KRONIKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANA PAWŁA II W SANOKU


132 |  Rocznica uchwalenia KONWENCJI O PRAWACH DZIECKA..

STRONA GŁÓWNA

20 listopada to wyjątkowy dzień – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka.  Jest to dokument o zasięgu międzynarodowym, przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. W konwencji zostały spisane wszystkie prawa dziecka.  Jednym z koordynatorów obchodów rocznicy jest UNICEF, pod którego patronatem odbywają się działania w naszej szkole.

20 listopada - to moment, w którym uwaga wszystkich kierowana jest na dzieci i ich prawa. W tym szczególnym dniu dzieci na całym świecie jednoczą się i podejmują wiele działań w imieniu swoich rówieśników – tych, których prawa często są łamane. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem.

Dlatego też uczniowie z naszej szkoły, znając powagę sytuacji postanowili uczcić ten wyjątkowy dzień w nietypowy sposób. Klasy ósme przygotowały debatę na temat praw dziecka. W wydarzeniu wzięły udział 2 drużyny, z których jedna była za prawami dziecka a druga przeciw. Pozostali uczniowie klas 8 oraz specjalnie zaproszeni goście byli widownią. Oczywiste jest, że przy podejmowaniu tak ważnych decyzji jak podpisanie konwencji międzynarodowej towarzyszą burzliwe dyskusje. Tak było też u nas. Po zakończonej debacie p. dyrektor Barbara Zdybek i p. v-ice dyrektor Irena Bojarska zwróciły uczniom uwagę na ogromne znaczenie przysługujących im praw.  

Wzięło w niej udział 26 osób z których 21 uznało prawa dziecka za potrzebna, a najważniejszym prawem zostało wybrane – prawo do nietykalności osobistej. Argumentację poszczególnych drużyn przyjęto z takim samym entuzjazmem.

Całe wydarzenie zakończyło się ankietą, w której uczestnicy wyrazili własne zdanie na temat praw dziecka.

!!!  Głos dzieci powinien być słyszany przez dorosłych  !!!

 

Środa  24.11.2021  ||    Dodała  Dorota A.