wortal www.sp6.sanok.pl powstał 1 stycznia 2007 roku

׀  dokumenty  ׀   e-dziennik   ׀  plan lekcji  ׀  nasze innowacje  ׀  kontakt  ׀  panel pocztowy  ׀

AKTUALNO¦CI 

 

KRONIKA WYDARZEŃ 

 

DEKLARACJA DOSTĘPNO¦CI

 

DOSTĘPNO¦Ć CYFROWA 

 

NASZA SZKOŁA

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

KONTAKT 

 

NASZ PATRON 

 

TROCHĘ HISTORII 

 

KADRA 

 

GODZINY PRACY SPECJALISTÓW 

 

¦WIETLICA SZKOLNA 

 

BIBLIOTEKA oraz ICIM 

 

INFORMATYKA 

 

HISTORIA WWW 

 

DOKUMENTY 

 

UCZNIOWIE I RODZICE 

 

KˇCIK RODZICA 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA 

 

ABSOLWENT ROKU 

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

 

REKRUTACJA 

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 

 

REALIZOWANE PROJEKTY 

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY 
"Osobliwości przyrodniczne 
Sanoka i okolic" 

 

SZKOLNA KASA OSZCZĘDNO¦CI 

 

PROMOTOR EKOLOGII 

 

SZKOŁA bez PRZEMOCY 

 

PO LEKCJACH 

 

NASZA OFERTA 

 

ZUCHY i HARCERZE 

 

STS UKS "szóstka" 

 

NASZ KANAŁ YouTube 

 

PODZIĘKOWANIA
CERTYFIKATY
 

 

Szkoła du HYMNU 
Sprzątanie ¦wiata 2021 
Szkoła PAMIĘTA 
RAZEM na święta 
Bezpieczna Placówka Oświatowa 
Szkoła PAMIĘTA 
LIST od Zarządu Galerii Sanok 
Fundacja POMÓŻ I TY 
Fundacja AKOGO 
Szkoła Odkrywców Talentów 
Szkoła w Ruchu 

 

SZKOLNY WOLONTARIAT 

 

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU 

 

WSPÓŁPRACA Z FUNDACJˇ WO¦P 

 

AKCJE CHARYTATYWNE 

 

 

 

 

SANOCKIE SZKOŁY 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 
Szkoła Podstawowa nr 2 
Szkoła Podstawowa nr 3 
Szkoła Podstawowa nr 4 
Szkoła Podstawowa nr 7 
Szkoła Podstawowa nr 8 
Szkoła Podstawowa nr 9 
I Liceum Ogólnokształcące 
II Liceum Ogólnokształacące 
Zespół Szkół nr 1 
Zespół Szkół nr 2 
Zespół Szkół nr 3 
Zespół Szkół nr 5 
Medyczna Szkoła Policealna 
Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa
 

 
 
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku

Zapisy uczniów w roku szkolnym 2021/2022...


 

Rozpoczynamy ZAPISY do Oddziału Przedszkolnego i PIERWSZEJ klasy w roku szkolnym 2021/2022.

 

Będ± one prowadzone w SEKRETARIACIE szkoły  od 1 do 19.02.2021 r. , w godz. od 7.30 do 15.00

(dla Oddziału Przedszkolnego od 1.03 - 19.03.2021r)

 


 

WZORY WNIOSKÓW można pobrać w SEKRETARIACIE i ze strony internetowej szkoły   www.sp6.sanok.pl  ,

a następnie wypełnione dostarczyć do sekretariatu szkoły. 

 


 

Postępowanie rekrutacyjne oraz uzupełniaj±ce - dokumenty do pobrania:

ZARZˇDZENIE BURMISTRZA MIASTA SANOKA oraz INFORMACJE, HARMONOGRAMY
dotycz±ce rekrutacji w roku szkolnym 2021/2022

ZAŁˇCZNIK NR 1 do Zarz±dzenia nr 18 z dnia 29 stycznia 2021 r.

ZAŁˇCZNIK NR 2 do Zarz±dzenia nr 18 z dnia 29 stycznia 2021 r.

KARTA ZAPISU DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

KARTA ZAPISU DO KLASY PIERWSZEJ

INFORMACJE DLA RODZICÓW DZIECI OBECNIE UCZĘSZCZAJˇCYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W NASZEJ SZKOLE

 


 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI OBECNIE UCZĘSZCZAJˇCYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W NASZEJ SZKOLE

Rodzice dzieci uczęszczaj±cych do Oddziału Przedszkolnego w naszej szkole,

wyrażaj±cy chęć kontynuacji pobytu dziecka w Oddziale Przedszkolnym w roku szkolnym 2020/2021,

zobowi±zani s± do złożenia „Deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego”

w sekretariacie szkoły w dniach od 1 lutego – do 19 lutego 2021 r.

Można j± pobrać w SEKRETARIACIE szkoły lub klikaj±c w link poniżej.

DEKLARACJA kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022

 Wypełnion± deklarację należy dostarczyć do sekretariatu szkoły.

 

Natomiast wnioski dla dzieci nowo przyjętych wydawane będ± w naszej szkole

w okresie rekrutacji w bież±cym roku szkolnym 2021/2022, tj. od 01.03. – 19.03.2021r.

 

  !!!  DEKLARACJE ZŁOŻONE PO TERMINIE NIE BĘDˇ ROZPATRYWANE  !!! 

 

Proszę o zapoznanie się z HARMONOGRAMU CZYNNO¦CI w postępowaniu rekrutacyjnym

oraz postępowaniu uzupełniaj±cym do Oddziału Przedszkolnego

w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku.

 

HARMONOGRAM LEKCJI

 
lekcja 1 8.00 - 8.45
lekcja 2 8.55 - 9.40
lekcja 3 9.50 - 10.35
lekcja 4 10.45 - 11.30
lekcja 5 11.50 - 12.35
lekcja 6 12.45 - 13.30
lekcja 7 13.35 - 14.20
lekcja 8 14.25 - 15.10
lekcja 9 15.15 - 16.00
 

e-Dziennik

 

 

Pierwsze logowanie
do e-dziennika

 

 

ERASMUS+
Poznaję ¦wiat-Poznaję Siebie

 

Godziny Pracy
SPECJALISTÓW

 

Nasza Radna
Młodzieżowej Rady Miasta

 

 

KORONAWIRUS

 

ELEKTRONICZNA
LEGITYMACJA SZKOLNA

 

 

Sejm Dzieci i Młodzieży

 

 

 

Służbowa
Poczta Elektroniczna

 

 

Biuletyn Informacji
Publicznej

 

 

Podaruj NAM
1 procent

 

 

Szkolna Kasa Oszczędności

 

 

BLOG Szkolnej Biblioteki

 

 

Projekt EKO Sanok

 

 

Ogólnopolska Kampania
BEZ CHEMII NA DRODZE

 

 

Dzień
Bezpiecznego Internetu

 

 

W zakresie
Robotyki i Programowania
współpracujemy z

 

 

 

 

 

 

 

wszelkie prawa zastrzeżone © waja 2007

Dostępność
Kontrast
Powiększ czcionkę
Pomniejsz czcionkę