wortal www.sp6.sanok.pl powstał 1 stycznia 2007 roku

׀  dokumenty  ׀   e-dziennik   ׀  plan lekcji  ׀  nasze innowacje  ׀  kontakt  ׀  panel pocztowy  ׀

AKTUALNO¦CI 

 

KRONIKA WYDARZEŃ 

 

DEKLARACJA DOSTĘPNO¦CI

 

DOSTĘPNO¦Ć CYFROWA 

 

NASZA SZKOŁA

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

KONTAKT 

 

NASZ PATRON 

 

TROCHĘ HISTORII 

 

KADRA 

 

GODZINY PRACY SPECJALISTÓW 

 

¦WIETLICA SZKOLNA 

 

BIBLIOTEKA oraz ICIM 

 

INFORMATYKA 

 

HISTORIA WWW 

 

DOKUMENTY 

 

UCZNIOWIE I RODZICE 

 

KˇCIK RODZICA 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA 

 

ABSOLWENT ROKU 

 

SUKCESY UCZNIÓW 

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

 

REKRUTACJA 

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 

 

REALIZOWANE PROJEKTY 

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY 
"Osobliwości przyrodniczne 
Sanoka i okolic" 

 

LIGA SPRAWIEDLIWO¦CI 

 

SZKOLNA KASA OSZCZĘDNO¦CI 

 

PROMOTOR EKOLOGII 

 

SZKOŁA bez PRZEMOCY 

 

PO LEKCJACH 

 

NASZA OFERTA 

 

ZUCHY i HARCERZE 

 

STS UKS "szóstka" 

 

NASZ KANAŁ YouTube 

 

PODZIĘKOWANIA
CERTYFIKATY
 

 

Sprzątamy dla Polski 
Razem na Święta 
Szkoła du HYMNU 
Sprzątanie ¦wiata 2021 
Szkoła PAMIĘTA 
RAZEM na święta 
Bezpieczna Placówka Oświatowa 
Szkoła PAMIĘTA 
LIST od Zarządu Galerii Sanok 
Fundacja POMÓŻ I TY 
Fundacja AKOGO 
Szkoła Odkrywców Talentów 
Szkoła w Ruchu 

 

SZKOLNY WOLONTARIAT 

 

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU 

 

WSPÓŁPRACA Z FUNDACJˇ WO¦P 

 

AKCJE CHARYTATYWNE 

 

 

 

 

SANOCKIE SZKOŁY 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 
Szkoła Podstawowa nr 2 
Szkoła Podstawowa nr 3 
Szkoła Podstawowa nr 4 
Szkoła Podstawowa nr 7 
Szkoła Podstawowa nr 8 
Szkoła Podstawowa nr 9 
I Liceum Ogólnokształcące 
II Liceum Ogólnokształacące 
Zespół Szkół nr 1 
Zespół Szkół nr 2 
Zespół Szkół nr 3 
Zespół Szkół nr 5 
Medyczna Szkoła Policealna 
Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa
 

 
 
Nowa strona 1

liga sprawiedliwo¶ci...

 

W roku szkolnym 2021/2022 zajęli¶my IV miejsce

SZEFOWE – to nazwa zespołu uczennic naszej szkoły, które zajęły 4 miejsce w Ogólnopolskim Konkursie LIGA SPRAWIEDLIWO¦CI.

Zespół tworzyły Ola Gburyk, Ania Kopiec, Zosia Sieniawska i Wiktoria Kopiec – uczennice klasy 8a.

Konkurs dotyczył szeroko rozumianej wiedzy z zakresu prawa. Rozpocz±ł się w paĽdzierniku i trwał do końca stycznia bież±cego roku. Dziewczynki pod opiek± pani Ireny Bojarskiej, wci±gu 10 konkursowych tur wykonały 34 zadania.

Poznawały pracę adwokata, sędziego, notariusza, prokuratora i komornika. Analizowały kazusy, przepisy prawa karnego, rzymskie paremie, pisały wezwania do s±du i uzasadnienia wyroków. Wykonywały plakaty, pisały opowiadania i artykuły, tworzyły komiksy, nagrały 11 filmików i kilka podcastów.

Udział w konkursie wymagał od uczennic zdobywania dodatkowej wiedzy i ogromnego zaangażowania. Komisja konkursowa oceniała nie tylko poprawno¶ć merytoryczn±, ale również kreatywno¶ć w prezentacji zadań.

Cieszymy się bardzo że praca naszych uczennic została tak wysoko oceniona. Warto dodać, że organizator konkursu - Ministerstwo Sprawiedliwo¶ci przyznało im dodatkowe wyróżnienie.

!!!  Serdecznie gratulujemy Oli, Ani, Zosi i Wiktorii
tego niezwykłego sukcesu i życzymy kolejnych… nie tylko „prawniczych”  !!!

„Szefowe” oraz p. Irena Bojarska bardzo dziękuj± wszystkim nauczycielom, którzy wspierali ich pracę – Pani Katarzynie Bajger, Pani Zdzisławie Janowskiej, Pani Pelagii B±k, a przede wszystkim Pani dyrektor Barbarze Zdybek, która motywowała grupę do pracy i wierzyła w jej sukces!

mgr Irena Bojarska

koordynatorka projektu Liga Sprawiedliwo¶ci

Zapraszamy do obejrzenia kilku prac „Szefowych”:

--- Telewizja Szkolna: „O zawodach prawniczych”

--- podcast „A co to jest wokanda”

--- Wykład o prawie natury, prawie moralnym i prawie zwyczajowym

--- podcast „O prawie autorskim”

--- Telewizja Szkolna „ Masz prawo do mediacji”

--- komiks „Dzień z życia sędziego”

---Telewizja Szkolna „Rzymskie paremie prawne”

--- Film: Notariusz


 

HARMONOGRAM LEKCJI

 
lekcja 1 8.00 - 8.45
lekcja 2 8.55 - 9.40
lekcja 3 9.50 - 10.35
lekcja 4 10.45 - 11.30
lekcja 5 11.50 - 12.35
lekcja 6 12.45 - 13.30
lekcja 7 13.35 - 14.20
lekcja 8 14.25 - 15.10
lekcja 9 15.15 - 16.00
 

Podaruj NAM
1 procent

 

 

e-Dziennik

 

 

Pierwsze logowanie
do e-dziennika

 

 

Nasza Radna
Młodzieżowej Rady Miasta

 

 

SUKCESY
naszych uczniów

 

 

 

 

 

Sejm Dzieci i Młodzieży

 

 

 

 

ERASMUS+
Poznaję ¦wiat-Poznaję Siebie

 

Godziny Pracy
SPECJALISTÓW

 

 

KORONAWIRUS

 

ELEKTRONICZNA
LEGITYMACJA SZKOLNA

 

 

Służbowa
Poczta Elektroniczna

 

 

Biuletyn Informacji
Publicznej

 

 

Szkolna Kasa Oszczędności

 

 

BLOG Szkolnej Biblioteki

 

 

Projekt EKO Sanok

 

 

Ogólnopolska Kampania
BEZ CHEMII NA DRODZE

 

 

Dzień
Bezpiecznego Internetu

 

 

W zakresie
Robotyki i Programowania
współpracujemy z

 

 

 

 

 

 

 

wszelkie prawa zastrzeżone © waja 2007

Dostępność
Kontrast
Powiększ czcionkę
Pomniejsz czcionkę