wortal www.sp6.sanok.pl powstał 1.01.2007 r.

׀   AKTUALNO¦CI   ׀   E-DZIENNIK   ׀   KONTAKT   ׀   O SZKOLE   ׀   DLA UCZNIÓW   ׀   DLA RODZICÓW  ׀  
 
  ׀   DOKUMENTY   ׀   PLAN LEKCJI   ׀   DOSTĘPNO¦Ć CYFROWA   ׀   RODO i TD-TS   ׀   PANEL POCZTOWY   ׀   BIP  ׀  
 
  Nowa strona 1
 

szkolne koło wolontariatu...

 

Akcja zbiórki PLASTIKOWYCH NAKRĘTEK

 

Bicie REKORDU z Fundacj± WO¦P
w jednoczesnej resuscytacji kr±żeniowo - oddechowej

 

PLAN PRACY naszego koła

 

Od wielu lat wł±czamy się w różne akcje charytatywne oraz wspieramy wszelkie inicjatywy o charakterze wolontariatu. Inspirujemy nasze dzieci do działania.

W roku szkolnym 2018/2019 postanowili¶my w naszej szkole powołać Szkolne Koło Wolontariatu, w skrócie SKW, które ma na celu uwrażliwienie młodych osób na empatie wobec drugiego człowieka.

Empatia to umiejętno¶ć zrozumienia innych ludzi oraz zdolno¶ć współodczuwania z nimi ich uczuć i emocji. Empatia, obok asertywno¶ci jest jedn± z dwóch podstawowych umiejętno¶ci wchodz±cych w skład tzw. inteligencji emocjonalnej.  Osoby pozbawione zdolno¶ci do empatii s± bardzo agresywne, narzucaj±ce sw± wolę i wizję ¶wiata, nieznosz±ce sprzeciwu, nieuznaj±ce argumentów innych stron, niedopuszczaj±ce do swojej ¶wiadomo¶ci możliwo¶ci własnej pomyłki lub błędu, wysoce konfliktowe, bezkompromisowe. Nasz± prac± i zaangażowaniem w Kole chcemy przyczynić się do prawidłowego ich rozwoju.

Koordynatorem SKW jest p. Gertruda Lubieniecka-Jakiel.

Przez cały rok szkolny będ± organizowane rożnego rodzaju działania wspieraj±ce pacę koła, gdyż po zebraniu organizacyjnym okazało się, że i w tym roku szkolnym, cała społeczno¶ć szkolna jest bardzo zainteresowana akcjami charytatywnymi i chęci± pomagania,  a reprezentanci poszczególnych klas zaakceptowali przedstawiony plan działania i uznali za bardzo interesuj±cy. 

 

Gertruda Lubieniecka Jakiel

Koordynatorka Szkolnego Koła Wolontariatu

Szkoły Podstawowej nr 6im. Jana Pawła II w Sanoku

 
 

DATA i GODZINA

 
 

DO WAKACJI:

 
 

HARMONOGRAM
lekcji

 
lekcja 1 8.00 - 8.45
lekcja 2 8.55 - 9.40
lekcja 3 9.50 - 10.35
lekcja 4 10.45 - 11.30
lekcja 5 11.50 - 12.35
lekcja 6 12.45 - 13.30
lekcja 7 13.35 - 14.20
lekcja 8 14.25 - 15.10
lekcja 9 15.15 - 16.00
 

SZKOŁA
PROMUJĄCA ZDROWIE

 
 

PRZEKAŻ NAM
1,5 PROCENT PODATKU

 
 

LABORATORIUM
PRZYSZŁO¦CI

 
 

ERASMUS+
Poznaję ¦wiat-Poznaję Siebie

 
 

NASZA RADNA
Młodzieżowej Rady Miasta

 
 

SUKCESY
Naszych Uczniów

 
 

TWOJE DANE
TWOJA SPRAWA
Ogólnopolski Program Edukacyjny

 
 

SEJM
Dzieci i Młodzieży

 
 

AKCJE
Charytatywne

 
 

STRONY INTERNETOWE
sanockich szkół

 
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Szkoła Podstawowa nr 9
I Liceum Ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące
Zespół Szkół nr 1
Zespół Szkół nr 2
Zespół Szkół nr 3
Zespół Szkół nr 5
Medyczna Szkoła Policealna
Uczelnia Państwowa
 
 
 

wszelkie prawa zastrzeżone © waja 2007

Dostępność
Kontrast
Powiększ czcionkę
Pomniejsz czcionkę