wortal www.sp6.sanok.pl powstał 1 stycznia 2007 roku

׀  dokumenty  ׀   e-dziennik   ׀  plan lekcji  ׀  nasze innowacje  ׀  kontakt  ׀  panel pocztowy  ׀

AKTUALNOŚCI 

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA 

 

NASZA SZKOŁA

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

KONTAKT 

 

KRONIKA 

 

NASZ PATRON 

 

TROCHĘ HISTORII 

 

JUBILEUSZ 10-LECIA 

 

NASI BOHATEROWIE 

 

KADRA 

 

PSYCHOLOG SZKOLNY 

 

ŚWIETLICA SZKOLNA 

 

BIBLIOTEKA oraz ICIM 

 

INFORMATYKA 

 

HISTORIA WWW 

 

DOKUMENTY 

 

UCZNIOWIE I RODZICE 

 

KĄCIK RODZICA 

 

UCZNIOWIE 

 

NASZE OSIĄGNIĘCIA 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA 

 

REKRUTACJA 

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 

 

PRAWA DZIECKA 

 

REALIZOWANE PROJEKTY 

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY 
"Osobliwości przyrodniczne 
Sanoka i okolic" 

 

KONKURS "PRZYRODA W POEZJI" 

 

MISTRZOSTWA W ROBOTYCE 

 

SZKOLNA KASA OSZCZĘDNOŚCI 

 

DZIEŃ ZDROWEGO ŻYWIENIA 

 

PROMOTOR EKOLOGII 

 

SZKOŁA bez PRZEMOCY 

 

ODKRYWAMY TALENTY 

 

eTWINNING 

 

LITER@CKA 2.0 

 

SZKOŁA WSPÓŁPRACY 

 

PO LEKCJACH 

 

NASZA OFERTA 

 

ZUCHY i HARCERZE 

 

STS UKS "szóstka" 

 

ZESPÓŁ MARAKASY 

 

ZESPÓŁ KOEMO 

 

BIESIADA RODZINNA 

 

NASZ KANAŁ YouTube 

 

PODZIĘKOWANIA
CERTYFIKATY
 

 

RAZEM na święta 
Bezpieczna Placówka Oświatowa 
Szkoła PAMIĘTA 
LIST od Zarządu Galerii Sanok 
Fundacja POMÓŻ I TY 
Fundacja AKOGO 
Szkoła Odkrywców Talentów 
Szkoła w Ruchu 

 

SZKOLNY WOLONTARIAT 

 

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU 

 

WSPÓŁPRACA Z FUNDACJĄ WOŚP 

 

AKCJE CHARYTATYWNE 

 

 

 

 

SANOCKIE SZKOŁY 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 
Szkoła Podstawowa nr 2 
Szkoła Podstawowa nr 3 
Szkoła Podstawowa nr 4 
Szkoła Podstawowa nr 7 
Szkoła Podstawowa nr 8 
Szkoła Podstawowa nr 9 
I Liceum Ogólnokształcące 
II Liceum Ogólnokształacące 
Zespół Szkół nr 1 
Zespół Szkół nr 2 
Zespół Szkół nr 3 
Zespół Szkół nr 5 
Medyczna Szkoła Policealna 
Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa
 

 
 
Nowa strona 1

Szkoła współpracy...

 
 
 236 | Szkolny Plan Aktywnej Współpracy

 

W roku szkolnym 2013/2014 grupa przedstawicieli społeczności szkolnej (uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrekcji) uczestniczyła w ogólnopolskim projekcie "Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły", którego celem jest wzmocnienie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkoły poprzez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie modelowych rozwiązań (określenie zasad współpracy oraz pomysłów na wspólne działania).
Zespół zadaniowy - dyrektor szkoły Barbara Zdybek, rodzice: p. Anna Łapiszczak, p. Agata Sulikowska Dejena, uczniowie: Magdalena Sokołowska, Julia Stasicka, nauczyciel: p. Mariola Bodnar, uczestniczyli w szkoleniach, które odbyły się w miesiącu marcu i maju 2014 roku. Efektem udziału w projekcie jest opracowanySzkolny Program Aktywnej Współpracy 2014-2016,który będzie użytecznym narzędziem do dalszego rozwijania współdziałania.
16 września odbyło się w szkole spotkanie konsultacyjne, w którym uczestniczyli przedstawiciele Rady Rodziców poszczególnych klas, oraz autorzy Szkolnego Programu Aktywnej Współpracy. Omówiono zadania przedstawione w programie w obszarach: dydaktyka i wychowanie, organizacja pracy, przestrzeń szkolna. Uczniowie i rodzice, w wyniku włączenia się w działania szkoły, będą silniej z nią związani, wzrośnie ich poczucie współodpowiedzialności za szkołę i identyfikacja z nią.

   niedziela 21.9.2014 ||    Dodał: Jerzy                  autor: Mariola Bodnar
 
 235 | Warsztaty Szkoła Współpracy...

