wortal www.sp6.sanok.pl powstał 1 stycznia 2007 roku

׀  dokumenty  ׀   e-dziennik   ׀  plan lekcji  ׀  nasze innowacje  ׀  kontakt  ׀  panel pocztowy  ׀

AKTUALNO¦CI 

 

DEKLARACJA DOSTĘPNO¦CI

 

DOSTĘPNO¦Ć CYFROWA 

 

NASZA SZKOŁA

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

KONTAKT 

 

KRONIKA 

 

NASZ PATRON 

 

TROCHĘ HISTORII 

 

JUBILEUSZ 10-LECIA 

 

NASI BOHATEROWIE 

 

KADRA 

 

PSYCHOLOG SZKOLNY 

 

¦WIETLICA SZKOLNA 

 

BIBLIOTEKA oraz ICIM 

 

INFORMATYKA 

 

HISTORIA WWW 

 

DOKUMENTY 

 

UCZNIOWIE I RODZICE 

 

KˇCIK RODZICA 

 

UCZNIOWIE 

 

NASZE OSIˇGNIĘCIA 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA 

 

REKRUTACJA 

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 

 

PRAWA DZIECKA 

 

REALIZOWANE PROJEKTY 

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY 
"Osobliwości przyrodniczne 
Sanoka i okolic" 

 

KONKURS "PRZYRODA W POEZJI" 

 

MISTRZOSTWA W ROBOTYCE 

 

SZKOLNA KASA OSZCZĘDNO¦CI 

 

DZIEŃ ZDROWEGO ŻYWIENIA 

 

PROMOTOR EKOLOGII 

 

SZKOŁA bez PRZEMOCY 

 

ODKRYWAMY TALENTY 

 

eTWINNING 

 

LITER@CKA 2.0 

 

SZKOŁA WSPÓŁPRACY 

 

PO LEKCJACH 

 

NASZA OFERTA 

 

ZUCHY i HARCERZE 

 

STS UKS "szóstka" 

 

ZESPÓŁ MARAKASY 

 

ZESPÓŁ KOEMO 

 

BIESIADA RODZINNA 

 

NASZ KANAŁ YouTube 

 

PODZIĘKOWANIA
CERTYFIKATY
 

 

RAZEM na święta 
Bezpieczna Placówka Oświatowa 
Szkoła PAMIĘTA 
LIST od Zarządu Galerii Sanok 
Fundacja POMÓŻ I TY 
Fundacja AKOGO 
Szkoła Odkrywców Talentów 
Szkoła w Ruchu 

 

SZKOLNY WOLONTARIAT 

 

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU 

 

WSPÓŁPRACA Z FUNDACJˇ WO¦P 

 

AKCJE CHARYTATYWNE 

 

 

 

 

SANOCKIE SZKOŁY 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 
Szkoła Podstawowa nr 2 
Szkoła Podstawowa nr 3 
Szkoła Podstawowa nr 4 
Szkoła Podstawowa nr 7 
Szkoła Podstawowa nr 8 
Szkoła Podstawowa nr 9 
I Liceum Ogólnokształcące 
II Liceum Ogólnokształacące 
Zespół Szkół nr 1 
Zespół Szkół nr 2 
Zespół Szkół nr 3 
Zespół Szkół nr 5 
Medyczna Szkoła Policealna 
Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa
 

 
 
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku...

eTwinning...

 

W roku szkolnym 2016/2017, na przełomie paĽdziernika rozpoczęli¶my w naszej szkole współpracę międzynarodow± w ramach Programu eTwinning

Program eTwinning – Europejska Współpraca Szkół umożliwia naszej szkole realizację projektów edukacyjnych we współpracy ze szkołami z zagranicy, z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Klasa 5 pod kierunkiem p. Eweliny Krawiec – nauczyciela języka angielskiego, nawi±zała współpracę z uczniami ze  szkoły podstawowej w Alicante - historycznego miasta portowego w południowo-wschodniej Hiszpanii.

Uczniowie projektu ”Penpal friends” pisz± do siebie listy oraz przygotowuj± prezentacje, w każdym miesi±cu na inny temat. Prezentuj± siebie, swoje zainteresowania, swoje szkoły i plan zajęć , swoj± miejscowo¶ć  oraz wysyłaj± kartki ¶wi±teczne. W trakcie współpracy będ± wykorzystywane następuj±ce narzędzia: e-mail, program Power Point, wideo, Skype, zdjęcia itp. 

