KRONIKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANA PAWŁA II W SANOKU


57 |  Europejski Dzień Języków Obcych...

STRONA GŁÓWNA

2 października nasza szkoła obchodziła Europejski Dzień Języków Obcych, który został ogłoszony w 2001 przez Radę Europy i obchodzony jest corocznie 26 września.

Uczniowie naszej szkoły na lekcji j. niemieckiego wzięli udział w pogadance na temat  korzyści płynących z nauki języków obcych, wysłuchali piosenki „Kolorowy wiatr” w 17 różnych językach, a także opowiedzieli o swoich marzeniach i aspiracjach językowych. 

Następnie każdy uczeń klasy 7 i 8 miał okazję spróbować swoich sił w quizie językowym, który składał się z 25 pytań. Uczniowie zmagali się z trudnymi zagadnieniami, oto kilka pytań:  

1. W którym z języków wszystkie rzeczowniki pisane są dużą literą?
2. Jak nazywa się najczęściej tłumaczona na obce języki książka?
3. Ile jest języków oficjalnych w Unii Europejskiej?
4. Kto stworzył międzynarodowy język Esperanto?
5. Czy kto napisał słowa: „Niechaj to narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój  język mają”?

Zwycięzcami konkursu zostali: Izabela Dziewińska, Tomasz Gefrerer, Julia Nowak oraz Aleksandra Solecka, wszyscy z klasy 8, zdobywając taką samą liczbę punktów. Pod koniec lekcji każdy uczeń otrzymał wyzwanie językowe, którego miał podjąć się w najbliższy weekend.

Natomiast w pozostałych klasach na lekcjach j. angielskiego uczniowie mogli dowiedzieć się ciekawostek na temat różnych języków, posłuchać ich oraz rozwiązać różne quizy na tablicy interaktywnej.

Dzień ten miał za zadanie podkreślić znaczenie wszystkich języków, jakimi porozumiewamy się w Europie i zwrócić uwagę na to, jak ważna jest nauka języków obcych.  Lekcja uświadomiła nam, że języka uczymy się nie tylko w szkole, dla ocen, ale i przez całe życie, choćby słuchając muzyki, czy korespondując z „komputerowymi” znajomymi.

 

Piątek  10.10.2020  ||    Dodała  Ewelina K.