wortal www.sp6.sanok.pl powstał 1.01.2007 r.

׀   AKTUALNO¦CI   ׀   E-DZIENNIK   ׀   KONTAKT   ׀   O SZKOLE   ׀   DLA UCZNIÓW   ׀   DLA RODZICÓW  ׀  
 
  ׀   DOKUMENTY   ׀   PLAN LEKCJI   ׀   DOSTĘPNO¦Ć CYFROWA   ׀   RODO i TD-TS   ׀   PANEL POCZTOWY   ׀   BIP  ׀  
 
  Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku...
 

podaruj nam swój 1,5% podatku...

 

ZA ROK PODATKOWY 2022

uzyskali¶my od Państwa ł±czn± kwotę 3.477,78 zł.

Za rok podatkowy 2021 - 219,60 zł.

Za rok podatkowy 2020 - 859,59 zł.

Za rok podatkowy 2019 - 330,48 zł.

Za rok podatkowy 2018 - 886,77 zł.

Za rok podatkowy 2017 - 1.399,32 zł.

Za rok podatkowy 2016 - 832,77 zł.

Za rok podatkowy 2015 - 310,88 zł.

 
 

ZAPRASZAMY NA STRONĘ FUNDACJI

 

Szanowni Rodzice Przyjaciele Szkoły!

Dyrektor szkoły w imieniu uczniów i nauczycieli zwraca się do Państwa z serdeczn± pro¶b± przekazania 1,5% podatku na rzecz naszej szkoły.

Dzięki współpracy z Fundacj± Studenck± „Młodzi Młodym”, która jest organizatorem akcji „1,5% dla naszej szkoły” oraz życzliwo¶ci ze strony Państwa, ludzi dobrej woli, którym los szkół nie jest obojętny, możliwe jest pozyskanie ¶rodków finansowych na poprawę funkcjonowania naszej placówki o¶wiatowej.

Półtora procent. Ułamek ten wydaje się mały i znikomy. Jednak pomnożony przez wielu podatników daje do¶ć poważne kwoty wspomagaj±ce pracę szkoły.

Chc±c przekazać 1,5% podatku na rzecz Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku za po¶rednictwem Fundacji Studenckiej  w akcji "1,5% dla naszej szkoły" należy w formularzu zeznania podatkowego wpisać:

 

Nazwa OPP:

Fundacja Studencka "Młodzi Młodym"

Numer KRS:

0000270261

Wnioskowana kwota:

warto¶ć możliwego odpisu

Wyrażam zgodę:

zaznaczyć lub nie zgodę na przekazanie danych osobowych OPP

Cel szczegółowy:

SP 6 W SANOKU 6156

 

Mamy nadzieję, że nasza pro¶ba o przekazanie 1,5% podatku na rzecz dzieci z naszej szkoły spotka się ze zrozumieniem z Państwa strony.

Zebrane ¶rodki zostan± wykorzystane na wspieranie i realizację ciekawych projektów edukacyjnych, w których uczestnicz± nasi uczniowie. Będziemy również rozwijali bazę dydaktyczn± szkoły wyposażaj±c kolejne sale lekcyjne w tablice interaktywne oraz zakup nowoczesnych pomocy naukowych, które uatrakcyjni± prowadzone przez nas zajęcia edukacyjne.

Barbara Zdybek

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6

im. Jana Pawła II w Sanoku

 
 

 
 

DATA i GODZINA

 
 

DO WAKACJI:

 
 

HARMONOGRAM
lekcji

 
lekcja 1 8.00 - 8.45
lekcja 2 8.55 - 9.40
lekcja 3 9.50 - 10.35
lekcja 4 10.45 - 11.30
lekcja 5 11.50 - 12.35
lekcja 6 12.45 - 13.30
lekcja 7 13.35 - 14.20
lekcja 8 14.25 - 15.10
lekcja 9 15.15 - 16.00
 

SZKOŁA
PROMUJĄCA ZDROWIE

 
 

STOP
CYBERPRZEMOCY

 
 

PRZEKAŻ NAM
1,5 PROCENT PODATKU

 
 

LABORATORIUM
PRZYSZŁO¦CI

 
 

ERASMUS+
Poznaję ¦wiat-Poznaję Siebie

 
 

SUKCESY
Naszych Uczniów

 
 

RADNA
MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA

 
 

TWOJE DANE
TWOJA SPRAWA
Ogólnopolski Program Edukacyjny

 
 

SEJM
Dzieci i Młodzieży

 
 

AKCJE
Charytatywne

 
 

STRONY INTERNETOWE
sanockich szkół

 
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Szkoła Podstawowa nr 9
I Liceum Ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące
Zespół Szkół nr 1
Zespół Szkół nr 2
Zespół Szkół nr 3
Zespół Szkół nr 5
Medyczna Szkoła Policealna
Uczelnia Państwowa
 
 
 

wszelkie prawa zastrzeżone © waja 2007

Dostępność
Kontrast
Powiększ czcionkę
Pomniejsz czcionkę