Celem projektu jest pokazanie uczniom życia codziennego ich rówie¶ników z innego kraju Europy oraz wykazanie, że do ich zrozumienia konieczny jest język angielski.

Podczas realizacji projektu uczniowie doskonal± znajomo¶ć języka angielskiego, poznaj± kulturę innego kraju, odnajduj± swoje miejsce w Zjednoczonej Europie. Ucz± się, jak zaistnieć w kulturze globalnej, jednocze¶nie nie trac±c własnej tożsamo¶ci, promuj±c swój kraj i jego dorobek kulturowy.


„PENPAL FRIENDS” - film o naszych zainteresowaniach.

Realizuj±c zadania projektu eTwinning „PENPAL FRIENDS”, uczniowie klasy 5 pod opiek± p. Eweliny Krawiec w marcu mieli przedstawić swoje hobby oraz zainteresowania.

Opowiedzieli o nich w filmiku, do którego zostały też doł±czone niektóre ich zdjęcia oraz krótkie nagrania np. z meczu hokejowego, czy z zawodów i występów tanecznych. Filmik został wysłany do koleżanek i kolegów z Hiszpanii.

Od naszych znajomych z Alicante również dostali¶my nagranie, na którym prezentuj± swoje zainteresowania i hobby oraz piękne listy.

Dzięki temu projektowi nasi uczniowie maj± motywację do nauki języka angielskiego. Poza tym pozyskuj± informacje z różnych Ľródeł i usprawniaj± pisanie w języku angielskim w celu zaprezentowania siebie, swojego kraju, naszej kultury oraz poznaj± przyjaciół za granic±.


Poznajemy kulturę i obyczaje krajów anglojęzycznych.

Uczniowie z klasy 3a w każd± ¶rodę uczestnicz± w zajęciach dodatkowych z języka angielskiego prowadzonych przez p. Ewelinę Krawiec - nauczycielkę języka angielskiego.

Na zajęciach dzieci nie tylko wyrównuj± swoje braki edukacyjne, ale również poszerzaj± swoj± wiedzę na temat kultury i obyczajów krajów anglojęzycznych m.in. Wielkiej Brytanii.

Przez ostatnie tygodnie poznawali¶my słynne miejsca i rzeczy w Londynie. Dzieci wykonały wspaniałe projekty zwi±zane z tym cudownym miastem tj. Big Ben, London Eye, London Bridge, a także budki telefoniczne, taxówki, czy piętrowe autobusy (double-decker buses).

Praca nad takimi projektami to nie tylko mile spędzony czas, ale przede wszystkim okazja do poznania innych miejsc oraz rozwijania ciekawo¶ci wobec innych kultur.


 

HARMONOGRAM LEKCJI

 
lekcja 1 8.00 - 8.45
lekcja 2 8.55 - 9.40
lekcja 3 9.50 - 10.35
lekcja 4 10.45 - 11.30
lekcja 5 11.50 - 12.35
lekcja 6 12.45 - 13.30
lekcja 7 13.35 - 14.20
lekcja 8 14.25 - 15.10
lekcja 9 15.15 - 16.00
 

ÓSMOKLASISTO
Oto oferta Szkół ¦rednich

 

 

ERASMUS+
Poznaję ¦wiat-Poznaję Siebie

 

Nasza Radna
Młodzieżowej Rady Miasta

 

 

KORONAWIRUS

 

ELEKTRONICZNA
LEGITYMACJA SZKOLNA

 

 

Sejm Dzieci i Młodzieży

 

 

 

e-Dziennik

 

 

Pierwsze logowanie
do e-dziennika

 

 

Służbowa
Poczta Elektroniczna

 

 

Biuletyn Informacji
Publicznej

 

 

Podaruj NAM
1 procent

 

 

Szkolna Kasa Oszczędności

 

 

BLOG Szkolnej Biblioteki

 

 

Projekt EKO Sanok

 

 

Ogólnopolska Kampania
BEZ CHEMII NA DRODZE

 

 

Dzień
Bezpiecznego Internetu

 

 

W zakresie
Robotyki i Programowania
współpracujemy z

 

 

 

 

 

 

 

wszelkie prawa zastrzeżone © waja 2007

Dostępność
Kontrast
Powiększ czcionkę
Pomniejsz czcionkę