wortal www.sp6.sanok.pl powstał 1.01.2007 r.

׀   AKTUALNO¦CI   ׀   E-DZIENNIK   ׀   KONTAKT   ׀   O SZKOLE   ׀   DLA UCZNIÓW   ׀   DLA RODZICÓW  ׀  
 
  ׀   DOKUMENTY   ׀   PLAN LEKCJI   ׀   DOSTĘPNO¦Ć CYFROWA   ׀   RODO i TD-TS   ׀   PANEL POCZTOWY   ׀   BIP  ׀  
 
  Nowa strona 1
 

rekord w resuscytacji kr±żeniowo-oddechowej z Fundacj± WO¦P...

 

 

BIJEMY   REKOR 2019
z Fundacj± Wielkiej Orkiestry ¦wi±tecznej Pomocy i Jurkiem OWSIAKIEM

oraz INSTYTUCJAMI WSPIERAJˇCYMI

 

W roku szkolnym 2019/2020 postanowili¶my PO RAZ DRUGI przył±czyć się do BICIA REKORDU w jednoczesnym wykonywaniu resuscytacji kr±żeniowo-oddechowej, które przeprowadza Fundacja WO¦P w ramach programu "RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ".

Od 1 paĽdziernika 2019 r., nauczyciele wychowania fizycznego, p. Kamila Mika i p. Maciej Kaczmarski oraz koordynatorki projektu z ramienia szkoły, czyli p. Ewa Mołek i Monika Kijowska prowadz± ćwiczenia praktyczne przypominaj±ce zasady i technikę resuscytacji kr±żeniowo - oddechowej na szkolnych fantomach.

W tym roku wspólnie z instytucjami wspieraj±cymi planujemy rozpocz±ć nasze działania od pokazu sprzętu ratowniczego. Będ± z nami ratownicy, funkcjonariusze i słuchacze z:

--- Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego,
--- Bieszczadzkiej Grupy GOPR,
--- Komendy Powiatowej Policji w Sanoku,
--- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
--- Ochotniczej Straży Pożarnej z dzielnicy Olchowce,
--- Policealnej Szkoły Medycznej im. Anny Jenke w Sanoku,
-- Państwowej Wyższej Szkoły im. Jna Grodka w Sanoku.

Nasza szkoła od samego pocz±tku przył±czyła się do programu i od 2006 roku prowadzi w klasach I-III praktyczne szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Koordynatork± jest p. Mariola Bodnar.

Już 16 paĽdziernika, na 17 stanowiskach z fantomami, cała społeczno¶ć szkolna od Oddziału Przedszkolnego, klas I-III, aż po klasy IV-VIII przyst±pi do jednoczesnej resuscytacji kr±żeniowo - oddechowej. Nad prawidłowo¶ci± przebiegu naszych działań będ± czuwać OBSERWATORZY z instytucji wspieraj±cy akcję.

!!!  MAMY NADZIEJĘ NA SUKCES I POBICIE ZESZŁOROCZNEGO REKORDU - SIEMA  !!!

Ewa Mołek Monika Kijowska i Wacław Bojarski

Koordynatorzy Bicia Rekordu 16.10.2019 r.

Szkoły Podstawowej nr 6im. Jana Pawła II w Sanoku

 

 

!!!  NASZ SZKOLNY REKORD ZOSTAŁ POBITY  !!!

!!!  W JEGO BICIU WZIĘŁO UDZIAŁ 250 UCZESTNIKÓW !!!

 

 

!!!  W TYM ROKU NASZE PRZYGOTOWANIA KOORDYNOWALI
p. Monika Kijowska - Ratownik Medyczny oraz p. Maciej Kaczmarski
- nauczyciele naszej szkoły  !!!

 

 

RELACJA Z BICIA REKORDU W ROKU 2018

 

 

DATA i GODZINA

 
 

DO KOŃCA WAKACJI:

 
 

HARMONOGRAM
lekcji

 
lekcja 1 8.00 - 8.45
lekcja 2 8.55 - 9.40
lekcja 3 9.50 - 10.35
lekcja 4 10.45 - 11.30
lekcja 5 11.50 - 12.35
lekcja 6 12.45 - 13.30
lekcja 7 13.35 - 14.20
lekcja 8 14.25 - 15.10
lekcja 9 15.15 - 16.00
 

SZKOŁA
PROMUJĄCA ZDROWIE

 
 

STOP
CYBERPRZEMOCY

 
 

PRZEKAŻ NAM
1,5 PROCENT PODATKU

 
 

LABORATORIUM
PRZYSZŁO¦CI

 
 

ERASMUS+
Poznaję ¦wiat-Poznaję Siebie

 
 

SUKCESY
Naszych Uczniów

 
 

RADNA
MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA

 
 

TWOJE DANE
TWOJA SPRAWA
Ogólnopolski Program Edukacyjny

 
 

SEJM
Dzieci i Młodzieży

 
 

AKCJE
Charytatywne

 
 

STRONY INTERNETOWE
sanockich szkół

 
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Szkoła Podstawowa nr 9
I Liceum Ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące
Zespół Szkół nr 1
Zespół Szkół nr 2
Zespół Szkół nr 3
Zespół Szkół nr 5
Medyczna Szkoła Policealna
Uczelnia Państwowa
 
 
 

wszelkie prawa zastrzeżone © waja 2007

Dostępność
Kontrast
Powiększ czcionkę
Pomniejsz czcionkę