wortal www.sp6.sanok.pl powstał 1 stycznia 2007 roku

׀  dokumenty  ׀   e-dziennik   ׀  plan lekcji  ׀  nasze innowacje  ׀  kontakt  ׀  panel pocztowy  ׀

AKTUALNO¦CI 

 

DEKLARACJA DOSTĘPNO¦CI

 

DOSTĘPNO¦Ć CYFROWA 

 

NASZA SZKOŁA

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

KONTAKT 

 

KRONIKA 

 

NASZ PATRON 

 

TROCHĘ HISTORII 

 

JUBILEUSZ 10-LECIA 

 

NASI BOHATEROWIE 

 

KADRA 

 

PSYCHOLOG SZKOLNY 

 

¦WIETLICA SZKOLNA 

 

BIBLIOTEKA oraz ICIM 

nasza biblioteka
ciekawa ksi±żka
mali poeci
czytelnictwo
regulaminy


 

INFORMATYKA 

 

HISTORIA WWW 

 

DOKUMENTY 

 

UCZNIOWIE I RODZICE 

 

KˇCIK RODZICA 

 

UCZNIOWIE 

 

NASZE OSIˇGNIĘCIA 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA 

 

REKRUTACJA 

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 

 

PRAWA DZIECKA 

 

REALIZOWANE PROJEKTY 

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY 
"Osobliwości przyrodniczne 
Sanoka i okolic" 

 

KONKURS "PRZYRODA W POEZJI" 

 

MISTRZOSTWA W ROBOTYCE 

 

SZKOLNA KASA OSZCZĘDNO¦CI 

 

DZIEŃ ZDROWEGO ŻYWIENIA 

 

PROMOTOR EKOLOGII 

 

SZKOŁA bez PRZEMOCY 

 

ODKRYWAMY TALENTY 

 

eTWINNING 

 

LITER@CKA 2.0 

 

SZKOŁA WSPÓŁPRACY 

 

PO LEKCJACH 

 

NASZA OFERTA 

 

ZUCHY i HARCERZE 

 

STS UKS "szóstka" 

 

ZESPÓŁ MARAKASY 

 

ZESPÓŁ KOEMO 

 

BIESIADA RODZINNA 

 

NASZ KANAŁ YouTube 

 

PODZIĘKOWANIA
CERTYFIKATY
 

 

RAZEM na święta 
Bezpieczna Placówka Oświatowa 
Szkoła PAMIĘTA 
LIST od Zarządu Galerii Sanok 
Fundacja POMÓŻ I TY 
Fundacja AKOGO 
Szkoła Odkrywców Talentów 
Szkoła w Ruchu 

 

SZKOLNY WOLONTARIAT 

 

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU 

 

WSPÓŁPRACA Z FUNDACJˇ WO¦P 

 

AKCJE CHARYTATYWNE 

 

 

 

 

SANOCKIE SZKOŁY 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 
Szkoła Podstawowa nr 2 
Szkoła Podstawowa nr 3 
Szkoła Podstawowa nr 4 
Szkoła Podstawowa nr 7 
Szkoła Podstawowa nr 8 
Szkoła Podstawowa nr 9 
I Liceum Ogólnokształcące 
II Liceum Ogólnokształacące 
Zespół Szkół nr 1 
Zespół Szkół nr 2 
Zespół Szkół nr 3 
Zespół Szkół nr 5 
Medyczna Szkoła Policealna 
Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa
 

 
 
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku...

Gdy się kto¶ zaczyta,
zawsze albo się czego¶ nauczy,
albo zapomni o tym, co mu dolega,
albo za¶nie - w każdym razie wygra"Witam wszystkich użytkowników biblioteki - uczniów, nauczycieli oraz rodziców, w nowym roku szkolnym 2014/2015 i serdecznie zapraszam do korzystania ze zbiorów biblioteki.

