wortal www.sp6.sanok.pl powstał 1 stycznia 2007 roku

׀  dokumenty  ׀   e-dziennik   ׀  nasze innowacje  ׀  kontakt  ׀  panel pocztowy  ׀

AKTUALNO¦CI 

 

NASZA SZKOŁA 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

KONTAKT 

 

KRONIKA 

 

NASZ PATRON 

 

TROCHĘ HISTORII 

 

JUBILEUSZ 10-LECIA 

 

NASI BOHATEROWIE 

 

KADRA 

 

PSYCHOLOG SZKOLNY 

 

BIBLIOTEKA oraz ICIM 

 

INFORMATYKA 

 

HISTORIA WWW 

 

DOKUMENTY 

 

UCZNIOWIE I RODZICE 

 

KˇCIK RODZICA 

 

UCZNIOWIE 

 

NASZE OSIˇGNIĘCIA 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA 

 

REKRUTACJA 

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 

 

PRAWA DZIECKA 

 

REALIZOWANE PROJEKTY 

 

KONKURS "PRZYRODA W POEZJI" 

 

MISTRZOSTWA W ROBOTYCE 

 

SZKOLNA KASA OSZCZĘDNO¦CI 

 

DZIEŃ ZDROWEGO ŻYWIENIA 

 

PROMOTOR EKOLOGII 

 

SZKOŁA bez PRZEMOCY 

 

ODKRYWAMY TALENTY 

 

eTWINNING 

 

LITER@CKA 2.0 

 

SZKOŁA WSPÓŁPRACY 

 

PO LEKCJACH 

 

NASZA OFERTA 

 

ZUCHY i HARCERZE 

 

STS UKS "szóstka" 

 

ZESPÓŁ MARAKASY 

 

ZESPÓŁ KOEMO 

 

BIESIADA RODZINNA 

 

NASZ KANAŁ YouTube 

 

PODZIĘKOWANIA
CERTYFIKATY
 

 

Bezpieczna Placówka Oświatowa 
Podziękowanie Fundacji AKOGO 
Szkoła Odkrywców Talentów 
Szkoła w Ruchu 

 

SZKOLNY WOLONTARIAT 

 

SZKOLNE KOŁO WOLONTARITU 

 

 

 

 

SANOCKIE SZKOŁY 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 
Szkoła Podstawowa nr 2 
Szkoła Podstawowa nr 3 
Szkoła Podstawowa nr 4 
Szkoła Podstawowa nr 7 
Szkoła Podstawowa nr 8 
Szkoła Podstawowa nr 9 
I Liceum Ogólnokształcące 
II Liceum Ogólnokształacące 
Zespół Szkół nr 1 
Zespół Szkół nr 2 
Zespół Szkół nr 3 
Zespół Szkół nr 5 
Medyczna Szkoła Policealna 
Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa
 

 
 
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku

Zapisy uczniów w roku szkolnym 2019/2020...


 

Rozpoczynamy ZAPISY do Oddziału Przedszkolnego i PIERWSZEJ klasy w roku szkolnym 2019/2020.

 

Będ± one prowadzone w SEKRETARIACIE szkoły od 25 lutego do 8 marca 2019 r., w godz. od 7.30 do 15.00

(dla Oddziału Przedszkolnego od 1.03 - 15.03.2019r)

 


 

WZORY WNIOSKÓW można pobrać w SEKRETARIACIE i ze strony internetowej szkoły www.sp6.sanok.pl,

a następnie wypełnione dostarczyć do sekretariatu szkoły. 

 


 

Postępowanie rekrutacyjne oraz uzupełniaj±ce - dokumenty do pobrania:

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA SANOKA dotycz±ca rekrutacja w roku szkolnym 2019/2020

ZAŁˇCZNIK NR 1 do Zarz±dzenia nr 17 z dnia 29 stycznia 2019 r.

ZAŁˇCZNIK NR 2 do Zarz±dzenia nr 17 z dnia 29 stycznia 2019 r.

KARTA ZAPISU DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

KARTA ZAPISU DO KLASY PIERWSZEJ

O¦WIADCZENIE o miejscu zamieszkania dziecka wraz z rodzicem (dotyczy obwodu SP6 Sanok)

WYKAZ JEDNOSTEK bior±cych udział w rekrutacji w roku szkolnym 2019/2020

 


 

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI OBECNIE UCZĘSZCZAJˇCYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W NASZEJ SZKOLE

Rodzice dzieci uczęszczaj±cych do Oddziału Przedszkolnego w naszej szkole,

wyrażaj±cy chęć kontynuacji pobytu dziecka w Oddziale Przedszkolnym w roku szkolnym 2019/2020,

zobowi±zani s± do złożenia „Deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego”

w sekretariacie szkoły w dniach od 5 lutego – do 27 lutego 2019r.

Można j± pobrać w SEKRETARIACIE szkoły lub klikaj±c w link poniżej.

DEKLARACJA kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020

 Wypełnion± deklarację należy dostarczyć do sekretariatu szkoły.

 

Natomiast wnioski dla dzieci nowo przyjętych wydawane będ± w naszej szkole

w okresie rekrutacji w bież±cym roku szkolnym 2019/2020, tj. od 01.03. – 15.03.2019r.

 

DEKLARACJE ZŁOŻONE PO TERMINIE NIE BĘDˇ ROZPATRYWANE!!!

 

Proszę o zapoznanie się z HARMONOGRAMU CZYNNO¦CI w postępowaniu rekrutacyjnym

oraz postępowaniu uzupełniaj±cym do Oddziału Przedszkolnego

w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku.

 

e-Dziennik

 

 

Pierwsze logowanie
do e-dziennika

 

 

Służbowa
Poczta Elektroniczna

 

 

Biuletyn Informacji
Publicznej

 

 

Podaruj NAM
1 procent

 

 

Szkolna Kasa Oszczędności

 

 

Projekt EKO Sanok

 

 

Dzień
Bezpiecznego Internetu

 

 

DOPALACZE - odsłona piekła
projekt edukacyjny

 


wszelkie prawa zastrzeżone © waja 2007