wortal www.sp6.sanok.pl powstał 1 stycznia 2007 roku

׀  dokumenty  ׀   e-dziennik   ׀  plan lekcji  ׀  nasze innowacje  ׀  kontakt  ׀  panel pocztowy  ׀

AKTUALNO¦CI 

 

KRONIKA WYDARZEŃ 

 

DEKLARACJA DOSTĘPNO¦CI

 

DOSTĘPNO¦Ć CYFROWA 

 

NASZA SZKOŁA

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

KONTAKT 

 

NASZ PATRON 

 

TROCHĘ HISTORII 

 

KADRA 

 

GODZINY PRACY SPECJALISTÓW 

 

¦WIETLICA SZKOLNA 

 

BIBLIOTEKA oraz ICIM 

 

INFORMATYKA 

 

HISTORIA WWW 

 

DOKUMENTY 

 

UCZNIOWIE I RODZICE 

 

KˇCIK RODZICA 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA 

 

ABSOLWENT ROKU 

 

SUKCESY UCZNIÓW 

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

 

REKRUTACJA 

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 

 

REALIZOWANE PROJEKTY 

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY 
"Osobliwości przyrodniczne 
Sanoka i okolic" 

 

SZKOLNA KASA OSZCZĘDNO¦CI 

 

PROMOTOR EKOLOGII 

 

SZKOŁA bez PRZEMOCY 

 

PO LEKCJACH 

 

NASZA OFERTA 

 

ZUCHY i HARCERZE 

kronika 2015 - ...
kronika 2008 - 2012

 

STS UKS "szóstka" 

 

NASZ KANAŁ YouTube 

 

PODZIĘKOWANIA
CERTYFIKATY
 

 

Razem na Święta 
Szkoła du HYMNU 
Sprzątanie ¦wiata 2021 
Szkoła PAMIĘTA 
RAZEM na święta 
Bezpieczna Placówka Oświatowa 
Szkoła PAMIĘTA 
LIST od Zarządu Galerii Sanok 
Fundacja POMÓŻ I TY 
Fundacja AKOGO 
Szkoła Odkrywców Talentów 
Szkoła w Ruchu 

 

SZKOLNY WOLONTARIAT 

 

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU 

 

WSPÓŁPRACA Z FUNDACJˇ WO¦P 

 

AKCJE CHARYTATYWNE 

 

 

 

 

SANOCKIE SZKOŁY 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 
Szkoła Podstawowa nr 2 
Szkoła Podstawowa nr 3 
Szkoła Podstawowa nr 4 
Szkoła Podstawowa nr 7 
Szkoła Podstawowa nr 8 
Szkoła Podstawowa nr 9 
I Liceum Ogólnokształcące 
II Liceum Ogólnokształacące 
Zespół Szkół nr 1 
Zespół Szkół nr 2 
Zespół Szkół nr 3 
Zespół Szkół nr 5 
Medyczna Szkoła Policealna 
Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa
 

 
 
Nowa strona 1

zuchy i harcerze...

 

9 Drużyna Harcerzy

Od siedmiu lat opiekunem 9 Drużyny Harcerskiej jest Maria Kurkarewicz.

Do tej pory drużyna nie ma swojego imienia, jednak w planach na przyszło¶ć chciałaby przyj±ć imię podporucznika rezerwy Mariana Zaremby6 Brygady Strzelców  Podhalańskich.

W roku szkolnym 2005/06 oraz 2006/07 z drużyn± pracowała druhna Agnieszka Bartkowska, w roku szkolnym 2007/08, druhna Magdalena Bulwan, a w tym roku szkolnym drużynę przej±ł druh Kornel Komenda.

W chwili obecnej do drużyny należ± uczniowie:

---   z klasy IV: Natalia Herdyńska, Joanna Och, Grzegorz B±k, Paulina Solarz, Kamila Podolak, Kinga Przybylska, Ewelina Kmiecińska, Magdalena Szczudlik, Natalia Bil,
---   z klasy V: Kamila Jaklik, Marlena Szafran, Paulina Kopiec, Dominika Szyniec, Tomasz Biłas, Adrian Kuzicki, Filip Wojnarowski,
---   z klasy Via: Barbara Dżugan,
---   z klasy VIb: Hubert Kraczkowski.

