wortal www.sp6.sanok.pl powstał 1.01.2007 r.

׀   AKTUALNO¦CI   ׀   E-DZIENNIK   ׀   KONTAKT   ׀   O SZKOLE   ׀   DLA UCZNIÓW   ׀   DLA RODZICÓW  ׀  
 
  ׀   DOKUMENTY   ׀   PLAN LEKCJI   ׀   DOSTĘPNO¦Ć CYFROWA   ׀   RODO i TD-TS   ׀   PANEL POCZTOWY   ׀   BIP  ׀  
 
  Nowa strona 1
 

absolwent roku...

 

 rocznik 2015 - 2023
Tytuł "Absolwentka Roku"

otrzymała uczennica klasy 8a
Karolina Kowalik
,
której wychowawczyni± była
Pani
Katarzyna Tymcio

 rocznik 2014 - 2022
Tytuł "Absolwentka Roku"

otrzymała uczennica klasy 8a
Aleksandra Gburyk
,
której wychowawczyni± była
Pani
Ewelina Krawiec

 rocznik 2013 - 2021
Tytuł "Absolwentka Roku"
otrzymała uczennica klasy 8a
Aleksandra Solecka
,
której wychowawczyni± była
Pani
Zdzisława Janowska

 W latach 2016/2017 i 2017/2018

nast±piło przekształcenie

szkoły podstawowej

z 6-letniej na 8-letni±

 rocznik 2012 - 2020
tytuł "Absolwentka Roku"
otrzymała uczennica klasy 8a
Paulina Janik,
której wychowawczyni± była
Pani
Pelagia B±k

 rocznik 2011 - 2019
Tytuł "Absolwentka Roku"
otrzymała uczennica klasy 8a
Amelia Kopiec
,
której wychowawc± był
Pan Wacław Bojarski

 
 

 rocznik 2010 - 2016

Tytuł "Absolwenta Roku"

otrzymał uczeń klasy 6

Ernest Mołczan,

której wychowawc± była Pani Anna Dyjach

 rocznik 2009 - 2015

Tytuł "Absolwenta Roku"

otrzymał uczeń klasy 6

Dawid Gburyk,
której wychowawc± była Pani Pelagia B±k

 rocznik 2008 - 2014

Tytuł "Absolwenta Roku"

otrzymała uczennica klasy 6

Weronika Dżugan,
której wychowawc± był Pan Maciej Kaczmarski

 

 rocznik 2007 - 2013

Tytuł "Absolwenta Roku"

otrzymał uczeń klasy 6

Kacper WoĽny,
której wychowawc± była Pani
Anna Dyjach

 rocznik 2006 - 2012

Tytuł "Absolwenta Roku"

otrzymała uczennica klasy 6

Dominika Sychta,
której wychowawc± była Pani Pelagia B±k

 rocznik 2005 - 2011

Tytuł "Absolwenta Roku"

otrzymała uczennica klasy 6

Natalia Bil,
której wychowawc± była Pani Grażyna Seryłło

 

 rocznik 2004 - 2010

Tytuł "Absolwenta Roku"

otrzymał uczeń klasy 6

Jakub Szyniec,
której wychowawc± była Pani
Agnieszka Mandzelowska

 rocznik 2003 - 2009

Tytuł "Absolwenta Roku"

otrzymał uczeń klasy 6

Szymon Zdybek,
której wychowawc± była Pani Grażyna Seryłło

 rocznik 2002 - 2008

Tytuł "Absolwenta Roku"

otrzymała uczennica klasy 6

Marcelina Hyrczyk,
której wychowawc± była Pani Anna Dyjach

 

 

 rocznik 2001 - 2007

Tytuł "Absolwenta Roku"

otrzymała uczennica klasy 6

Anna Josz,
której wychowawc± była Pani
Agnieszka Mandzelowska

 

 

 

 

ABSOLWENT NASZEJ SZKOŁY

JEST:

--- przygotowany do kontynuowania nauki na wyższych szczeblach kształcenia,

--- aktywny i ciekawy ¶wiata,

--- krytyczny, odpowiedzialny i dociekliwy,

--- otwarty, prawy i rozważny,

--- asertywny i kulturalny.

UMIE:

--- uczyć się,

--- komunikować się w języku ojczystym i w języku obcym w mowie i pi¶mie,

--- akceptować siebie takim, jakim jest,

--- sprawnie posługiwać się nowoczesn± technologi± informacyjn±,

--- współpracować w grupie,

--- dbać o bezpieczeństwo i rozwój sprawno¶ci fizycznej,

--- być odpowiedzialnym za zachowanie i pielęgnowanie ¶rodowiska,

--- służyć pomoc± i wsparciem w opiece nad młodszymi, słabszymi, niepełnosprawnymi,

--- odróżniać dobro od zła.

ZNA:

--- swoje mocne strony / zalety / i potrafi je wykorzystać w kreowaniu swojej osobowo¶ci,

--- potrzeby najbliższego ¶rodowiska i stara się aktywnie uczestniczyć w jego kształtowaniu,

--- tradycje szkoły, regionu i pielęgnuje je.

 

 

 

Kryteria i tryb nagradzania uczniów kończ±cych szkołę - ABSOLWENT ROKU

 
 

DATA i GODZINA

 
 

DO WAKACJI:

 
 

HARMONOGRAM
lekcji

 
lekcja 1 8.00 - 8.45
lekcja 2 8.55 - 9.40
lekcja 3 9.50 - 10.35
lekcja 4 10.45 - 11.30
lekcja 5 11.50 - 12.35
lekcja 6 12.45 - 13.30
lekcja 7 13.35 - 14.20
lekcja 8 14.25 - 15.10
lekcja 9 15.15 - 16.00
 

SZKOŁA
PROMUJĄCA ZDROWIE

 
 

STOP
CYBERPRZEMOCY

 
 

PRZEKAŻ NAM
1,5 PROCENT PODATKU

 
 

LABORATORIUM
PRZYSZŁO¦CI

 
 

ERASMUS+
Poznaję ¦wiat-Poznaję Siebie

 
 

SUKCESY
Naszych Uczniów

 
 

RADNA
MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA

 
 

TWOJE DANE
TWOJA SPRAWA
Ogólnopolski Program Edukacyjny

 
 

SEJM
Dzieci i Młodzieży

 
 

AKCJE
Charytatywne

 
 

STRONY INTERNETOWE
sanockich szkół

 
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Szkoła Podstawowa nr 9
I Liceum Ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące
Zespół Szkół nr 1
Zespół Szkół nr 2
Zespół Szkół nr 3
Zespół Szkół nr 5
Medyczna Szkoła Policealna
Uczelnia Państwowa
 
 
 

wszelkie prawa zastrzeżone © waja 2007

Dostępność
Kontrast
Powiększ czcionkę
Pomniejsz czcionkę