wortal www.sp6.sanok.pl powstał 1 stycznia 2007 roku

׀  dokumenty  ׀   e-dziennik   ׀  plan lekcji  ׀  nasze innowacje  ׀  kontakt  ׀  panel pocztowy  ׀

AKTUALNO¦CI 

 

NASZA SZKOŁA 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

KONTAKT 

 

KRONIKA 

 

NASZ PATRON 

 

TROCHĘ HISTORII 

 

JUBILEUSZ 10-LECIA 

 

NASI BOHATEROWIE 

 

KADRA 

 

PSYCHOLOG SZKOLNY 

 

¦WIETLICA SZKOLNA 

 

BIBLIOTEKA oraz ICIM 

 

INFORMATYKA 

 

HISTORIA WWW 

 

DOKUMENTY 

 

UCZNIOWIE I RODZICE 

 

KˇCIK RODZICA 

 

UCZNIOWIE 

 

NASZE OSIˇGNIĘCIA 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA 

 

REKRUTACJA 

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 

 

PRAWA DZIECKA 

 

REALIZOWANE PROJEKTY 

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY 
"Osobliwości przyrodniczne 
Sanoka i okolic" 

 

KONKURS "PRZYRODA W POEZJI" 

 

MISTRZOSTWA W ROBOTYCE 

 

SZKOLNA KASA OSZCZĘDNO¦CI 

 

DZIEŃ ZDROWEGO ŻYWIENIA 

 

PROMOTOR EKOLOGII 

 

SZKOŁA bez PRZEMOCY 

 

ODKRYWAMY TALENTY 

 

eTWINNING 

 

LITER@CKA 2.0 

 

SZKOŁA WSPÓŁPRACY 

 

PO LEKCJACH 

 

NASZA OFERTA 

 

ZUCHY i HARCERZE 

 

STS UKS "szóstka" 

 

ZESPÓŁ MARAKASY 

 

ZESPÓŁ KOEMO 

 

BIESIADA RODZINNA 

 

NASZ KANAŁ YouTube 

 

PODZIĘKOWANIA
CERTYFIKATY
 

 

Bezpieczna Placówka Oświatowa 
Szkoła PAMIĘTA 
LIST od Zarządu Galerii Sanok 
Fundacja POMÓŻ I TY 
Fundacja AKOGO 
Szkoła Odkrywców Talentów 
Szkoła w Ruchu 

 

SZKOLNY WOLONTARIAT 

 

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU 

 

WSPÓŁPRACA Z FUNDACJˇ WO¦P 

 

AKCJE CHARYTATYWNE 

 

 

 

 

SANOCKIE SZKOŁY 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 
Szkoła Podstawowa nr 2 
Szkoła Podstawowa nr 3 
Szkoła Podstawowa nr 4 
Szkoła Podstawowa nr 7 
Szkoła Podstawowa nr 8 
Szkoła Podstawowa nr 9 
I Liceum Ogólnokształcące 
II Liceum Ogólnokształacące 
Zespół Szkół nr 1 
Zespół Szkół nr 2 
Zespół Szkół nr 3 
Zespół Szkół nr 5 
Medyczna Szkoła Policealna 
Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa
 

 
 
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku...
  

NAUKA ZDALNA
w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku

  

W sprawach technicznych prosimy o kontakt z p. Wacławem Bojarskim (waclaw.bojarski@sp6sanok.pl)  

  

Realizacja zajęć w okresie od 25.03 do 8.04.2020

PLAN ZAJĘĆ obowi±zuj±cy od 15.04.2020 - kliknij w wybran± klasę...  

 

Szanowni Państwo

od 25.03.2020 r.  Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II
prowadzi KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁO¦Ć.

1. Zajęcia lekcyjne odbywać się będ± według tymczasowego planu okre¶lonego dla każdej klasy w wyznaczonych na planie godzinach, uczniowie powinni zapoznawać się z materiałami przygotowanymi przez nauczycieli, wykonywać zdania i polecania

2. W tym czasie nauczyciele poszczególnych przedmiotów będ± do dyspozycji uczniów, uczniowie mog± kontaktować się z nauczycielem za pomoc± poczty elektronicznej lub komunikatorów wskazanych przez poszczególnych nauczycieli.

