KRONIKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANA PAWŁA II W SANOKU


127  Spotkanie z funkcjonariuszem Służby Więziennej...

STRONA GŁÓWNA

W dniu 22.11.2019 r. funkcjonariusz Służby Więziennej sierżant Piotr Skotnicki odwiedził uczniów klasy 1b w celu przybliżenia dzieciom co to jest więzienie i jakie zadania wykonują funkcjonariusze Służby Więziennej.

W trakcie spotkania dzieci dowiedziały się, że osoby dorosłe, które nie przestrzegają obowiązujących przepisów prawnych ponoszą odpowiedzialność karną i w konsekwencji mogą zostać umieszczone w więzieniu. Ponadto pierwszaki poznały elementy umundurowania funkcjonariuszy SW, sprzęt i środki ochrony osobistej. Spotkanie wzbudziło bardzo duże zainteresowanie i okraszone było wieloma pytaniami dzieci.

Celem spotkania oprócz zaznajomienia dzieci z podstawowymi zadaniami i obowiązkami funkcjonariusza Służby Więziennej, było także uświadomienie im, że każda osoba, która dopuści się złamania obowiązujących przepisów prawa ponosi konsekwencje swojego niewłaściwego zachowania. Podczas spotkania dzieci były pouczone jak najskuteczniej reagować w sytuacjach zagrażających ich bezpieczeństwu. Spotkanie było także elementem mającym na celu przybliżanie dzieciom różnych zawodów wykonywanych przez dorosłych. Podczas spotkania dzieci były pouczone jak najskuteczniej reagować w sytuacjach zagrażających ich bezpieczeństwu.

 

Środa  27.11.2019  ||    Dodała  Sabina K.