KRONIKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANA PAWŁA II W SANOKU


353 |  "Galeria wybitnych postaci z okresu rządów Piastów i Jagiellonów" - projekt w klasie 4a...

STRONA GŁÓWNA

353 |  "Галерея видатних діячів часів правління Пястів і Ягеллонів" - проект у 4а класі...

ДОМА

Uczniowie klasy 4a na lekcjach historii w ramach innowacji pedagogicznej zaprezentowali postacie i wydarzenia o doniosłym znaczeniu dla kształtowania polskiej tożsamości kulturowej.

Opowiadali o:

--- księciu Mieszku i czeskiej Dobrawie – chrzcie Polski;
---
Bolesławie Chrobrym – pierwszym królu – i zjeździe w Gnieźnie;
---
ostatnim z Piastów – Kazimierzu Wielkim;
---
królowej Jadwidze, Władysławie Jagielle, Zawiszy Czarnym, unii polsko-litewskiej i zwycięstwie grunwaldzkim;

Projekt miał za zadanie poszerzenie i utrwalenie wiedzy na temat wybitnych postaci z okresu rządów Piastów i Jagiellonów. Przewidziany był dla 5 grup, z których każda wykonywała  przydzielone jej  zadanie. Jako podsumowanie projektu uczniowie przedstawiali swoją postać poprzez wcielenie się „w rolę” i przeprowadzenie wywiadu z tą postacią.

Celem projektu było pozyskanie informacji z różnych źródeł dotyczących wybitnych postaci z okresu rządów Piastów i Jagiellonów, doskonalenie umiejętności z zakresu podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji oraz przygotowania do wystąpień publicznych.

!!!  Zapraszam do obejrzenia wywiadu z Kazimierzem Wielkim i Bolesławem Chrobrym  !!!

 

Czwartek  23.06.2022  ||    Dodała  Pelagia B.