wortal www.sp6.sanok.pl powstał 1 stycznia 2007 roku

׀  dokumenty  ׀   e-dziennik   ׀  plan lekcji  ׀  nasze innowacje  ׀  kontakt  ׀  panel pocztowy  ׀

AKTUALNO¦CI 

 

NASZA SZKOŁA 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

KONTAKT 

 

KRONIKA 

 

NASZ PATRON 

100 Rocznica Urodzin Jana Pawła II
wyniki QUIZU - 18.05.2020
Wielki QUIZ o Janie Pawle II - etap 4
Wielki QUIZ o Janie Pawle II - etap 3
Wielki QUIZ o Janie Pawle II - etap 2
Wielki QUIZ o Janie Pawle II - etap 1

 

TROCHĘ HISTORII 

 

JUBILEUSZ 10-LECIA 

 

NASI BOHATEROWIE 

 

KADRA 

 

PSYCHOLOG SZKOLNY 

 

¦WIETLICA SZKOLNA 

 

BIBLIOTEKA oraz ICIM 

 

INFORMATYKA 

 

HISTORIA WWW 

 

DOKUMENTY 

 

UCZNIOWIE I RODZICE 

 

KˇCIK RODZICA 

 

UCZNIOWIE 

 

NASZE OSIˇGNIĘCIA 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA 

 

REKRUTACJA 

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 

 

PRAWA DZIECKA 

 

REALIZOWANE PROJEKTY 

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY 
"Osobliwości przyrodniczne 
Sanoka i okolic" 

 

KONKURS "PRZYRODA W POEZJI" 

 

MISTRZOSTWA W ROBOTYCE 

 

SZKOLNA KASA OSZCZĘDNO¦CI 

 

DZIEŃ ZDROWEGO ŻYWIENIA 

 

PROMOTOR EKOLOGII 

 

SZKOŁA bez PRZEMOCY 

 

ODKRYWAMY TALENTY 

 

eTWINNING 

 

LITER@CKA 2.0 

 

SZKOŁA WSPÓŁPRACY 

 

PO LEKCJACH 

 

NASZA OFERTA 

 

ZUCHY i HARCERZE 

 

STS UKS "szóstka" 

 

ZESPÓŁ MARAKASY 

 

ZESPÓŁ KOEMO 

 

BIESIADA RODZINNA 

 

NASZ KANAŁ YouTube 

 

PODZIĘKOWANIA
CERTYFIKATY
 

 

Bezpieczna Placówka Oświatowa 
Szkoła PAMIĘTA 
LIST od Zarządu Galerii Sanok 
Fundacja POMÓŻ I TY 
Fundacja AKOGO 
Szkoła Odkrywców Talentów 
Szkoła w Ruchu 

 

SZKOLNY WOLONTARIAT 

 

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU 

 

WSPÓŁPRACA Z FUNDACJˇ WO¦P 

 

AKCJE CHARYTATYWNE 

 

 

 

 

SANOCKIE SZKOŁY 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 
Szkoła Podstawowa nr 2 
Szkoła Podstawowa nr 3 
Szkoła Podstawowa nr 4 
Szkoła Podstawowa nr 7 
Szkoła Podstawowa nr 8 
Szkoła Podstawowa nr 9 
I Liceum Ogólnokształcące 
II Liceum Ogólnokształacące 
Zespół Szkół nr 1 
Zespół Szkół nr 2 
Zespół Szkół nr 3 
Zespół Szkół nr 5 
Medyczna Szkoła Policealna 
Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa
 

 
 
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku...

test Wielkiego QUIZU o ¦więtym Janie Pawle II...

 

materiał opracowany przez ks. Bogdana Blamę,
Proboszcza Parafii Olchowce (z okazji 100 rocznicy urodzin Karola Wojtyły, która przypada na 18 maja 2020 r.)

Jeste¶my bardzo dumni z tego, iż patronem naszej szkoły jest Jan Paweł II,

jeden z największych Polaków w dziejach naszego narodu.

 

ROK 2020 został ustanowiony przez Sejm RP ROKIEM JANA PAWŁA II

18 maja 2020 będziemy obchodzić rocznicę 100-lecia urodzin naszego patrona.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie, który przyniesie każdemu uczestnikowi

wiele osobistych korzy¶ci - pogłębienia wiedzy o Papieżu i poznanie Jego nauczania,

które było szczególnie nakierowanie na młodzież.

Przyst±pieniem do konkursu również dajmy ¶wiadectwo naszej wdzięczno¶ci

dla Tego, którego ceni i szanuje cały ¶wiat.


Konkurs rozgrywany będzie drog± elektroniczn±.

Składał się będzie z 4 czę¶ci i dotyczył

poszczególnych etapów życia i nauczania Jana Pawła II.

 

Finał rozegrany zostanie w maju 2020 roku,

kiedy to nasza szkoła będzie obchodziła uroczy¶cie 100 rocznicę urodzin

Tego Wielkiego Polaka.
 

Serdecznie zapraszamy do analizy materiałów ETAPU I


TEST ETAPU I, pojawi się w tym miejscu

16 LISTOPADA 2019 r.
i będzie aktywny w godzinach 18.00 - 20.00

 

  !!!  UWAGA  !!! 

  W zwi±zku z dużym zainteresowaniem konkursem 

  ze strony sanockich szkół 

  postanowili¶my przesun±ć opublikowanie testu 

  na 22 listopada 2019, również w godzinach 18.00 - 20.00 

  ZAPRASZAMY DO ANALIZY MATERIAŁÓW 

 
 

KORONAWIRUS

 

ELEKTRONICZNA
LEGITYMACJA SZKOLNA

 

ERASMUS+
Poznaję ¦wiat-Poznaję Siebie

 

 

Nasza Radna
Młodzieżowej Rady Miasta

 

 

Nasze sukcesy

 

 

e-Dziennik

 

 

Pierwsze logowanie
do e-dziennika

 

 

Służbowa
Poczta Elektroniczna

 

 

Biuletyn Informacji
Publicznej

 

 

Podaruj NAM
1 procent

 

 

Szkolna Kasa Oszczędności

 

 

BLOG Szkolnej Biblioteki

 

 

Projekt EKO Sanok

 

 

Dzień
Bezpiecznego Internetu

 

 

W zakresie
Robotyki i Programowania
współpracujemy z

 

 

 

 

 

 

 

wszelkie prawa zastrzeżone © waja 2007