 

29 maja zespół  Rodziców - Uczniów - Nauczycieli  (p. Agata Dejena, p. Mariola Bodnar, Julia Potok, Julia Stasicka, Magdalena Sokołowska)  uczestniczył w ostatnich warsztatach organizowanych w ramach realizacji projektu „Szkoła Współpracy”.  Podczas  warsztatów przedstawiono sprawozdanie z działań realizowanych w ramach akcji „ STOP z HAŁASEM ZAWSZE, NIE TYLKO CZASEM!  Opracowano plan działań na rok szkolny  2014/2015 w obszarach dydaktyka, wychowanie,  przestrzeń szkoły oraz zasady współpracy  Rodziców- Uczniów – Nauczycieli.
 

   Piątek 30.5.2014 ||    Dodała: Mariola B.
 
 234 | Podsumowanie akcji walki z hałasem...

 

28 maja odbył się apel podsumowujący działania realizowane w  ramach akcji  STOP z HAŁASEM ZAWSZE NIE TYLKO CZASEM.  Przypomniano uczniom cele akcji, omówiono działania podjęte w ramach organizacji przerw.  Ogłoszono wyniki konkursu na  NAJGRZECZNIEJSZĄ KLASĘ.
Tytuł NAJGRZECZNIEJSZA KLASA  w kategorii klas 0-III zdobyła klasa III, w kategorii klas IV-VI tytuł zdobyła klasa V.  Zwycięzcom Rada Rodziców ufunduje pizzę.  GRATULUJEMY!!!
 

   Piątek 30.5.2014 ||    Dodała: Mariola B.
 
 227 | Otrzymaliśmy tytuł "SZKOŁA W RUCHU"...

 

W dniu 26 maja otrzymaliśmy informację, że Nasza Szkoła spełniła wszelkie kryteria ubiegania się o tytuł SZKOŁY W RUCHU i jako druga  w Powiecie sanockim  została umieszczona na mapie SwR otrzymując jednocześnie ten zaszczytny tytuł przyznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Bardzo się z tego powodu cieszymy i nadal zachęcamy wszystkich naszych Uczniów wraz z Rodzinami do aktywności fizycznej i ruchu w każdej postaci.
 

   Poniedziałek 26.5.2014 ||    Dodał: Maciej K.
 
 219 | "STOP Z HAŁASEM, ZAWSZE NIE TYLKO CZASEM"...

 

Minął pierwszy tydzień realizowanych w szkole działań pod hasłem „STOP z HAŁASEM, ZAWSZE NIE TYLKO CZASEM”.  Uczniowie w poszczególnych dniach tygodnia ciekawie spędzają przerwy.  Poniedziałek-  to dzień przerwy z muzyką,  we wtorek uczniowie grają w gry planszowe, środa to „dzień szeptany”,  w czwartek – przerwa w ruchu, w piątek młodsi uczniowie oglądają bajki, starsi wykonują plakaty „STOP z HAŁASEM”.   Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

 

   Niedziela 18.5.2014 ||    Dodała: Mariola B.
 
 213 | Walka z hałasem - kolejne kroki...

 

8 maja w naszej szkole  dobyło się  spotkanie z pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologiczna w Sanoku panią Barbarą Chytłą, podczas którego uczniowie obejrzeli prezentację na temat szkodliwego wpływu hałasu na zdrowie człowieka. Dokonano pomiaru hałasu jaki może wywołać grupa głośno zachowujących się uczniów.  Było widać zainteresowanie uczniów tym tematem, a nawet na niektórych twarzach można było zaobserwować zdziwienie, gdy dowiedzieli się jak bardzo nasilony jest hałas w szkole.

W kolejnej części spotkania został przedstawiony uczniom plan działań WALKI Z HAŁASEM. Od 12 maja do 23 maja realizujemy działania zmierzające do zmniejszenia hałasu podczas przerw. Szczegółowy plan działań  TUTAJ..
 

   Sobota 10.5.2014 ||    Dodała: Mariola B.
 
 202 | STOP Z HAŁASEM !!!...

