KRONIKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANA PAWŁA II W SANOKU


113 | Capstrzyk HARCERSKI pod Pomnikiem Tadeusza Kościuszki...

STRONA GŁÓWNA

W przeddzień Święta Niepodległości - 10 listopada harcerki z 9 DH wraz ze swoją druhną phm Marią Kurkarewicz uczestniczyły w capstrzyku harcerskim, który rozpoczął się ćwiczeniami z elementami musztry na Placu Harcerskim.

Po wyczerpujących ćwiczeniach cała grupa przemaszerowała pod Pomnik Tadeusza Kościuszki.

Tam można było zadumać się nad najważniejszymi sprawami:

--- czym dla nas jest wolność i niepodległość?;
--- jak pogodzić swoje osobiste cele i ambicje ze służbą Bogu, Ojczyźnie i innym ludziom?

Druhna komendantka przypomniała, że dzień 10 listopada to także 10 rocznica przyjęcia przez Hufiec imienia księdza harcmistrza Zdzisława Peszkowskiego.

Przytoczyła też fragment uchwały Senatu Rzeczpospolitej ustanawiającej rok 2018 ROKIEM HARCERSTWA.

W tym tak uroczystym dniu swoje Przyrzeczenie Harcerskie złożyła druhna Kinga Rachwał.

!!!  Serdeczne gratulacje Druhno czuj - CZUWAJ  !!!

więcej informacji o naszych działaniach w dziale ZUCHY I HARCERZE...

 

     Sobota  17.11.2018  ||    Dodała:  dh phm Marylka K.