wortal www.sp6.sanok.pl powstał 1 stycznia 2007 roku

׀  dokumenty  ׀   e-dziennik   ׀  plan lekcji  ׀  nasze innowacje  ׀  kontakt  ׀  panel pocztowy  ׀

AKTUALNO¦CI 

 

KRONIKA WYDARZEŃ 

 

DEKLARACJA DOSTĘPNO¦CI

 

DOSTĘPNO¦Ć CYFROWA 

 

NASZA SZKOŁA

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

KONTAKT 

 

NASZ PATRON 

 

TROCHĘ HISTORII 

 

KADRA 

 

GODZINY PRACY SPECJALISTÓW 

 

¦WIETLICA SZKOLNA 

 

BIBLIOTEKA oraz ICIM 

 

INFORMATYKA 

 

HISTORIA WWW 

 

DOKUMENTY 

 

UCZNIOWIE I RODZICE 

 

KˇCIK RODZICA 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA 

 

ABSOLWENT ROKU 

 

SUKCESY UCZNIÓW 

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

 

REKRUTACJA 

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 

 

REALIZOWANE PROJEKTY 

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY 
"Osobliwości przyrodniczne 
Sanoka i okolic" 

 

LIGA SPRAWIEDLIWO¦CI 

 

SZKOLNA KASA OSZCZĘDNO¦CI 

 

PROMOTOR EKOLOGII 

 

SZKOŁA bez PRZEMOCY 

 

PO LEKCJACH 

 

NASZA OFERTA 

 

ZUCHY i HARCERZE 

 

STS UKS "szóstka" 

 

NASZ KANAŁ YouTube 

 

PODZIĘKOWANIA
CERTYFIKATY
 

 

Sprzątamy dla Polski 
Razem na Święta 
Szkoła du HYMNU 
Sprzątanie ¦wiata 2021 
Szkoła PAMIĘTA 
RAZEM na święta 
Bezpieczna Placówka Oświatowa 
Szkoła PAMIĘTA 
LIST od Zarządu Galerii Sanok 
Fundacja POMÓŻ I TY 
Fundacja AKOGO 
Szkoła Odkrywców Talentów 
Szkoła w Ruchu 

 

SZKOLNY WOLONTARIAT 

 

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU 

 

WSPÓŁPRACA Z FUNDACJˇ WO¦P 
rekord WO¦P 2019 - przygotowania 
rekord WO¦P 2018 - finał 
rekord WO¦P 2018 - przygotowania 

 

AKCJE CHARYTATYWNE 

 

 

 

 

SANOCKIE SZKOŁY 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 
Szkoła Podstawowa nr 2 
Szkoła Podstawowa nr 3 
Szkoła Podstawowa nr 4 
Szkoła Podstawowa nr 7 
Szkoła Podstawowa nr 8 
Szkoła Podstawowa nr 9 
I Liceum Ogólnokształcące 
II Liceum Ogólnokształacące 
Zespół Szkół nr 1 
Zespół Szkół nr 2 
Zespół Szkół nr 3 
Zespół Szkół nr 5 
Medyczna Szkoła Policealna 
Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa
 

 
 
Nowa strona 1

nasze rekordy z Fundacj± WO¦P...

 

BIJEMY   REKOR 2019
z Fundacj± Wielkiej Orkiestry ¦wi±tecznej Pomocy i Jurkiem OWSIAKIEM

oraz INSTYTUCJAMI WSPIERAJˇCYMI


W roku szkolnym 2019/2020 postanowili¶my PO RAZ DRUGI przył±czyć się do BICIA REKORDU w jednoczesnym wykonywaniu resuscytacji kr±żeniowo-oddechowej, które przeprowadza Fundacja WO¦P w ramach programu "RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ".

Od 1 paĽdziernika 2019 r., nauczyciele wychowania fizycznego, p. Kamila Mika i p. Maciej Kaczmarski oraz koordynatorki projektu z ramienia szkoły, czyli p. Ewa Mołek i Monika Kijowska prowadz± ćwiczenia praktyczne przypominaj±ce zasady i technikę resuscytacji kr±żeniowo - oddechowej na szkolnych fantomach.

