wortal www.sp6.sanok.pl powstał 1 stycznia 2007 roku

׀  dokumenty  ׀   e-dziennik   ׀  plan lekcji  ׀  nasze innowacje  ׀  kontakt  ׀  panel pocztowy  ׀

AKTUALNO¦CI 

 

KRONIKA WYDARZEŃ 

 

DEKLARACJA DOSTĘPNO¦CI

 

DOSTĘPNO¦Ć CYFROWA 

 

NASZA SZKOŁA

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

KONTAKT 

 

NASZ PATRON 

 

TROCHĘ HISTORII 

 

KADRA 

 

GODZINY PRACY SPECJALISTÓW 

 

¦WIETLICA SZKOLNA 

 

BIBLIOTEKA oraz ICIM 

 

INFORMATYKA 

 

HISTORIA WWW 

 

DOKUMENTY 
ważne druki 
ewaluacja 
programy i podręczniki 
regulaminy 

 

UCZNIOWIE I RODZICE 

 

KˇCIK RODZICA 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA 

 

ABSOLWENT ROKU 

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

 

REKRUTACJA 

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 

 

REALIZOWANE PROJEKTY 

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY 
"Osobliwości przyrodniczne 
Sanoka i okolic" 

 

SZKOLNA KASA OSZCZĘDNO¦CI 

 

PROMOTOR EKOLOGII 

 

SZKOŁA bez PRZEMOCY 

 

PO LEKCJACH 

 

NASZA OFERTA 

 

ZUCHY i HARCERZE 

 

STS UKS "szóstka" 

 

NASZ KANAŁ YouTube 

 

PODZIĘKOWANIA
CERTYFIKATY
 

 

Szkoła du HYMNU 
Sprzątanie ¦wiata 2021 
Szkoła PAMIĘTA 
RAZEM na święta 
Bezpieczna Placówka Oświatowa 
Szkoła PAMIĘTA 
LIST od Zarządu Galerii Sanok 
Fundacja POMÓŻ I TY 
Fundacja AKOGO 
Szkoła Odkrywców Talentów 
Szkoła w Ruchu 

 

SZKOLNY WOLONTARIAT 

 

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU 

 

WSPÓŁPRACA Z FUNDACJˇ WO¦P 

 

AKCJE CHARYTATYWNE 

 

 

 

 

SANOCKIE SZKOŁY 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 
Szkoła Podstawowa nr 2 
Szkoła Podstawowa nr 3 
Szkoła Podstawowa nr 4 
Szkoła Podstawowa nr 7 
Szkoła Podstawowa nr 8 
Szkoła Podstawowa nr 9 
I Liceum Ogólnokształcące 
II Liceum Ogólnokształacące 
Zespół Szkół nr 1 
Zespół Szkół nr 2 
Zespół Szkół nr 3 
Zespół Szkół nr 5 
Medyczna Szkoła Policealna 
Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa
 

 
 
Nowa strona 1

dokumenty...

 
ANEKS NR 1 do STATUTU SZKOŁY
z dnia 13 marca 2019 roku
STATUT SZKOŁY
tekst jednolity 30 listopada 2017 roku
KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY
na lata 2019-2024
PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY
w roku szkolnym 2021/2022
ZADANIA WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNE
w roku szkolnym 2020/2021
ORGANIZACJA ZAJĘĆ WSPOMAGAJˇCYCH
w roku szkolnym 2021/2022
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE DOTYCZˇCE COVID-19
- obowi±zuj±ce od 1 wrze¶nia 2021 r.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE DOTYCZˇCE COVID-19

REGULAMIN ORGANIZACJI NAUKI ZDALNEJ W SP6 SANOK
PROCEDURA ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA
POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ
BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE
CEREMONIAŁ SZKOŁY
KORZYSTANIE Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
I INNYCH URZˇDZEŃ ELEKTRONICZNYCH W SZKOLE
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW W SZKOLE
PROCEDURY PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW
WEWNˇTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO
REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH
obowi±zuj±cy w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku
REGULAMIN KORZYSTANIA Z TERENU SZKOŁY
REGULAMIN WYPOŻYCZEŃ PODRĘCZNIKÓW UCZNIOM NASZEJ SZKOŁY
WAŻNE TELEFONY
PROCEDURA KRYTERIÓW I TRYB NAGRADZANIA UCZNIÓW KOŃCZˇCYCH KLASĘ ÓSMˇ
- “ABSOLWENT ROKU …”
OBIEG INFORMACJI
PORADNIK PSYCHOLOGA SZKOLNEGO
AGRESJA - przyczyny i sposoby radzenia
 

HARMONOGRAM LEKCJI

 
lekcja 1 8.00 - 8.45
lekcja 2 8.55 - 9.40
lekcja 3 9.50 - 10.35
lekcja 4 10.45 - 11.30
lekcja 5 11.50 - 12.35
lekcja 6 12.45 - 13.30
lekcja 7 13.35 - 14.20
lekcja 8 14.25 - 15.10
lekcja 9 15.15 - 16.00
 

e-Dziennik

 

 

Pierwsze logowanie
do e-dziennika

 

 

ERASMUS+
Poznaję ¦wiat-Poznaję Siebie

 

Godziny Pracy
SPECJALISTÓW

 

Nasza Radna
Młodzieżowej Rady Miasta

 

 

KORONAWIRUS

 

ELEKTRONICZNA
LEGITYMACJA SZKOLNA

 

 

Sejm Dzieci i Młodzieży

 

 

 

Służbowa
Poczta Elektroniczna

 

 

Biuletyn Informacji
Publicznej

 

 

Podaruj NAM
1 procent

 

 

Szkolna Kasa Oszczędności

 

 

BLOG Szkolnej Biblioteki

 

 

Projekt EKO Sanok

 

 

Ogólnopolska Kampania
BEZ CHEMII NA DRODZE

 

 

Dzień
Bezpiecznego Internetu

 

 

W zakresie
Robotyki i Programowania
współpracujemy z

 

 

 

 

 

 

 

wszelkie prawa zastrzeżone © waja 2007

Dostępność
Kontrast
Powiększ czcionkę
Pomniejsz czcionkę