wortal www.sp6.sanok.pl powstał 1 stycznia 2007 roku

׀  dokumenty  ׀   e-dziennik   ׀  plan lekcji  ׀  nasze innowacje  ׀  kontakt  ׀  panel pocztowy  ׀

AKTUALNO¦CI 

 

KRONIKA WYDARZEŃ 

 

DEKLARACJA DOSTĘPNO¦CI

 

DOSTĘPNO¦Ć CYFROWA 

 

NASZA SZKOŁA

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

KONTAKT 

 

NASZ PATRON 

 

TROCHĘ HISTORII 

 

KADRA 

 

GODZINY PRACY SPECJALISTÓW 

 

¦WIETLICA SZKOLNA 

 

BIBLIOTEKA oraz ICIM 

 

INFORMATYKA 

 

HISTORIA WWW 

 

DOKUMENTY 

 

UCZNIOWIE I RODZICE 

 

KˇCIK RODZICA 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA 

 

ABSOLWENT ROKU 

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

 

REKRUTACJA 

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 

 

REALIZOWANE PROJEKTY 

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY 
"Osobliwości przyrodniczne 
Sanoka i okolic" 

 

SZKOLNA KASA OSZCZĘDNO¦CI 

 

PROMOTOR EKOLOGII 

 

SZKOŁA bez PRZEMOCY 

 

PO LEKCJACH 

 

NASZA OFERTA 

 

ZUCHY i HARCERZE 

 

STS UKS "szóstka" 

 

NASZ KANAŁ YouTube 

 

PODZIĘKOWANIA
CERTYFIKATY
 

 

Szkoła du HYMNU 
Sprzątanie ¦wiata 2021 
Szkoła PAMIĘTA 
RAZEM na święta 
Bezpieczna Placówka Oświatowa 
Szkoła PAMIĘTA 
LIST od Zarządu Galerii Sanok 
Fundacja POMÓŻ I TY 
Fundacja AKOGO 
Szkoła Odkrywców Talentów 
Szkoła w Ruchu 

 

SZKOLNY WOLONTARIAT 

 

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU 

 

WSPÓŁPRACA Z FUNDACJˇ WO¦P 

 

AKCJE CHARYTATYWNE 

 

 

 

 

SANOCKIE SZKOŁY 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 
Szkoła Podstawowa nr 2 
Szkoła Podstawowa nr 3 
Szkoła Podstawowa nr 4 
Szkoła Podstawowa nr 7 
Szkoła Podstawowa nr 8 
Szkoła Podstawowa nr 9 
I Liceum Ogólnokształcące 
II Liceum Ogólnokształacące 
Zespół Szkół nr 1 
Zespół Szkół nr 2 
Zespół Szkół nr 3 
Zespół Szkół nr 5 
Medyczna Szkoła Policealna 
Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa
 

 
 
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku...

BAW SIĘ W SIECI BEZPIECZNIE...

 

Nasz szkoła wł±czyła się w działania promuj±ce temat "Bezpieczeństwa w Sieci" w¶ród dzieci, młodzieży i rodziców.

Od 2004 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej, w lutym obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu (Safer Internet Day), który odbywa się w ramach programu "Safer Internet". Ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyk± bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz nagło¶nienie tematu bezpieczeństwa online.

W ramach podejmowanych  działań  w  naszej szkole

od 8 do 12 lutego odbywać  się będ± zajęcia edukacyjne dla uczniów klas I - VI maj±ce na celu u¶wiadomienie zagrożeń ze strony Internetu. Zorganizowane zostało zebranie z rodzicami na temat "Bezpieczeństwa w sieci". Redakcja gazetki szkolnej "SZÓSTECZKA" wyda gazetkę po hasłem "B±dĽ bezpieczny w Internecie".CYBERPRZEMOC – to wszelka przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych – telefonów komórkowych, serwisów SMS i MMS, poczty elektronicznej, czatów, stron internetowych, blogów, grup dyskusyjnych itp.

