wortal www.sp6.sanok.pl powstał 1 stycznia 2007 roku

׀  dokumenty  ׀   e-dziennik   ׀  plan lekcji  ׀  nasze innowacje  ׀  kontakt  ׀  panel pocztowy  ׀

AKTUALNO¦CI 

 

KRONIKA WYDARZEŃ 

 

DEKLARACJA DOSTĘPNO¦CI

 

DOSTĘPNO¦Ć CYFROWA 

 

NASZA SZKOŁA

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

KONTAKT 

 

NASZ PATRON 

 

TROCHĘ HISTORII 

 

KADRA 

 

GODZINY PRACY SPECJALISTÓW 

 

¦WIETLICA SZKOLNA 

 

BIBLIOTEKA oraz ICIM 

 

INFORMATYKA 

 

HISTORIA WWW 

 

DOKUMENTY 

 

UCZNIOWIE I RODZICE 

 

KˇCIK RODZICA 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA 

 

ABSOLWENT ROKU 

 

SUKCESY UCZNIÓW 

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

 

REKRUTACJA 

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 

 

REALIZOWANE PROJEKTY 

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY 
"Osobliwości przyrodniczne 
Sanoka i okolic" 

 

SZKOLNA KASA OSZCZĘDNO¦CI 

 

PROMOTOR EKOLOGII 

 

SZKOŁA bez PRZEMOCY 

 

PO LEKCJACH 

 

NASZA OFERTA 

 

ZUCHY i HARCERZE 

 

STS UKS "szóstka" 

 

NASZ KANAŁ YouTube 

 

PODZIĘKOWANIA
CERTYFIKATY
 

 

Razem na Święta 
Szkoła du HYMNU 
Sprzątanie ¦wiata 2021 
Szkoła PAMIĘTA 
RAZEM na święta 
Bezpieczna Placówka Oświatowa 
Szkoła PAMIĘTA 
LIST od Zarządu Galerii Sanok 
Fundacja POMÓŻ I TY 
Fundacja AKOGO 
Szkoła Odkrywców Talentów 
Szkoła w Ruchu 

 

SZKOLNY WOLONTARIAT 

 

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU 

 

WSPÓŁPRACA Z FUNDACJˇ WO¦P 

 

AKCJE CHARYTATYWNE 

 

 

 

 

SANOCKIE SZKOŁY 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 
Szkoła Podstawowa nr 2 
Szkoła Podstawowa nr 3 
Szkoła Podstawowa nr 4 
Szkoła Podstawowa nr 7 
Szkoła Podstawowa nr 8 
Szkoła Podstawowa nr 9 
I Liceum Ogólnokształcące 
II Liceum Ogólnokształacące 
Zespół Szkół nr 1 
Zespół Szkół nr 2 
Zespół Szkół nr 3 
Zespół Szkół nr 5 
Medyczna Szkoła Policealna 
Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa
 

 
 
Nowa strona 1

szkolna kasa oszczędno¶ci...

 

Szkolna Kasa Oszczędno¶ci działa w  Szkole  Podstawowej Nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku od 2001 roku. Pierwszym opiekunem SKO była mgr Barbara Zdybek. Natomiast od 2006 roku jej obowi±zki przejęła mgr Maria Kurkarewicz.

Zadaniem tej organizacji obok gromadzenia pieniędzy jest wyrabianie u uczniów umiejętno¶ci rozs±dnego i celowego gospodarowania własnymi oszczędno¶ciami i wpajanie szacunku dla pracy rodziców. Uczniowie zgromadzone oszczędno¶ci na ksi±żeczkach SKO przeznaczali na wycieczki, wakacyjny wypoczynek lub zakup interesuj±cych przedmiotów na własny użytek.

Możliwo¶ć korzystania z własnych oszczędno¶ci daje ogromn± satysfakcję, zwłaszcza że w ten sposób odci±żeni s± rodzice.

Jednak prawdziwa rewolucja w nauce oszczędno¶ci do naszej szkoły wkroczyło 12 czerwca 2012 roku. Opiekun SKO Maria Kurkarewicz zaprosiła wtedy do szkoły rodziców, którzy chcieliby się zapoznać z nowa propozycj± Banku Polskiego PKO. 

