wortal www.sp6.sanok.pl powstał 1 stycznia 2007 roku

׀  dokumenty  ׀   e-dziennik   ׀  nasze innowacje  ׀  kontakt  ׀  panel pocztowy  ׀

AKTUALNO¦CI 

 

NASZA SZKOŁA 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

KONTAKT 

 

KRONIKA 

 

NASZ PATRON 

 

TROCHĘ HISTORII 

 

JUBILEUSZ 10-LECIA 

 

NASI BOHATEROWIE 

 

KADRA 

 

PSYCHOLOG SZKOLNY 

 

BIBLIOTEKA oraz ICIM 

 

INFORMATYKA 

 

HISTORIA WWW 

 

DOKUMENTY 

 

UCZNIOWIE I RODZICE 

 

KˇCIK RODZICA 

 

UCZNIOWIE 

 

NASZE OSIˇGNIĘCIA 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA 

 

REKRUTACJA 

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 

 

PRAWA DZIECKA 

 

REALIZOWANE PROJEKTY 

 

KONKURS "PRZYRODA W POEZJI" 

 

MISTRZOSTWA W ROBOTYCE 

 

SZKOLNA KASA OSZCZĘDNO¦CI 

 

DZIEŃ ZDROWEGO ŻYWIENIA 

 

PROMOTOR EKOLOGII 

 

SZKOŁA bez PRZEMOCY 

 

ODKRYWAMY TALENTY 

 

eTWINNING 

 

LITER@CKA 2.0 

 

SZKOŁA WSPÓŁPRACY 

 

PO LEKCJACH 

 

NASZA OFERTA 

 

ZUCHY i HARCERZE 

 

STS UKS "szóstka" 

 

ZESPÓŁ MARAKASY 

 

ZESPÓŁ KOEMO 

 

BIESIADA RODZINNA 

 

NASZ KANAŁ YouTube 

 

PODZIĘKOWANIA
CERTYFIKATY
 

 

Bezpieczna Placówka Oświatowa 
Podziękowanie Fundacji AKOGO 
Szkoła Odkrywców Talentów 
Szkoła w Ruchu 

 

SZKOLNY WOLONTARIAT 

 

SZKOLNE KOŁO WOLONTARITU 
plan pracy 
plastikowa nakrętka - wyniki 
rekord WOŚP 2018 - finał 
rekord WOŚP 2018 - przygotowania 
archiwum 

 

 

 

 

SANOCKIE SZKOŁY 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 
Szkoła Podstawowa nr 2 
Szkoła Podstawowa nr 3 
Szkoła Podstawowa nr 4 
Szkoła Podstawowa nr 7 
Szkoła Podstawowa nr 8 
Szkoła Podstawowa nr 9 
I Liceum Ogólnokształcące 
II Liceum Ogólnokształacące 
Zespół Szkół nr 1 
Zespół Szkół nr 2 
Zespół Szkół nr 3 
Zespół Szkół nr 5 
Medyczna Szkoła Policealna 
Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa
 

 
 
Nowa strona 1

szkolne kolo wolontariatu...

 

Od wielu lat wł±czamy się w różne akcje charytatywne oraz wspieramy wszelkie inicjatywy o charakterze wolontariatu. Inspirujemy nasze dzieci do działania.

W roku szkolnym 2018/2019 postanowili¶my w naszej szkole powołać Szkolne Koło Wolontariatu, w skrócie SKW, które ma na celu uwrażliwienie młodych osób na empatie wobec drugiego człowieka.

Empatia to umiejętno¶ć zrozumienia innych ludzi oraz zdolno¶ć współodczuwania z nimi ich uczuć i emocji. Empatia, obok asertywno¶ci jest jedn± z dwóch podstawowych umiejętno¶ci wchodz±cych w skład tzw. inteligencji emocjonalnej.  Osoby pozbawione zdolno¶ci do empatii s± bardzo agresywne, narzucaj±ce sw± wolę i wizję ¶wiata, nieznosz±ce sprzeciwu, nieuznaj±ce argumentów innych stron, niedopuszczaj±ce do swojej ¶wiadomo¶ci możliwo¶ci własnej pomyłki lub błędu, wysoce konfliktowe, bezkompromisowe. Nasz± prac± i zaangażowaniem w Kole chcemy przyczynić się do prawidłowego ich rozwoju.

Koordynatorem SKW jest p. Gertruda Lubieniecka-Jakiel.

Przez cały rok szkolny będ± organizowane rożnego rodzaju działania wspieraj±ce pacę koła, gdyż po zebraniu organizacyjnym okazało się, że i w tym roku szkolnym, cała społeczno¶ć szkolna jest bardzo zainteresowana akcjami charytatywnymi i chęci± pomagania,  a reprezentanci poszczególnych klas zaakceptowali przedstawiony plan działania i uznali za bardzo interesuj±cy. 

Gertruda Lubieniecka Jakiel

Koordynatorka Szkolnego Koła Wolontariatu

Szkoły Podstawowej nr 6im. Jana Pawła II w Sanoku

PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU w roku szkolnym 2018/2019


 
 
 

e-Dziennik

 

 

Pierwsze logowanie
do e-dziennika

 

 

Służbowa
Poczta Elektroniczna

 

 

Biuletyn Informacji
Publicznej

 

 

Podaruj NAM
1 procent

 

 

Szkolna Kasa Oszczędności

 

 

Projekt EKO Sanok

 

 

Dzień
Bezpiecznego Internetu

 

 

DOPALACZE - odsłona piekła
projekt edukacyjny

 


wszelkie prawa zastrzeżone © waja 2007