wortal www.sp6.sanok.pl powstał 1 stycznia 2007 roku

׀  dokumenty  ׀   e-dziennik   ׀  plan lekcji  ׀  nasze innowacje  ׀  kontakt  ׀  panel pocztowy  ׀

AKTUALNO¦CI 

 

KRONIKA WYDARZEŃ 

 

DEKLARACJA DOSTĘPNO¦CI

 

DOSTĘPNO¦Ć CYFROWA 

 

NASZA SZKOŁA

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

KONTAKT 

 

NASZ PATRON 

 

TROCHĘ HISTORII 

 

KADRA 

 

GODZINY PRACY SPECJALISTÓW 

 

¦WIETLICA SZKOLNA 

 

BIBLIOTEKA oraz ICIM 

 

INFORMATYKA 

 

HISTORIA WWW 

 

DOKUMENTY 

 

UCZNIOWIE I RODZICE 

 

KˇCIK RODZICA 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA 

 

ABSOLWENT ROKU 

 

SUKCESY UCZNIÓW 

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

 

REKRUTACJA 

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 

 

REALIZOWANE PROJEKTY 

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY 
"Osobliwości przyrodniczne 
Sanoka i okolic" 

 

LIGA SPRAWIEDLIWO¦CI 

 

SZKOLNA KASA OSZCZĘDNO¦CI 

 

PROMOTOR EKOLOGII 

 

SZKOŁA bez PRZEMOCY 

 

PO LEKCJACH 

 

NASZA OFERTA 

 

ZUCHY i HARCERZE 

 

STS UKS "szóstka" 

 

NASZ KANAŁ YouTube 

 

PODZIĘKOWANIA
CERTYFIKATY
 

 

Sprzątamy dla Polski 
Razem na Święta 
Szkoła du HYMNU 
Sprzątanie ¦wiata 2021 
Szkoła PAMIĘTA 
RAZEM na święta 
Bezpieczna Placówka Oświatowa 
Szkoła PAMIĘTA 
LIST od Zarządu Galerii Sanok 
Fundacja POMÓŻ I TY 
Fundacja AKOGO 
Szkoła Odkrywców Talentów 
Szkoła w Ruchu 

 

SZKOLNY WOLONTARIAT 

 

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU 

 

WSPÓŁPRACA Z FUNDACJˇ WO¦P 

 

AKCJE CHARYTATYWNE 

 

 

 

 

SANOCKIE SZKOŁY 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 
Szkoła Podstawowa nr 2 
Szkoła Podstawowa nr 3 
Szkoła Podstawowa nr 4 
Szkoła Podstawowa nr 7 
Szkoła Podstawowa nr 8 
Szkoła Podstawowa nr 9 
I Liceum Ogólnokształcące 
II Liceum Ogólnokształacące 
Zespół Szkół nr 1 
Zespół Szkół nr 2 
Zespół Szkół nr 3 
Zespół Szkół nr 5 
Medyczna Szkoła Policealna 
Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa
 

 
 
Nowa strona 1

szkolna kasa oszczędno¶ci...

 

Szkolna Kasa Oszczędno¶ci działa w  Szkole  Podstawowej Nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku od 2001 roku. Pierwszym opiekunem SKO była mgr Barbara Zdybek. Natomiast od 2006 roku jej obowi±zki przejęła mgr Maria Kurkarewicz.

Zadaniem tej organizacji obok gromadzenia pieniędzy jest wyrabianie u uczniów umiejętno¶ci rozs±dnego i celowego gospodarowania własnymi oszczędno¶ciami i wpajanie szacunku dla pracy rodziców. Uczniowie zgromadzone oszczędno¶ci na ksi±żeczkach SKO przeznaczali na wycieczki, wakacyjny wypoczynek lub zakup interesuj±cych przedmiotów na własny użytek.

Możliwo¶ć korzystania z własnych oszczędno¶ci daje ogromn± satysfakcję, zwłaszcza że w ten sposób odci±żeni s± rodzice.

Jednak prawdziwa rewolucja w nauce oszczędno¶ci do naszej szkoły wkroczyło 12 czerwca 2012 roku. Opiekun SKO Maria Kurkarewicz zaprosiła wtedy do szkoły rodziców, którzy chcieliby się zapoznać z nowa propozycj± Banku Polskiego PKO. 

