KRONIKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANA PAWŁA II W SANOKU


28 |  WYBORY do Młodzieżowej Rady Miasta Sanoka..

STRONA GŁÓWNA

Młodzieżowa Rada Miasta Sanoka powstała w 2019 r. z inicjatywy Burmistrza Tomasza Matuszewskiego.

Składa się ona z przedstawicieli wszystkich sanockich szkół (podstawowych i ponadpodstawowych), a kadencja radnych trwa 2 lata. Powstała ona w celu upowszechnienia idei samorządowej wśród młodzieży, chęci zwiększenia  aktywności młodych ludzi w lokalnym środowisku oraz integrowania młodzieży w Sanoku.

I właśnie po upływie  terminu pierwszej kadencji Rady, w tym roku odbywają się kolejne wybory.

Ordynacja wyborcza ściśle określa zasady całego procesu wyborczego oraz terminy poszczególnych działań. Można poczuć się jak na prawdziwych wyborach.

W naszej szkole zgłosiło się 4 kandydatów, są to:

1. Kopiec Wiktoria z klasy 8a
2. Rachwał Kinga
z klasy 8a
3. Spędzia Nikola
z klasy 7b
4. Szyniec Larysa
z klasy 8b

!!!  Kampania wyborcza trwa!!!! Niech wygra najlepszy  !!!

 

Czwartek  16.09.2021  ||    Dodała  Dorota A.