Przedstawiciele Banku Polskiego PKO zapoznali zebranych  z „Zmianami w ofercie Szkolnych Kas Oszczędno¶ci”. Zaznaczyli, że SKO to program edukacyjny PKO Banku Polskiego, który od ponad 75 lat uczy najmłodszych oszczędzania i przedsiębiorczo¶ci. Pierwsze Konto dla Ucznia zostało otworzone 13 czerwca 2012 roku. Był to Mateusz – od niego „nowe” SKO się zaczęło.

Można powiedzieć, że w czerwcu 2012 roku przyst±pili¶my do nowego programu Szkolnej Kasy Oszczędno¶ci. Członkowie SKO zawsze uczyli się zarz±dzać własnym kontem, zdobywali praktyczn± wiedzę finansow±, a dzięki nowoczesnej bankowo¶ci elektronicznej, oszczędzanie stało się znakomit± i pouczaj±c± zabaw±.

Od 2007 roku opiekun SKO Maria Kurkarewicz jest systematycznie wyróżniania przez PKO BANK POLSKI Spółka Akcyjna Dyplomami Uznania za upowszechnianie idei oraz praktyki zorganizowanego oszczędzania.

Z jej inicjatywy uczniowie bior± udział w Ogólnopolskim Konkursie organizowanym przez Bank PKO S. A. pod hasłem: "Dzi¶ oszczędzam w SKO - jutro w PKO". Działania podjęte w zwi±zku  z udziałem w tym konkursie przynosz± dzieciom dużo rado¶ci i satysfakcji, szczególnie, że stan ich oszczędno¶ci na ksi±żeczkach znacznie wzrósł.

Szkoła dwukrotnie otrzymała nagrodę III stopnia w etapie regionalnym konkursu dla Szkolnych Kas Oszczędno¶ci (po 1.000,00 zł).

Pani Marii Kurkarewicz otrzymała "Br±zow± Odznakę" w konkursie dla OPIEKUNÓW Szkolnych Kas Oszczędno¶ci za pracę na rzecz edukacji ekonomicznej i upowszechnianie idei oszczędzania w¶ród uczniów.

Maria Kurkarewicz

Opiekun Szkolnej Kasy Oszczędno¶ci

Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku

 

Informacje zaczerpnięte z Kronik Ogólnopolskiego Konkursu „Dzi¶ oszczędzam w SKO – jutro w PKO.

 

 

SKO - Program Edukacji Finansowej
dla uczniów szkół podstawowych w wieku od 5 do 13 lat

SKO - serwis internetowy dla dzieci w wieku od 5 do 13 lat

PKO Bank Polski - wszystko dla dzieci w wieku od 5 do 13 lat


 
 
 

HARMONOGRAM LEKCJI

 
lekcja 1 8.00 - 8.45
lekcja 2 8.55 - 9.40
lekcja 3 9.50 - 10.35
lekcja 4 10.45 - 11.30
lekcja 5 11.50 - 12.35
lekcja 6 12.45 - 13.30
lekcja 7 13.35 - 14.20
lekcja 8 14.25 - 15.10
lekcja 9 15.15 - 16.00
 

e-Dziennik

 

 

Pierwsze logowanie
do e-dziennika

 

 

Nasza Radna
Młodzieżowej Rady Miasta

 

 

SUKCESY
naszych uczniów

 

 

ERASMUS+
Poznaję ¦wiat-Poznaję Siebie

 

Godziny Pracy
SPECJALISTÓW

 

 

KORONAWIRUS

 

ELEKTRONICZNA
LEGITYMACJA SZKOLNA

 

 

Sejm Dzieci i Młodzieży

 

 

 

Służbowa
Poczta Elektroniczna

 

 

Biuletyn Informacji
Publicznej

 

 

Podaruj NAM
1 procent

 

 

Szkolna Kasa Oszczędności

 

 

BLOG Szkolnej Biblioteki

 

 

Projekt EKO Sanok

 

 

Ogólnopolska Kampania
BEZ CHEMII NA DRODZE

 

 

Dzień
Bezpiecznego Internetu

 

 

W zakresie
Robotyki i Programowania
współpracujemy z

 

 

 

 

 

 

 

wszelkie prawa zastrzeżone © waja 2007

Dostępność
Kontrast
Powiększ czcionkę
Pomniejsz czcionkę