zofia Michniewicz oraz p. Krystyna Chowaniec. Proboszcz Bogdan Blama odmówił modlitwę za zmarłych a przedstawiciele lokalnych władz: starosta Powiatu Sanockiego – p. Janusz Cecuła i wójt gminy Jaśliska - p. Adam Dańczak w towarzystwie uczniów z SP nr 6 złożyli kwiaty i zapalili znicze.

Wspominając o heroicznym boju i bohaterstwie dowódcy „podhalańczyków”, kolejne roczniki uczniów naszej szkoły, w każdą rocznicę wydarzenia przychodzą pod pomnik w Bykowcach, by ten szacunek okazać. Jednocześnie pamiętają o współczesnym wymiarze patriotyzmu poprzez systematyczne pogłębianie wiedzy historycznej i dbanie o Izbę Pamięci.

 

      Sobota  14.09.2019  ||    Dodała  Pelagia B.