KRONIKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANA PAWŁA II W SANOKU

 

264 |  Wiosenne Marsze na Orientację APTEKARKA 2024 już za nami...

STRONA GŁÓWNA

Uczestnicy zawodów poradzili sobie bardzo dobrze zarówno z odszukaniem właściwych punktów w terenie, jak i z zadaniami dodatkowymi (mierzeniem azymutu i odpowiadaniem na krajoznawczo-historyczne pytania).

A jak przebiegały zawody?

Uczestnicy otrzymali specjalistyczną mapę do imprez na orientację, kolorową, w skali 1:3500, to znaczy, że 1cm na mapie to 35m w terenie.

W kategorii TP i TD mapa była pełna, w kategorii TM i TJ z niewielkimi fragmentami zasłoniętymi. W parku porozmieszczane były Punkty Kontrolne (PK) – w postaci lampionu biało-czerwonego o wymiarach 20x30 cm. Każdy lampion posiadał dwucyfrowy kod oraz kredkę służącą do potwierdzenia pobytu na punkcie poprzez wpisanie kodu na karcie startowej. Na terenie zawodów rozmieszczone były dodatkowo Punkty Stowarzyszone (PS). Punkt Stowarzyszony zlokalizowany mógł być nie bliżej niż 8 m od punktu kontrolnego i nie dalej niż 35 m. Kolejny rodzaj punktów to Punkty Mylne (PM) zlokalizowane dalej niż 35 m od punktów kontrolnych.

Czy nasi harcerze i harcerki podołali? Oczywiście!

Poniżej przestawiamy wyniki zawodów:

KATEGORIA TP

1 miejsce: 9 DH – Blanka Łuczycka, Emilia Chudzik,
2 miejsce: ZAWISZACY 9 DH
Arletta Czuryk, Wojciech Glinianowicz
3 miejsce: 42 DH – Emilia Grad, Lena Osękowska

KATEGORIA TD

1 miejsce: 19 WDH Piranie – Karol Stojowski, Wojciech Wasłowic

KATEGORIA TM

1 miejsce: 13 DH "Szybcy i wściekli" Martyna Wisłocka, Julia Kapustyńska, Dawid Kapustyński
2 miejsce: Żarłacze 1 z 19WDH – Michał Kopczyk, Marek Sabat, Antoni Zelny
3 miejsce: 19 WDH Morskie Oko
Aniela Stojowska
4 miejsce: Żarłacze 2 z 19 WDH – Hubert Głód, Filip Nazarkiewicz

KATEGORIA TJ

1 miejsce: „Szybkie spóźniacze” (13 DH/55 DH) - Aleksandra Gburyk, Amelia Chodakowska

!!!  SERDECZNIE GRATULUJEMY  !!!

Po odczytaniu wyników, wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody, pamiątkowe breloczki oraz dyplomy.

Marsze na Orientację organizowane są w ramach zadania "Międzypokoleniowa więź", realizowanego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024, przyznanego przez Burmistrza Miasta Sanoka.

więcej działań w kronice 9 DH...

 

Piątek  19.04.2024  ||    Dodała  dh Agnieszka C.