Przykłady CYBERPRZEMOCY:

- nękanie, straszenie w sieci lub za pomoc± telefonu komórkowego,
- wysyłanie wulgarnych e – maili i smsów,
- kłótnie internetowe /flame war/,
- rejestrowanie, publikowanie i rozsyłanie o¶mieszaj±cych informacji, zdjęć i filmów,
- podszywanie się pod inn± osobę,
- obraĽliwe komentowanie wpisów na blogu.

Czym cyberprzemoc różni się od dotychczasowej znanej przemocy?
Internetowej przemocy sprzyja poczucie anonimowo¶ci i bezkarno¶ci. Łatwiej jest poniżać, dyskredytować i szykanować, gdy istnieje szansa ukrycia się za internetowym pseudonimem i nie ma potrzeby konfrontacji z ofiar± oko w oko.
Jednak takie działanie nie jest zabaw±, nie jest żartem i może prowadzić do bardzo nieprzyjemnych konsekwencji, często tragedii.
W zwi±zku z tym istotne w przeciwdziałaniu zjawiska jest u¶wiadomienie społeczeństwa, iż sprawca nie pozostaje anonimowy. Policja ma możliwo¶ci ustalenia z jakiego komputera i z jakiego telefonu wysyłane s± e–maile lub smsy.

Jak się bronić przed cyberprzemoc±?

- nie odpowiadać na zaczepki w sieci,
- zachowywać dowody przemocy (zachowywanie smsów, e-maili, wiadomo¶ci z komunikatora),
- informować rodziców,
- informować nauczycieli,
- informować policję.


10 PORAD DLA RODZICÓW
dotycz±cych bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci
STOP CYBERPRZEMOCY
informacja dla rodziców
JAK ZABEZPIECZYĆ DOWODY PRZEMOCY WOBEC DZIECKA W INTERNECIE?
informacja dla rodziców
MOJE DZIECKO I KOMPUTER
prezentacja multimedialna autorstwa Wacława Bojarskiego
ZAINTERESOWANYM POLECAMY NASTĘPUJˇCE WITRYNY INTERNETOWE

www.saferinternet.pl
www.dzieckowsieci.pl
www.dbi.pl
www.dyzurnet.pl
www.helpline.org.pl
www.sieciaki.pl
www.saferinternet.org
www.przedszkolaki.sieciaki.pl 

 

 

HARMONOGRAM LEKCJI

 
lekcja 1 8.00 - 8.45
lekcja 2 8.55 - 9.40
lekcja 3 9.50 - 10.35
lekcja 4 10.45 - 11.30
lekcja 5 11.50 - 12.35
lekcja 6 12.45 - 13.30
lekcja 7 13.35 - 14.20
lekcja 8 14.25 - 15.10
lekcja 9 15.15 - 16.00
 

e-Dziennik

 

 

Pierwsze logowanie
do e-dziennika

 

 

ERASMUS+
Poznaję ¦wiat-Poznaję Siebie

 

Godziny Pracy
SPECJALISTÓW

 

Nasza Radna
Młodzieżowej Rady Miasta

 

 

KORONAWIRUS

 

ELEKTRONICZNA
LEGITYMACJA SZKOLNA

 

 

Sejm Dzieci i Młodzieży

 

 

 

Służbowa
Poczta Elektroniczna

 

 

Biuletyn Informacji
Publicznej

 

 

Podaruj NAM
1 procent

 

 

Szkolna Kasa Oszczędności

 

 

BLOG Szkolnej Biblioteki

 

 

Projekt EKO Sanok

 

 

Ogólnopolska Kampania
BEZ CHEMII NA DRODZE

 

 

Dzień
Bezpiecznego Internetu

 

 

W zakresie
Robotyki i Programowania
współpracujemy z

 

 

 

 

 

 

 

wszelkie prawa zastrzeżone © waja 2007

Dostępność
Kontrast
Powiększ czcionkę
Pomniejsz czcionkę