wortal www.sp6.sanok.pl powstał 1.01.2007 r.

׀   AKTUALNO¦CI   ׀   E-DZIENNIK   ׀   KONTAKT   ׀   O SZKOLE   ׀   DLA UCZNIÓW   ׀   DLA RODZICÓW  ׀  
 
  ׀   DOKUMENTY   ׀   PLAN LEKCJI   ׀   DOSTĘPNO¦Ć CYFROWA   ׀   RODO i TD-TS   ׀   PANEL POCZTOWY   ׀   BIP  ׀  
 
  Nowa strona 1
RODO   TWOJE DANE
TWOJA SPRAWA
           
 

ochrona danych osobowych...

 
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW UCZNIÓW
w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku
POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI
w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku
POWOŁANIE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku
POWOŁANIE ADMINISTRATORA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku
UPOWAŻNIENIE DO PRZETWAŻANIA DANYCH OSOBOWYCH
w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku
WYKAZ OBSZARÓW PRZETWARZANIA/b>
w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku
WYKAZ ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH/b>
w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku
WNIOSEK O REALIZACJĘ
w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku
REJESTR NARUSZEŃ ZASAD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku
REJESTR UMÓW POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku
KEWIDENCJA OSÓB POSIADAJˇCYCH UPOWAŻNIENIA
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku
OKRE¦LENIE ¦RODKÓW ZABEZPIECZAJˇCYCH PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku
 

DATA i GODZINA

 
 

DO WAKACJI:

 
 

HARMONOGRAM
lekcji

 
lekcja 1 8.00 - 8.45
lekcja 2 8.55 - 9.40
lekcja 3 9.50 - 10.35
lekcja 4 10.45 - 11.30
lekcja 5 11.50 - 12.35
lekcja 6 12.45 - 13.30
lekcja 7 13.35 - 14.20
lekcja 8 14.25 - 15.10
lekcja 9 15.15 - 16.00
 

SZKOŁA
PROMUJĄCA ZDROWIE

 
 

STOP
CYBERPRZEMOCY

 
 

PRZEKAŻ NAM
1,5 PROCENT PODATKU

 
 

LABORATORIUM
PRZYSZŁO¦CI

 
 

ERASMUS+
Poznaję ¦wiat-Poznaję Siebie

 
 

SUKCESY
Naszych Uczniów

 
 

RADNA
MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA

 
 

TWOJE DANE
TWOJA SPRAWA
Ogólnopolski Program Edukacyjny

 
 

SEJM
Dzieci i Młodzieży

 
 

AKCJE
Charytatywne

 
 

STRONY INTERNETOWE
sanockich szkół

 
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Szkoła Podstawowa nr 9
I Liceum Ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące
Zespół Szkół nr 1
Zespół Szkół nr 2
Zespół Szkół nr 3
Zespół Szkół nr 5
Medyczna Szkoła Policealna
Uczelnia Państwowa
 
 
 

wszelkie prawa zastrzeżone © waja 2007

Dostępność
Kontrast
Powiększ czcionkę
Pomniejsz czcionkę