KRONIKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANA PAWŁA II W SANOKU


64 |  Internetowe SPOTKANIE uczestników projektu ERASMUS+...

STRONA GŁÓWNA

7 października 2020 roku odbyło się spotkanie koordynatorów i nauczycieli biorących udział projekcie ERASMUS+ „Poznaję świat- poznaję siebie”. Uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich szkół partnerskich.

Dyskutowano na temat planu pracy na rok szkolny 2020/2021.

Z powodu pandemii nie odbędzie się wizyta w szkole włoskiej, dlatego ustalono, że będzie ona miała charakter on-line. Dzięki wykorzystaniu komunikatorów internetowych odbędą się spotkania uczniów i nauczycieli. Będziemy mogli też obserwować lekcje prowadzone w szkole włoskiej.

Szkoła polska przygotuje także szkolenie na temat aktywnych metod nauczania.

strona internetowa projektu ERASMUS+....

 

Sobota  10.10.2020  ||    Dodała  Irena B.