 

W ramach realizacji projektu „Szkoła Współpracy” podjęliśmy działania, których celem jest uświadomienie dzieciom negatywnego wpływu hałasu na zdrowie człowieka, świadome ograniczanie przez dzieci hałasu w swoim otoczeniu oraz ograniczenie hałasu w szkole.  Na korytarzach szkolnych zamieszczone zostały wykonane przez uczniów hasła „STOP z HAŁASEM, ZAWSZE NIE TYLKO CZASEM”. Rodzice uczestniczący w projekcie Pani  Agata Dejena i  Pani Anna Łapiszczak  dokonały pomiaru hałasu podczas przerw.

Wynik 90 bB  zaniepokoił wszystkich, ponieważ  przy wartościach powyżej 70 dB  następuje obniżenie sprawności i chęci działania, komunikowania się. 14 kwietnia  w klasie II odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców, podczas których uczniowie wykonali plakaty informujące o szkodliwości hałasu.

Od 24 do 30  kwietnia na korytarzach szkolnych ustawione będą  „skrzynki pomysłów” do których uczniowie mogą wrzucać zapisane na kartkach propozycje działań, zabaw,  które pozwolą zmniejszyć poziom hałasu podczas przerw. Najciekawsze propozycje realizowane będą w maju.
 

  Czwartek 24.4.2014 ||    Dodała: Mariola B.
 
 176 | Szkoła Współpracy - warsztaty...

 

27 marca w ramach realizacji projektu „Szkoła Współpracy. Rodzice i uczniowie kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” sześcioosobowy zespół  Rodziców-Uczniów-Nauczycieli uczestniczył w warsztatach organizowanych w Rzeszowie. 
Podczas całodniowych warsztatów opracowano zasady współpracy między uczniami, rodzicami i nauczycielami, określono po co współpracujemy, w jakich obszarach chcemy współpracować. Dokonano prezentacji wniosków z debat przeprowadzonych w szkole, na podstawie których  zaplanowano wspólne działanie – „STOP z HAŁASEM ZAWSZE, NIE TYLKO CZASEM!”,  którego celem będzie uświadomienie uczniom w jak dużym stopniu hałas wpływa na ich codzienne życie, naukę, a nawet relacje z kolegami, zachęcanie uczniów do kreatywnego i aktywnego spędzania przerw z pominięciem hałasu. Działanie realizowane będzie w kwietniu i maju. 
 

   Piątek  28.3.2014 ||    Dodała: Mariola B.
 
 170 | Debata nauczycieli...

 

W ramach realizowanego przez  nasza szkołę projektu „Szkoła Współpracy”,
5 marca nauczyciele uczestniczyli w debacie na temat „Co powinno się zmienić, aby zarówno uczniowie jak i rodzice chcieli się angażować w życie szkoły, byli aktywni, mieli poczucie wpływu i dobrze się czuli w „Naszej szkole”?  Zapraszamy do zapoznania się z wynikami debaty:
Tutaj
 

   Poniedziałek  17.3.2014 ||    Dodała: Mariola B.
 
 160 | "Szkoła współpracy"...

 

W dniu 6.03.2014 w naszej szkole Magdalena Sokołowska i Julia Potok-  koordynatorki projektu „Szkoła współpracy” z ramienia uczniów przeprowadziły debatę      z przedstawicielami Samorządów Klasowych  klas 4-6 na temat współpracy w naszej szkole. ( Co powinno się zmienić aby zarówno uczniowie jak i rodzice chcieli się angażować w życie szkoły, byli aktywni, mieli poczucie wpływu i dobrze się czuli w ,,naszej szkole'' ).

Jednym z podstawowych celów projektu:  „Szkoła współpracy”. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym  nowoczesnej szkoły''. Jest wzmocnienie współpracy po między wszystkimi podmiotami tworzącymi społeczność szkolną. W efekcie zrealizowanych działań, w szkołach i przedszkolach uczestniczących w projekcie, zostaną opracowane i wdrożone programy współpracy, poprzez zaangażowanie uczniów, rodziców i nauczycieli. Działania te powinny nie tylko zwiększyć aktywność wszystkich podmiotów tworzących społeczność szkolną/ przedszkolną ale także przyczynić się do budowania szkoły nowoczesnej, demokratycznej, będącej źródłem sukcesów i satysfakcji zarówno dla uczniów jak i nauczycieli.
 

   Sobota  8.3.2014 ||    Dodał: Maciej K.
 
 153 | "Szkolenie w ramach projektu "Szkoła Współpracy"...

 

W dniach 17 i 18 lutego 2014r. w Rzeszowie odbyło sięszkolenie, w którym uczestniczyli: dyrektor szkoły p. B. Zdybek oraz p. M. Bodnar. Przedstawiciele rodziców: p. A. Sulikowska - Dejena i p. A. Łapiszczak oraz uczennice klasy V,
M. Sokołowska i J. Potok.

