wortal www.sp6.sanok.pl powstał 1 stycznia 2007 roku

׀  dokumenty  ׀   e-dziennik   ׀  nasze innowacje  ׀  kontakt  ׀  panel pocztowy  ׀

AKTUALNO¦CI 

 

NASZA SZKOŁA 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

KONTAKT 

 

KRONIKA 

 

NASZ PATRON 

 

TROCHĘ HISTORII 

 

JUBILEUSZ 10-LECIA 

 

NASI BOHATEROWIE 

 

KADRA 

 

PSYCHOLOG SZKOLNY 

 

BIBLIOTEKA oraz ICIM 

 

INFORMATYKA 

 

HISTORIA WWW 

 

DOKUMENTY 

 

UCZNIOWIE I RODZICE 

 

KˇCIK RODZICA 

 

UCZNIOWIE 

 

NASZE OSIˇGNIĘCIA 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA 

 

REKRUTACJA 

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 

 

PRAWA DZIECKA 

 

REALIZOWANE PROJEKTY 

 

KONKURS "PRZYRODA W POEZJI" 

 

MISTRZOSTWA W ROBOTYCE 

 

SZKOLNA KASA OSZCZĘDNO¦CI 

 

DZIEŃ ZDROWEGO ŻYWIENIA 

 

PROMOTOR EKOLOGII 

 

SZKOŁA bez PRZEMOCY 

 

ODKRYWAMY TALENTY 

 

eTWINNING 

 

LITER@CKA 2.0 

 

SZKOŁA WSPÓŁPRACY 

 

PO LEKCJACH 

 

NASZA OFERTA 

 

ZUCHY i HARCERZE 

 

STS UKS "szóstka" 

 

ZESPÓŁ MARAKASY 

 

ZESPÓŁ KOEMO 

 

BIESIADA RODZINNA 

 

NASZ KANAŁ YouTube 

 

PODZIĘKOWANIA
CERTYFIKATY
 

 

Bezpieczna Placówka Oświatowa 
Podziękowanie Fundacji AKOGO 
Szkoła Odkrywców Talentów 
Szkoła w Ruchu 

 

SZKOLNY WOLONTARIAT 

 

SZKOLNE KOŁO WOLONTARITU 

 

 

 

 

SANOCKIE SZKOŁY 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 
Szkoła Podstawowa nr 2 
Szkoła Podstawowa nr 3 
Szkoła Podstawowa nr 4 
Szkoła Podstawowa nr 7 
Szkoła Podstawowa nr 8 
Szkoła Podstawowa nr 9 
I Liceum Ogólnokształcące 
II Liceum Ogólnokształacące 
Zespół Szkół nr 1 
Zespół Szkół nr 2 
Zespół Szkół nr 3 
Zespół Szkół nr 5 
Medyczna Szkoła Policealna 
Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa
 

 
 
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku...

Promotor Ekologii...

 

10 luty 2012 rokuKarta zgłoszeniowa w kategorii PROMOTOR EKOLOGII

Publikacja "EKOLUDEK chce żyć w czystym ¶wiecie"
przygotowana przez nauczycieli
Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku


Prezentacja multimedialna przygotowana
przez panie Barbarę Zdybek i Annę Blecharczyk
oraz pana Wacław Bojarskiego


Tytuł PROMOTOR EKOLOGII dla naszej szkoły...

W tym roku szkolnym wzięli¶my  udział w XIII edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego "PrzyjaĽni ¦rodowisku" pod Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.  O wynikach konkursu "PrzyjaĽni ¦rodowisku" decyduje Narodowa Rada Ekologiczna działaj±ca pod przewodnictwem Anny Komorowskiej.

Na konkurs w kategorii "Promotor Ekologii" wpłynęło ponad 300 wniosków. Przyznano 15 tytułów i 3 wyróżnienia szkołom, przedszkolom i stowarzyszeniom. W¶ród nagrodzonych znalazła się nasza szkoła. Otrzymanie tytułu Laureata w tym Konkursie to dla nas ogromne wyróżnienie i możliwo¶ć doł±czenia do grona najlepszych.

Prowadzenie działalno¶ci ekologicznej wpisało się na stałe w działania naszej szkoły. Realizowane przez nas przedsięwzięcia ekologiczne wykraczały poza nasz± placówkę, dzięki czemu umocnili¶my pozycję  promotora ekologii w ¶rodowisku lokalnym. Jak wynika z do¶wiadczeń, dzieci mog± stać się swoistym przekaĽnikiem tre¶ci ekologicznych w swoich rodzinach. Udało nam się zmotywować i na stałe wł±czyć rodziców do prowadzonych przez nas działań. Prowadzona przez nas działalno¶ć ekologiczna jest wspaniał± zabaw± i nauk± pozwalaj±c± na zdobycie i utrwalenie wielu umiejętno¶ci i wiadomo¶ci przez naszych uczniów.

10 lutego 2012 r. w Hotelu SOFITEL VICTORIA w Warszawie odbyła się Gala Laureatów i Wyróżnionych XIII Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego "PrzyjaĽni ¦rodowisku". Podczas Gali  wręczone zostały statuetki i certyfikaty. W uroczysto¶ci uczestniczyła pani Barbara Zdybek - dyrektor szkoły.

Ogromne podziękowania należ± się pani Annie Blecharczyk i panu Wacławowi Bojarskiemu. To wła¶nie Ci nauczyciele w czasie wakacji napisali i przygotowali potrzebne materiały konkursowe.


 

e-Dziennik

 

 

Pierwsze logowanie
do e-dziennika

 

 

Służbowa
Poczta Elektroniczna

 

 

Biuletyn Informacji
Publicznej

 

 

Podaruj NAM
1 procent

 

 

Szkolna Kasa Oszczędności

 

 

Projekt EKO Sanok

 

 

Dzień
Bezpiecznego Internetu

 

 

DOPALACZE - odsłona piekła
projekt edukacyjny

 


wszelkie prawa zastrzeżone © waja 2007