Na zbiórkach s± także mile widziani harcerze, absolwenci naszej szkoły, którzy w miarę swoich możliwo¶ci odwiedzaj± drużynę.

W tym roku szkolnym zbiórki odbywaj± się w każdy poniedziałek o godzinie 1600. Drużyna pracuje według opracowanego, własnego planu pracy, ale także angażuje się w zadania wynikaj±ce z planu pracy Komendy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej. Corocznie harcerze bior± udział w Harcerskim Starcie, w obchodach 11 Listopada, opiekuj± się grobami poległych żołnierzy, zbieraj± znicze dla Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie, współpracuj± z drużyn± zuchow±, działaj±c± przy naszej szkole, występuj± na Festiwalu Piosenki Harcerskiej, w konkursie recytatorskim "Strofy o OjczyĽnie".

Najchętniej uczestnicz± w biwakach, rajdach i dłuższych wyjazdach, w trakcie, których zdobywaj± sprawno¶ci, poznaj± prawo harcerskie i zasady pracy w harcerstwie.


8 Gromada Zuchowa "WESOŁE PINGWINKI"

W Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku działa gromada zuchowa pod nazw± „Wesołe Pingwinki”. Od wrze¶nia 2012 r. opiekunem uczniów jest Anna Łako¶.

Zbiórki zuchowe odbywaj± się we wtorki o godzinie 1300. Zajęcia drużyny przebiegaj± zgodnie z harmonogramem. Dzieci uczęszczaj±ce na zbiórki poznaj± Prawo Zucha, obrzędy i tradycje zuchowe, poznaj± zasady udzielana pierwszej pomocy, czytaj± ksi±żki, wykonuj± prace plastyczne, poznaj± najbliższ± okolicę. Uczniowie uczestnicz± w różnorodnych grach i zabawach ruchowych, które dobierane s± w taki sposób, aby uczyły czego¶ pożytecznego.

OBIETNICA ZUCHA

Obiecuję być dobrym ZUCHEM, 
zawsze przestrzegać PRAWA ZUCHA
 

PRAWO ZUCHA

1.

Zuch kocha Polskę.

2.

Zuch jest dzielny.

3.

Zuch mówi prawdę.

4.

Zuch pamięta o swoich obowi±zkach.

5.

Wszystkim z zuchem jest dobrze.

6.

Zuch stara się być coraz lepszy.

 

 

HARMONOGRAM LEKCJI

 
lekcja 1 8.00 - 8.45
lekcja 2 8.55 - 9.40
lekcja 3 9.50 - 10.35
lekcja 4 10.45 - 11.30
lekcja 5 11.50 - 12.35
lekcja 6 12.45 - 13.30
lekcja 7 13.35 - 14.20
lekcja 8 14.25 - 15.10
lekcja 9 15.15 - 16.00
 

e-Dziennik

 

 

Pierwsze logowanie
do e-dziennika

 

 

Nasza Radna
Młodzieżowej Rady Miasta

 

 

SUKCESY
naszych uczniów

 

 

ERASMUS+
Poznaję ¦wiat-Poznaję Siebie

 

Godziny Pracy
SPECJALISTÓW

 

 

KORONAWIRUS

 

ELEKTRONICZNA
LEGITYMACJA SZKOLNA

 

 

Sejm Dzieci i Młodzieży

 

 

 

Służbowa
Poczta Elektroniczna

 

 

Biuletyn Informacji
Publicznej

 

 

Podaruj NAM
1 procent

 

 

Szkolna Kasa Oszczędności

 

 

BLOG Szkolnej Biblioteki

 

 

Projekt EKO Sanok

 

 

Ogólnopolska Kampania
BEZ CHEMII NA DRODZE

 

 

Dzień
Bezpiecznego Internetu

 

 

W zakresie
Robotyki i Programowania
współpracujemy z

 

 

 

 

 

 

 

wszelkie prawa zastrzeżone © waja 2007

Dostępność
Kontrast
Powiększ czcionkę
Pomniejsz czcionkę