3. Materiały do lekcji będ± zamieszczane z jednodniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej szkoły z podziałem na klasy, przedmioty, w zakładce: NAUKA ZDALNA.

4. Ocenianie uczniów odbywać się będzie zgodnie z zasadami okre¶lonymi w poszczególnych tematach i zadaniach. Oceny będ± wpisywane do dziennika elektronicznego.

a) ocenianiu podlegaj± wykonane przez uczniów zadania domowe przesłane drog± on-line do nauczyciela w wyznaczonym terminie (w oddziałach klas IV-VIII ),

b) w oddziałach klas I-III formy oceniania i sprawdzania wiedzy ustalaj± nauczyciele,

c) ocenianiu podlega:

- aktywno¶ć uczniów wykazywana podczas lekcji on-line zarówno w formie przekazu video na żywo jak też w formie odpowiedzi kierowanych do nauczyciela z wykorzystaniem czatu lub poczty elektronicznej,

- zadania domowe przesłane do nauczyciela w wyznaczonym terminie drog± on-line,

- dodatkowe (zwi±zane z tematem przeprowadzonej lekcji), zlecone przez nauczyciela czynno¶ci i prace wykonane przez uczniów.

d) oceny będ± wpisywane do dziennika elektronicznego.

5. Wszelkie informacje o lekcjach, ich formie, zadaniach zasadach oceniania będ± umieszczane na stronie internetowej szkoły w zakładce: NAUKA ZDALNA – z podziałem na klasy i przedmioty.

UWAGA:

Godziny zajęć maj± charakter umowny i stanowi± propozycję działań.
Niemniej jednak we wskazanych godzinach nauczyciele będ±
do dyspozycji Uczniów i Rodziców danej klasy. 

Barbara Zdybek
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Sanoku

 

TERMINY KONSULTACJI prowadzonych DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM - zapraszamy do kontaktu
jeste¶my do Waszej dyspozycji - kliknij...

DZIAŁANIA DODATKOWE przygotowane dla chętnych UCZNIÓW

¦wietlica Szkolna zaprasza wszystkich, którzy się nudz±
Biblioteka Szkolna zaprasza wszystkich miło¶ników ksi±żki i nie tylko
Innowacja pedagogiczna z programowania i robotyki

Integracja sensoryczna w domu

Pedagog Szkolny zaprasza

Logopeda proponuje ćwiczenia

 

 
 

HARMONOGRAM LEKCJI

 
lekcja 1 8.00 - 8.45
lekcja 2 8.55 - 9.40
lekcja 3 9.50 - 10.35
lekcja 4 10.45 - 11.30
lekcja 5 11.50 - 12.35
lekcja 6 12.45 - 13.30
lekcja 7 13.35 - 14.20
lekcja 8 14.25 - 15.10
lekcja 9 15.15 - 16.00
 

KORONAWIRUS

 

ELEKTRONICZNA
LEGITYMACJA SZKOLNA

 

ERASMUS+
Poznaję ¦wiat-Poznaję Siebie

 

 

Nasza Radna
Młodzieżowej Rady Miasta

 

 

Nasze sukcesy

 

 

e-Dziennik

 

 

Pierwsze logowanie
do e-dziennika

 

 

Służbowa
Poczta Elektroniczna

 

 

Biuletyn Informacji
Publicznej

 

 

Podaruj NAM
1 procent

 

 

Szkolna Kasa Oszczędności

 

 

BLOG Szkolnej Biblioteki

 

 

Projekt EKO Sanok

 

 

Ogólnopolska Kampania
BEZ CHEMII NA DRODZE

 

 

Dzień
Bezpiecznego Internetu

 

 

W zakresie
Robotyki i Programowania
współpracujemy z

 

 

 

 

 

 

 

wszelkie prawa zastrzeżone © waja 2007