Przedstawiciele Banku Polskiego PKO zapoznali zebranych  z „Zmianami w ofercie Szkolnych Kas Oszczędno¶ci”. Zaznaczyli, że SKO to program edukacyjny PKO Banku Polskiego, który od ponad 75 lat uczy najmłodszych oszczędzania i przedsiębiorczo¶ci. Pierwsze Konto dla Ucznia zostało otworzone 13 czerwca 2012 roku. Był to Mateusz – od niego „nowe” SKO się zaczęło.

Można powiedzieć, że w czerwcu 2012 roku przyst±pili¶my do nowego programu Szkolnej Kasy Oszczędno¶ci. Członkowie SKO zawsze uczyli się zarz±dzać własnym kontem, zdobywali praktyczn± wiedzę finansow±, a dzięki nowoczesnej bankowo¶ci elektronicznej, oszczędzanie stało się znakomit± i pouczaj±c± zabaw±.

Od 2007 roku opiekun SKO Maria Kurkarewicz jest systematycznie wyróżniania przez PKO BANK POLSKI Spółka Akcyjna Dyplomami Uznania za upowszechnianie idei oraz praktyki zorganizowanego oszczędzania.

Z jej inicjatywy uczniowie bior± udział w Ogólnopolskim Konkursie organizowanym przez Bank PKO S. A. pod hasłem: "Dzi¶ oszczędzam w SKO - jutro w PKO". Działania podjęte w zwi±zku  z udziałem w tym konkursie przynosz± dzieciom dużo rado¶ci i satysfakcji, szczególnie, że stan ich oszczędno¶ci na ksi±żeczkach znacznie wzrósł.

Szkoła dwukrotnie otrzymała nagrodę III stopnia w etapie regionalnym konkursu dla Szkolnych Kas Oszczędno¶ci (po 1.000,00 zł).

Pani Marii Kurkarewicz otrzymała "Br±zow± Odznakę" w konkursie dla OPIEKUNÓW Szkolnych Kas Oszczędno¶ci za pracę na rzecz edukacji ekonomicznej i upowszechnianie idei oszczędzania w¶ród uczniów.

Maria Kurkarewicz

Opiekun Szkolnej Kasy Oszczędno¶ci

Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku

 

Informacje zaczerpnięte z Kronik Ogólnopolskiego Konkursu „Dzi¶ oszczędzam w SKO – jutro w PKO.

 

 

SKO - Program Edukacji Finansowej
dla uczniów szkół podstawowych w wieku od 5 do 13 lat

SKO - serwis internetowy dla dzieci w wieku od 5 do 13 lat

PKO Bank Polski - wszystko dla dzieci w wieku od 5 do 13 lat


 
 
 

HARMONOGRAM LEKCJI

 
lekcja 1 8.00 - 8.45
lekcja 2 8.55 - 9.40
lekcja 3 9.50 - 10.35
lekcja 4 10.45 - 11.30
lekcja 5 11.50 - 12.35
lekcja 6 12.45 - 13.30
lekcja 7 13.35 - 14.20
lekcja 8 14.25 - 15.10
lekcja 9 15.15 - 16.00
 

Podaruj NAM
1 procent

 

 

e-Dziennik

 

 

Pierwsze logowanie
do e-dziennika

 

 

Nasza Radna
Młodzieżowej Rady Miasta

 

 

SUKCESY
naszych uczniów

 

 

 

 

 

Sejm Dzieci i Młodzieży

 

 

 

 

ERASMUS+
Poznaję ¦wiat-Poznaję Siebie

 

Godziny Pracy
SPECJALISTÓW

 

 

KORONAWIRUS

 

ELEKTRONICZNA
LEGITYMACJA SZKOLNA

 

 

Służbowa
Poczta Elektroniczna

 

 

Biuletyn Informacji
Publicznej

 

 

Szkolna Kasa Oszczędności

 

 

BLOG Szkolnej Biblioteki

 

 

Projekt EKO Sanok

 

 

Ogólnopolska Kampania
BEZ CHEMII NA DRODZE

 

 

Dzień
Bezpiecznego Internetu

 

 

W zakresie
Robotyki i Programowania
współpracujemy z

 

 

 

 

 

 

 

wszelkie prawa zastrzeżone © waja 2007

Dostępność
Kontrast
Powiększ czcionkę
Pomniejsz czcionkę