W tym roku wspólnie z instytucjami wspieraj±cymi planujemy rozpocz±ć nasze działania od pokazu sprzętu ratowniczego. Będ± z nami ratownicy, funkcjonariusze i słuchacze z:

--- Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego,
--- Bieszczadzkiej Grupy GOPR,
--- Komendy Powiatowej Policji w Sanoku,
--- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
--- Ochotniczej Straży Pożarnej z dzielnicy Olchowce,
--- Policealnej Szkoły Medycznej im. Anny Jenke w Sanoku,
-- Państwowej Wyższej Szkoły im. Jna Grodka w Sanoku.

Nasza szkoła od samego pocz±tku przył±czyła się do programu i od 2006 roku prowadzi w klasach I-III praktyczne szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Koordynatork± jest p. Mariola Bodnar.

Już 16 paĽdziernika, na 17 stanowiskach z fantomami, cała społeczno¶ć szkolna od Oddziału Przedszkolnego, klas I-III, aż po klasy IV-VIII przyst±pi do jednoczesnej resuscytacji kr±żeniowo - oddechowej. Nad prawidłowo¶ci± przebiegu naszych działań będ± czuwać OBSERWATORZY z instytucji wspieraj±cy akcję.

!!!  MAMY NADZIEJĘ NA SUKCES I POBICIE ZESZŁOROCZNEGO REKORDU - SIEMA  !!!

Ewa Mołek Monika Kijowska i Wacław Bojarski

Koordynatorzy Bicia Rekordu 16.10.2019 r.

Szkoły Podstawowej nr 6im. Jana Pawła II w Sanoku

 


!!!  NASZ SZKOLNY REKORD ZOSTAŁ POBITY  !!!

!!!  W JEGO BICIU WZIĘŁO UDZIAŁ 250 UCZESTNIKÓW  !!!

RELACJA FOTOGRAFICZNA Z BICIA REKORDU
W GAZECIE KORSO SANOCKIE


!!!  W TYM ROKU NASZE PRZYGOTOWANIA KOORDYNOWALI
p. Monika Kijowska - Ratownik Medyczny oraz p. Maciej Kaczmarski
- nauczyciele naszej szkoły  !!!

 

HARMONOGRAM LEKCJI

 
lekcja 1 8.00 - 8.45
lekcja 2 8.55 - 9.40
lekcja 3 9.50 - 10.35
lekcja 4 10.45 - 11.30
lekcja 5 11.50 - 12.35
lekcja 6 12.45 - 13.30
lekcja 7 13.35 - 14.20
lekcja 8 14.25 - 15.10
lekcja 9 15.15 - 16.00
 

Podaruj NAM
1 procent

 

 

e-Dziennik

 

 

Pierwsze logowanie
do e-dziennika

 

 

Nasza Radna
Młodzieżowej Rady Miasta

 

 

SUKCESY
naszych uczniów

 

 

 

 

 

Sejm Dzieci i Młodzieży

 

 

 

 

ERASMUS+
Poznaję ¦wiat-Poznaję Siebie

 

Godziny Pracy
SPECJALISTÓW

 

 

KORONAWIRUS

 

ELEKTRONICZNA
LEGITYMACJA SZKOLNA

 

 

Służbowa
Poczta Elektroniczna

 

 

Biuletyn Informacji
Publicznej

 

 

Szkolna Kasa Oszczędności

 

 

BLOG Szkolnej Biblioteki

 

 

Projekt EKO Sanok

 

 

Ogólnopolska Kampania
BEZ CHEMII NA DRODZE

 

 

Dzień
Bezpiecznego Internetu

 

 

W zakresie
Robotyki i Programowania
współpracujemy z

 

 

 

 

 

 

 

wszelkie prawa zastrzeżone © waja 2007

Dostępność
Kontrast
Powiększ czcionkę
Pomniejsz czcionkę