 

Po wakacyjnej przerwie swoj± działalno¶ć rozpoczęło Koło Przyjaciół Biblioteki,, jego głównym celem jest rozwijanie zainteresowań i umiejętno¶ci uczniów, rozbudzanie czytelnictwa oraz pozyskanie jak największej grupy młodzieży do prac na rzecz propagowania czytelnictwa i wł±czenia uczniów w reklamę biblioteki na terenie szkoły, a także w ¶rodowisku lokalnym.

Dzięki pracy w grupie uczniowie ucz± się współdziałania w zespole, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, koleżeństwa. …

Koło Przyjaciół Biblioteki jest propozycj± zajęć dla uczniów z różnymi uzdolnieniami i predyspozycjami, często także dla tych, którzy nie potrafi± znaleĽć się w szkole.

Do najważniejszych zadań członków koła należy:
. porz±dkowanie i dbanie o estetykę biblioteki
. pomoc uczniom w doborze ksi±żek
. pełnienie dyżurów w czasie przerw
. pomoc w przygotowywaniu imprez czytelniczych (konkursy, pasowanie na czytelnika)
. przygotowywanie wystawek tematycznych
. wyszukiwanie ciekawych ksi±żek
. zachęcanie kolegów do czytania

W roku szkolnym 2014/2015 do koła należ±:
  klasa IV:
Katarzyna Bil, Joanna Buczek, Patrycja Czaban, Amelia Kopiec, Martyna Kostycz, Anna Malczak, Jakub Pilch, Anna Wołoszczak, Izabela Szafran, Patrycja Szyniec, Natalia Władyka,
  klasa V:
Kacper Baran, Michał Borowy, Zuzanna Gefrerer, Jakub Łapiszczak, Michał Malczak, Aleksandra Marszałek, Katarzyna Marszałek, Emilia Sieniawska, Aleksandra Stru¶,
  klasa VI:
Anna Łonyszyn, Julia Potok, Dominika ¦nieżek

Serdecznie zapraszam wszystkich uczniów, a także rodziców do korzystania ze zbiorów biblioteki.

Jolanta Stru¶
opiekun Koła Przyjaciół Biblioteki oraz ICIM
Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku


Członkowie Koła Przyjaciół Biblioteki z lat ubiegłych

2011/2012

2010/2011

2009/2010

2008/2009

   

2007/2008

2006/2007 

   
 

 

HARMONOGRAM LEKCJI

 
lekcja 1 8.00 - 8.45
lekcja 2 8.55 - 9.40
lekcja 3 9.50 - 10.35
lekcja 4 10.45 - 11.30
lekcja 5 11.50 - 12.35
lekcja 6 12.45 - 13.30
lekcja 7 13.35 - 14.20
lekcja 8 14.25 - 15.10
lekcja 9 15.15 - 16.00
 

ÓSMOKLASISTO
Oto oferta Szkół ¦rednich

 

 

ERASMUS+
Poznaję ¦wiat-Poznaję Siebie

 

Nasza Radna
Młodzieżowej Rady Miasta

 

 

KORONAWIRUS

 

ELEKTRONICZNA
LEGITYMACJA SZKOLNA

 

 

Sejm Dzieci i Młodzieży

 

 

 

e-Dziennik

 

 

Pierwsze logowanie
do e-dziennika

 

 

Służbowa
Poczta Elektroniczna

 

 

Biuletyn Informacji
Publicznej

 

 

Podaruj NAM
1 procent

 

 

Szkolna Kasa Oszczędności

 

 

BLOG Szkolnej Biblioteki

 

 

Projekt EKO Sanok

 

 

Ogólnopolska Kampania
BEZ CHEMII NA DRODZE

 

 

Dzień
Bezpiecznego Internetu

 

 

W zakresie
Robotyki i Programowania
współpracujemy z

 

 

 

 

 

 

 

wszelkie prawa zastrzeżone © waja 2007

Dostępność
Kontrast
Powiększ czcionkę
Pomniejsz czcionkę