wortal www.sp6.sanok.pl powstał 1 stycznia 2007 roku

׀  dokumenty  ׀   e-dziennik   ׀  plan lekcji  ׀  nasze innowacje  ׀  kontakt  ׀  panel pocztowy  ׀

AKTUALNO¦CI 

 

KRONIKA WYDARZEŃ 

 

DEKLARACJA DOSTĘPNO¦CI

 

DOSTĘPNO¦Ć CYFROWA 

 

NASZA SZKOŁA

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

KONTAKT 

 

NASZ PATRON 

 

TROCHĘ HISTORII 

 

KADRA 

 

PSYCHOLOG SZKOLNY 

 

¦WIETLICA SZKOLNA 

 

BIBLIOTEKA oraz ICIM 

 

INFORMATYKA 

 

HISTORIA WWW 

 

DOKUMENTY 

 

UCZNIOWIE I RODZICE 

 

KˇCIK RODZICA 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA 

 

ABSOLWENT ROKU 

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

 

REKRUTACJA 

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 

 

REALIZOWANE PROJEKTY 

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY 
"Osobliwości przyrodniczne 
Sanoka i okolic" 

 

SZKOLNA KASA OSZCZĘDNO¦CI 

 

PROMOTOR EKOLOGII 

 

SZKOŁA bez PRZEMOCY 

 

PO LEKCJACH 

 

NASZA OFERTA 

 

ZUCHY i HARCERZE 

 

STS UKS "szóstka" 

 

NASZ KANAŁ YouTube 

 

PODZIĘKOWANIA
CERTYFIKATY
 

 

RAZEM na święta 
Bezpieczna Placówka Oświatowa 
Szkoła PAMIĘTA 
LIST od Zarządu Galerii Sanok 
Fundacja POMÓŻ I TY 
Fundacja AKOGO 
Szkoła Odkrywców Talentów 
Szkoła w Ruchu 

 

SZKOLNY WOLONTARIAT 

 

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU 

 

WSPÓŁPRACA Z FUNDACJˇ WO¦P 
rekord WO¦P 2019 - przygotowania 
rekord WO¦P 2018 - finał 
rekord WO¦P 2018 - przygotowania 

 

AKCJE CHARYTATYWNE 

 

 

 

 

SANOCKIE SZKOŁY 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 
Szkoła Podstawowa nr 2 
Szkoła Podstawowa nr 3 
Szkoła Podstawowa nr 4 
Szkoła Podstawowa nr 7 
Szkoła Podstawowa nr 8 
Szkoła Podstawowa nr 9 
I Liceum Ogólnokształcące 
II Liceum Ogólnokształacące 
Zespół Szkół nr 1 
Zespół Szkół nr 2 
Zespół Szkół nr 3 
Zespół Szkół nr 5 
Medyczna Szkoła Policealna 
Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa
 

 
 
Nowa strona 1

nasze rekordy z Fundacj± WO¦P...

 

BIJEMY   REKOR 2019
z Fundacj± Wielkiej Orkiestry ¦wi±tecznej Pomocy i Jurkiem OWSIAKIEM

oraz INSTYTUCJAMI WSPIERAJˇCYMI


W roku szkolnym 2019/2020 postanowili¶my PO RAZ DRUGI przył±czyć się do BICIA REKORDU w jednoczesnym wykonywaniu resuscytacji kr±żeniowo-oddechowej, które przeprowadza Fundacja WO¦P w ramach programu "RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ".

Od 1 paĽdziernika 2019 r., nauczyciele wychowania fizycznego, p. Kamila Mika i p. Maciej Kaczmarski oraz koordynatorki projektu z ramienia szkoły, czyli p. Ewa Mołek i Monika Kijowska prowadz± ćwiczenia praktyczne przypominaj±ce zasady i technikę resuscytacji kr±żeniowo - oddechowej na szkolnych fantomach.

W tym roku wspólnie z instytucjami wspieraj±cymi planujemy rozpocz±ć nasze działania od pokazu sprzętu ratowniczego. Będ± z nami ratownicy, funkcjonariusze i słuchacze z:

--- Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego,
--- Bieszczadzkiej Grupy GOPR,
--- Komendy Powiatowej Policji w Sanoku,
--- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
--- Ochotniczej Straży Pożarnej z dzielnicy Olchowce,
--- Policealnej Szkoły Medycznej im. Anny Jenke w Sanoku,
-- Państwowej Wyższej Szkoły im. Jna Grodka w Sanoku.

Nasza szkoła od samego pocz±tku przył±czyła się do programu i od 2006 roku prowadzi w klasach I-III praktyczne szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Koordynatork± jest p. Mariola Bodnar.

Już 16 paĽdziernika, na 17 stanowiskach z fantomami, cała społeczno¶ć szkolna od Oddziału Przedszkolnego, klas I-III, aż po klasy IV-VIII przyst±pi do jednoczesnej resuscytacji kr±żeniowo - oddechowej. Nad prawidłowo¶ci± przebiegu naszych działań będ± czuwać OBSERWATORZY z instytucji wspieraj±cy akcję.

!!!  MAMY NADZIEJĘ NA SUKCES I POBICIE ZESZŁOROCZNEGO REKORDU - SIEMA  !!!

Ewa Mołek Monika Kijowska i Wacław Bojarski

Koordynatorzy Bicia Rekordu 16.10.2019 r.

Szkoły Podstawowej nr 6im. Jana Pawła II w Sanoku

 


!!!  NASZ SZKOLNY REKORD ZOSTAŁ POBITY  !!!

!!!  W JEGO BICIU WZIĘŁO UDZIAŁ 250 UCZESTNIKÓW  !!!

RELACJA FOTOGRAFICZNA Z BICIA REKORDU
W GAZECIE KORSO SANOCKIE


!!!  W TYM ROKU NASZE PRZYGOTOWANIA KOORDYNOWALI
p. Monika Kijowska - Ratownik Medyczny oraz p. Maciej Kaczmarski
- nauczyciele naszej szkoły  !!!

 

HARMONOGRAM LEKCJI

 
lekcja 1 8.00 - 8.45
lekcja 2 8.55 - 9.40
lekcja 3 9.50 - 10.35
lekcja 4 10.45 - 11.30
lekcja 5 11.50 - 12.35
lekcja 6 12.45 - 13.30
lekcja 7 13.35 - 14.20
lekcja 8 14.25 - 15.10
lekcja 9 15.15 - 16.00
 

e-Dziennik

 

 

Pierwsze logowanie
do e-dziennika

 

 

ERASMUS+
Poznaję ¦wiat-Poznaję Siebie

 

MOLnet+ katalog on-line
Biblioteki Szkolnej

 

Nasza Radna
Młodzieżowej Rady Miasta

 

 

KORONAWIRUS

 

ELEKTRONICZNA
LEGITYMACJA SZKOLNA

 

 

Sejm Dzieci i Młodzieży

 

 

 

Służbowa
Poczta Elektroniczna

 

 

Biuletyn Informacji
Publicznej

 

 

Podaruj NAM
1 procent

 

 

Szkolna Kasa Oszczędności

 

 

BLOG Szkolnej Biblioteki

 

 

Projekt EKO Sanok

 

 

Ogólnopolska Kampania
BEZ CHEMII NA DRODZE

 

 

Dzień
Bezpiecznego Internetu

 

 

W zakresie
Robotyki i Programowania
współpracujemy z

 

 

 

 

 

 

 

wszelkie prawa zastrzeżone © waja 2007

Dostępność
Kontrast
Powiększ czcionkę
Pomniejsz czcionkę