wortal www.sp6.sanok.pl powstał 1.01.2007 r.

׀   AKTUALNO¦CI   ׀   E-DZIENNIK   ׀   KONTAKT   ׀   O SZKOLE   ׀   DLA UCZNIÓW   ׀   DLA RODZICÓW  ׀  
 
  ׀   DOKUMENTY   ׀   PLAN LEKCJI   ׀   DOSTĘPNO¦Ć CYFROWA   ׀   RODO i TD-TS   ׀   PANEL POCZTOWY   ׀   BIP  ׀  
 
  Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2024/2025...

 

 

O przyjęciu do szkoły decyduje ilo¶ć uzyskanych punktów,
na które składaj± się wyniki z egzaminu ósmoklasisty oraz z oceny ze ¶wiadectwa.
PAMIĘTAJ
o przyjęciu do szkoły nie decyduje kolejno¶ć zgłoszeń, tylko suma uzyskanych punktów.

 


 

WAŻNE TERMINY

 

Od 13.05.2024 do 14.06.2024, do godz. 15.00

Złożenie WNIOSKU o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

 

Od 21.06.2024 do 8.07.2024, do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o ¶wiadectwo ukończenia

szkoły podstawowej i za¶wiadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

Do 16.07.2024, do godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomo¶ci przez komisję rekrutacyjn±
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

Od 16.07. do 18.07.2024, do godz. 14.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia
w postaci przedłożenia oryginału ¶wiadectwa ukończenia szkoły i oryginału za¶wiadczenia
o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

 

19.07.2024, do godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomo¶ci listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
do szkoły ponadpodstawowej.

 


 

WAŻNE LINKI

 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE - wypełnij wniosek...

 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE - instrukcja wypełniania wniosku, terminarz...

 


 

 

DATA i GODZINA

 
 

DO WAKACJI:

 
 

HARMONOGRAM
lekcji

 
lekcja 1 8.00 - 8.45
lekcja 2 8.55 - 9.40
lekcja 3 9.50 - 10.35
lekcja 4 10.45 - 11.30
lekcja 5 11.50 - 12.35
lekcja 6 12.45 - 13.30
lekcja 7 13.35 - 14.20
lekcja 8 14.25 - 15.10
lekcja 9 15.15 - 16.00
 

SZKOŁA
PROMUJĄCA ZDROWIE

 
 

STOP
CYBERPRZEMOCY

 
 

PRZEKAŻ NAM
1,5 PROCENT PODATKU

 
 

LABORATORIUM
PRZYSZŁO¦CI

 
 

ERASMUS+
Poznaję ¦wiat-Poznaję Siebie

 
 

SUKCESY
Naszych Uczniów

 
 

RADNA
MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA

 
 

TWOJE DANE
TWOJA SPRAWA
Ogólnopolski Program Edukacyjny

 
 

SEJM
Dzieci i Młodzieży

 
 

AKCJE
Charytatywne

 
 

STRONY INTERNETOWE
sanockich szkół

 
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Szkoła Podstawowa nr 9
I Liceum Ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące
Zespół Szkół nr 1
Zespół Szkół nr 2
Zespół Szkół nr 3
Zespół Szkół nr 5
Medyczna Szkoła Policealna
Uczelnia Państwowa
 
 
 

wszelkie prawa zastrzeżone © waja 2007

Dostępność
Kontrast
Powiększ czcionkę
Pomniejsz czcionkę