Zdobyte na szkoleniu informacje uczestnicy wykorzystają do przygotowania i przeprowadzenia debaty na temat stanu i barier rozwoju współpracy w szkole.

W trakcie tych debat, organizowanych oddzielnie dla każdej z grup:

uczniów, nauczycieli, rodziców, uczestnicy będą poszukiwać odpowiedzi na pytania dotyczące współdziałania i zaangażowania poszczególnych grup, tworzących społeczność szkolną.

Debaty odbędą się w marcu 2014r.
 

   Wtorek  25.2.2014 ||    Dodała: Mariola B.
 
  48 | Konferencja inaugurująca projekt "Szkoła Współpracy"...

 

18.10.2013 dyrektor szkoły i p. M. Bodnar uczestniczyły w konferencji inaugurującej ogólnopolski projekt "Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły"

Konferencja odbyła się w Warszawie z udziałem p. Joanny Berdzik, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Celem projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkół w Polsce, poprzez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie modelowych rozwiązań. Wdrożenie modelowych programów współpracy uczestniczących w projekcie szkołach ma w dalszej perspektywie zainspirować środowiska szkolne w całym kraju do wdrożenia dobrych praktyk w zakresie współpracy w swojej szkole. W projekcie biorą udział 1034 publiczne szkoły i przedszkola z całej Polski, które zostały zakwalifikowane do udziału po przeprowadzonej rekrutacji. Nasza szkoła znalazła się wśród wybranych szkół. Do projektu wybrano 6 przedstawicieli z naszej szkoły:

2 rodziców: p. A. Sulikowska - Dejena, p. A. Łapiszczak

2 uczniów: J. Potok, M. Sokołowska

2 nauczycieli: dyrektor szkoły p. Barbara Zdybek, p. M. Bodnar

W ramach projektu szkoły otrzymają wsparcie w postaci szkoleń i warsztatów. Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli będą miały na celu wyjaśnienie znaczenia roli oraz praw rodziców i uczniów w życiu szkoły oraz przygotowanie ich do aktywnego w nim uczestnictwa. Uczniowie wezmą udział w szkoleniach dotyczących m. in. uprawnień i sposobów działania SU oraz zasad skutecznej współpracy z nauczycielami i dyrektorem oraz rodzicami. Dla rodziców odbędą się szkolenia z zakresu uprawnień RR, praw rodziców w szkole, dobrych praktyk działań rodziców w szkole oraz zasad współpracy z dyrektorem. Po zakończeniu szkoleń odbędą się warsztaty, które będą służyły zaprojektowaniu i wdrożeniu działań ułatwiających współpracę i większe uczestnictwo rodziców i uczniów w życiu szkoły. Wspólna praca zaowocuje opracowaniem indywidualnego, "Szkolnego programu współpracy".

"Szkoła współpracy to przestrzeń,
w której każde dziecko i młody człowiek,
każdy rodzic i każdy nauczyciel zaproszeni są
do wspólnej rozmowy, pracy, uczenia się i zabawy"

 

   Piątek 25.10.2013 ||    Dodała: Barbara Z.
 
 

HARMONOGRAM LEKCJI

 
lekcja 1 8.00 - 8.45
lekcja 2 8.55 - 9.40
lekcja 3 9.50 - 10.35
lekcja 4 10.45 - 11.30
lekcja 5 11.50 - 12.35
lekcja 6 12.45 - 13.30
lekcja 7 13.35 - 14.20
lekcja 8 14.25 - 15.10
lekcja 9 15.15 - 16.00
 

ÓSMOKLASISTO
Oto oferta Szkół Średnich

 

 

ERASMUS+
Poznaję Świat-Poznaję Siebie

 

Nasza Radna
Młodzieżowej Rady Miasta

 

 

KORONAWIRUS

 

ELEKTRONICZNA
LEGITYMACJA SZKOLNA

 

 

Sejm Dzieci i Młodzieży

 

 

 

e-Dziennik

 

 

Pierwsze logowanie
do e-dziennika

 

 

Służbowa
Poczta Elektroniczna

 

 

Biuletyn Informacji
Publicznej

 

 

Podaruj NAM
1 procent

 

 

Szkolna Kasa Oszczędności

 

 

BLOG Szkolnej Biblioteki

 

 

Projekt EKO Sanok

 

 

Ogólnopolska Kampania
BEZ CHEMII NA DRODZE

 

 

Dzień
Bezpiecznego Internetu

 

 

W zakresie
Robotyki i Programowania
współpracujemy z

 

 

 

 

 

 

 

wszelkie prawa zastrzeżone © waja 2007

Dostępność
Kontrast
Powiększ czcionkę
Pomniejsz czcionkę