wortal www.sp6.sanok.pl powstał 1.01.2007 r.

׀   AKTUALNO¦CI   ׀   E-DZIENNIK   ׀   KONTAKT   ׀   O SZKOLE   ׀   DLA UCZNIÓW   ׀   DLA RODZICÓW  ׀  
 
  ׀   DOKUMENTY   ׀   PLAN LEKCJI   ׀   DOSTĘPNO¦Ć CYFROWA   ׀   RODO i TD-TS   ׀   PANEL POCZTOWY   ׀   BIP  ׀  
 
  Nowa strona 1
 

dokumenty...

 
ANEKS NR 3 do STATUTU SZKOŁY
z dnia 19 czerwca 2023 roku
ANEKS NR 2 do STATUTU SZKOŁY
z dnia 1 wrze¶nia 2022 roku
ANEKS NR 1 do STATUTU SZKOŁY
z dnia 13 marca 2019 roku
STATUT SZKOŁY
tekst jednolity 30 listopada 2017 roku
KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY
na lata 2019-2024
PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY
w roku szkolnym 2022/2023
ZADANIA WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNE
w roku szkolnym 2022/2023
ORGANIZACJA ZAJĘĆ WSPOMAGAJˇCYCH
w roku szkolnym 2021/2022
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE DOTYCZˇCE COVID-19
- obowi±zuj±ce od 1 wrze¶nia 2021 r.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE DOTYCZˇCE COVID-19

REGULAMIN ORGANIZACJI NAUKI ZDALNEJ W SP6 SANOK
PROCEDURA ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA
POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ
BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE
CEREMONIAŁ SZKOŁY
KORZYSTANIE Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
I INNYCH URZˇDZEŃ ELEKTRONICZNYCH W SZKOLE
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW W SZKOLE
PROCEDURY PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW
WEWNˇTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO
REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH
obowi±zuj±cy w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku
REGULAMIN KORZYSTANIA Z TERENU SZKOŁY
REGULAMIN WYPOŻYCZEŃ PODRĘCZNIKÓW UCZNIOM NASZEJ SZKOŁY
WAŻNE TELEFONY
PROCEDURA KRYTERIÓW I TRYB NAGRADZANIA UCZNIÓW KOŃCZˇCYCH KLASĘ ÓSMˇ
- “ABSOLWENT ROKU …”
OBIEG INFORMACJI
PORADNIK PSYCHOLOGA SZKOLNEGO
AGRESJA - przyczyny i sposoby radzenia
 

DATA i GODZINA

 
 

DO WAKACJI:

 
 

HARMONOGRAM
lekcji

 
lekcja 1 8.00 - 8.45
lekcja 2 8.55 - 9.40
lekcja 3 9.50 - 10.35
lekcja 4 10.45 - 11.30
lekcja 5 11.50 - 12.35
lekcja 6 12.45 - 13.30
lekcja 7 13.35 - 14.20
lekcja 8 14.25 - 15.10
lekcja 9 15.15 - 16.00
 

SZKOŁA
PROMUJĄCA ZDROWIE

 
 

STOP
CYBERPRZEMOCY

 
 

PRZEKAŻ NAM
1,5 PROCENT PODATKU

 
 

LABORATORIUM
PRZYSZŁO¦CI

 
 

ERASMUS+
Poznaję ¦wiat-Poznaję Siebie

 
 

SUKCESY
Naszych Uczniów

 
 

RADNA
MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA

 
 

TWOJE DANE
TWOJA SPRAWA
Ogólnopolski Program Edukacyjny

 
 

SEJM
Dzieci i Młodzieży

 
 

AKCJE
Charytatywne

 
 

STRONY INTERNETOWE
sanockich szkół

 
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Szkoła Podstawowa nr 9
I Liceum Ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące
Zespół Szkół nr 1
Zespół Szkół nr 2
Zespół Szkół nr 3
Zespół Szkół nr 5
Medyczna Szkoła Policealna
Uczelnia Państwowa
 
 
 

wszelkie prawa zastrzeżone © waja 2007

Dostępność
Kontrast
Powiększ czcionkę
Pomniejsz czcionkę