KRONIKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANA PAWŁA II W SANOKU


44 |  Święto Pieczonego ZIEMNIAKA - Kropelka WODY dla Ugandy...

STRONA GŁÓWNA

25 września 2021 przy Domu Strażaka w Olchowcach odbył się event „Święto Pieczonego Ziemniaka” zorganizowany przez Szkolne Koło Wolontariatu działające w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku pod opieką p. Gertrudy Lubienieckiej Jakiel oraz Radę Dzielnicy Olchowce reprezentowaną przez p. Grzegorza Kozaka.

Tradycją jest, iż tak zwane wykopki ziemniaków kończyły się ich pieczeniem w ognisku. Nie bacząc na „pogodę pod chmurką”, przy folklorystycznych dźwiękach piosenek i utworów instrumentalnych wykonywanych przez Zespół Wokalny FOLKOWIANIE działający w szkole SP6 oraz Zespół KGW w Wujskim i Zespół Lisznianie przygotowano wydarzenie i konsumowano grillowaną kiełbasę oraz ekologiczne ziemniaki z popiołu.

Dodatkowo dzięki gestowi DPS „Światło Nadziei” w Sanoku podarowaniu fasolki po bretońsku oraz flaków udało się zebrać kwotę 800,00 zł. w charytatywnej akcji „Kropelka wody dla Ugandy”.

Szczytny cel imprezy pokazuje dzieciom nasze zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka i uczy empatii.  Szkolne Koło Wolontariatu współpracuje z sanoczaninem ojcem Piotrem Dąbkiem, który przebywa na misjach i dzielnie pracuje w Ugandzie. Tym razem pomagamy doprowadzić wodę do kranów w Technikum Gastronomicznym, które to nadzoruje ojciec Piotr. Cieszymy się, że znowu się udało. Dzięki zaangażowaniu wielu: pomysłodawczyni pani Gercie, Radzie Dzielnicy Olchowce, Ochotniczej Straży Pożarnej Olchowce, 9 Drużynie Harcerskiej działającej w SP 6 z komendantka Hufca ZHP Ziemi Sanockiej druhną Marylą Kurkarewicz, Urzędowi Miasta Sanoka, który użyczył sceny i nagłośnienia na imprezę mogliśmy miło spędzić sobotnie popołudnie i przyczynić się do niesienia pomocy.

Nic nie mogłoby się wydarzyć, gdyby nie ludzie „Wielkiego Serca”, którzy pomogli w przygotowaniu imprezy, a także tym, którzy uświetnili ją swoją obecnością.

Dekoracje wykonała pani Edyta Podstawska i pani Gerta, napis pani Pelagia Bąk, pani dyrektor Barbara Zdybek i pani Sabina Silarska przybyły na imprezę, aby wesprzeć ją. Pani Renata Handermander przygotowała zespół wokalny. Imprezę prowadziła pani Gertruda Lubieniecka Jakiela.

!!!  Pamiętajmy dobro powraca ze zdwojoną siłą  !!!

 

Poniedziałek  27.09.2021  ||    Dodała  Gertruda L. J.