KRONIKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANA PAWŁA II W SANOKU


109 |  "ŚWIATŁO PAMIĘCI" dla pochowanych w zbiorowych mogiłach II wojny światowej...

STRONA GŁÓWNA

Tuż przed Świętem Zmarłych 9 DH odwiedziła Cmentarz jeńców radzieckich w Sanoku, który jest położony w sanockiej dzielnicy Olchowce w obrębie ulicy Mariana Zaremby.

Poznali historię tego cmentarza. Na cmentarzu spoczywają jeńcy radzieccy, pochodzący z założonego podczas II wojny światowej w 1941 przez Niemców Stalagu w Olchowcach, który istniał do 1944r. Śmierć poniosło tysiące przetrzymywanych tam osób, wskutek głodu, chorób, a także w wyniku rozstrzelań, dokonywanych u kresu istnienia tej placówki w obliczu nadchodzącego frontu wschodniego. Wedle szacunków liczba ofiar wynosiła 20.000. Zmarli byli grzebani nieopodal stalagu. W tym miejscu w 1956 ustanowiono cmentarz, w którym spoczywa ok. 10.000 ciał. Zostały ustanowione mogiły zbiorowe. Pośrodku cmentarza postawiono pomnik w formie obelisku, u podstawy którego umieszczono tablicę o treści:

!!!  Pamięci pomordowanych radzieckich jeńców wojennych 1941–1944  !!!

W 2003 cmentarz był remontowany i został wpisany do gminnego rejestru zabytków miasta Sanoka.

Harcerze uporządkowali miejsce pamięci, zapili znicze na zbiorowych mogiłach i minutą ciszy uczcili ich pamięć.

!!!  Czuj - Czuwaj  !!!

więcej informacji o naszych działaniach w dziale ZUCHY I HARCERZE...

 

Piątek  5.11.2021  ||    Dodała  dh. phm. Marylka K.