wortal www.sp6.sanok.pl powstał 1 stycznia 2007 roku

׀  dokumenty  ׀   e-dziennik   ׀  plan lekcji  ׀  nasze innowacje  ׀  kontakt  ׀  panel pocztowy  ׀

AKTUALNO¦CI 

 

NASZA SZKOŁA 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

KONTAKT 

 

KRONIKA 

 

NASZ PATRON 

 

TROCHĘ HISTORII 

 

JUBILEUSZ 10-LECIA 

 

NASI BOHATEROWIE 

 

KADRA 

 

PSYCHOLOG SZKOLNY 

 

¦WIETLICA SZKOLNA 

 

BIBLIOTEKA oraz ICIM 

 

INFORMATYKA 

Liga Mistrzów Informatyki
klasyfikacja generalna
Liga Gier Sieciowych
Liga Szybkiego Pisania
Liga Wiedzy Informatycznej

 

HISTORIA WWW 

 

DOKUMENTY 

 

UCZNIOWIE I RODZICE 

 

KˇCIK RODZICA 

 

UCZNIOWIE 

 

NASZE OSIˇGNIĘCIA 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA 

 

REKRUTACJA 

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 

 

PRAWA DZIECKA 

 

REALIZOWANE PROJEKTY 

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY 
"Osobliwości przyrodniczne 
Sanoka i okolic" 

 

KONKURS "PRZYRODA W POEZJI" 

 

MISTRZOSTWA W ROBOTYCE 

 

SZKOLNA KASA OSZCZĘDNO¦CI 

 

DZIEŃ ZDROWEGO ŻYWIENIA 

 

PROMOTOR EKOLOGII 

 

SZKOŁA bez PRZEMOCY 

 

ODKRYWAMY TALENTY 

 

eTWINNING 

 

LITER@CKA 2.0 

 

SZKOŁA WSPÓŁPRACY 

 

PO LEKCJACH 

 

NASZA OFERTA 

 

ZUCHY i HARCERZE 

 

STS UKS "szóstka" 

 

ZESPÓŁ MARAKASY 

 

ZESPÓŁ KOEMO 

 

BIESIADA RODZINNA 

 

NASZ KANAŁ YouTube 

 

PODZIĘKOWANIA
CERTYFIKATY
 

 

Bezpieczna Placówka Oświatowa 
Szkoła PAMIĘTA 
LIST od Zarządu Galerii Sanok 
Fundacja POMÓŻ I TY 
Fundacja AKOGO 
Szkoła Odkrywców Talentów 
Szkoła w Ruchu 

 

SZKOLNY WOLONTARIAT 

 

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU 

 

WSPÓŁPRACA Z FUNDACJˇ WO¦P 

 

AKCJE CHARYTATYWNE 

 

 

 

 

SANOCKIE SZKOŁY 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 
Szkoła Podstawowa nr 2 
Szkoła Podstawowa nr 3 
Szkoła Podstawowa nr 4 
Szkoła Podstawowa nr 7 
Szkoła Podstawowa nr 8 
Szkoła Podstawowa nr 9 
I Liceum Ogólnokształcące 
II Liceum Ogólnokształacące 
Zespół Szkół nr 1 
Zespół Szkół nr 2 
Zespół Szkół nr 3 
Zespół Szkół nr 5 
Medyczna Szkoła Policealna 
Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa
 

 
 
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku...

liga mistrzów informatyki...

 

OGÓLNE ZASADY REGULAMINOWE

Liga Mistrzów Informatyki to turniej skierowany do uczniów od klasy czwartej do ósmej szkoły podstawowej. Realizacja zmagań turniejowych trwa przez cały rok i obejmuje praktyczne wykonanie zadań przygotowanych przez Kapitułę Turnieju.

1. Kapitułę Turnieju stanowi± nauczyciele informatyki oraz uczniowie naszej szkoły, którzy chc± się wł±czyć w organizację poszczególnych zawodów.

2. Zasady organizacyjne zostały zawarte w 6 punktach i okre¶laj± przebieg rywalizacji podczas turnieju:

Zwycięzca turnieju otrzyma z r±k kapituły certyfikat potwierdzaj±cy uzyskanie zaszczytnego tytułu MISTRZA INFORMATYKI Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku.

Rywalizacja przebiegać będzie w trzech blokach tematycznych:

--- LMWI, czyli Liga Mistrzów Wiedzy Informatycznej, to blok, którego głównym celem jest zdobycie wiedzy dotycz±cej technologii przetwarzania oraz wytwarzania informacji.

--- LMSP, czyli Liga Mistrzów Szybkiego Pisania, to blok, którego głównym celem jest kształcenie umiejętno¶ci szybkiego, bezbłędnego, a zarazem bezwzrokowego pisania przy użyciu klawiatury komputerowej,

--- LMGS, czyli Liga Mistrzów Gier Sieciowych, to blok, którego głównym celem jest kształcenie refleksu, koordynacji, spostrzegawczo¶ci oraz umiejętno¶ci logicznego my¶lenia,

3. Punktacja turniejowa, poszczególnych blokach tematycznych okre¶lona będzie według następuj±cej zasady - za zajęte miejsce każdy uczestnik otrzyma:

--- I miejsce: 6 pkt.

--- II miejsce: 5 pkt.

--- III miejsce: 4 pkt.

--- IV miejsce: 3 pkt.

--- V miejsce: 2 pkt.

--- od miejsca VI wzwyż - udział: 1 pkt.

4. Suma punktów ze wszystkich etapów stanowić będzie o wyniku uzyskanym w całym turnieju. Laureatem turnieju zostaje uczeń, który zdobędzie największ± liczbę punktów.

5. Dla poszczególnych bloków tematycznych obowi±zuj± odrębne regulaminy, uwzględniaj±ce charakter i specyfikę konkurencji.

opracował: mgr Wacław Bojarski

 
 

KORONAWIRUS

 

ELEKTRONICZNA
LEGITYMACJA SZKOLNA

 

ERASMUS+
Poznaję ¦wiat-Poznaję Siebie

 

 

Nasza Radna
Młodzieżowej Rady Miasta

 

 

Nasze sukcesy

 

 

e-Dziennik

 

 

Pierwsze logowanie
do e-dziennika

 

 

Służbowa
Poczta Elektroniczna

 

 

Biuletyn Informacji
Publicznej

 

 

Podaruj NAM
1 procent

 

 

Szkolna Kasa Oszczędności

 

 

Projekt EKO Sanok

 

 

Dzień
Bezpiecznego Internetu

 

 

W zakresie
Robotyki i Programowania
współpracujemy z

 

 

 

 

 

 

 

wszelkie prawa zastrzeżone © waja 2007