wortal www.sp6.sanok.pl powstał 1 stycznia 2007 roku

׀  dokumenty  ׀   e-dziennik   ׀  plan lekcji  ׀  nasze innowacje  ׀  kontakt  ׀  panel pocztowy  ׀

AKTUALNOŚCI 

 

NASZA SZKOŁA 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

KONTAKT 

 

KRONIKA 

nauka zdalna 2020
rok szkolny 2019/2020
rok szkolny 2018/2019
rok szkolny 2017/2018
rok szkolny 2016/2017
rok szkolny 2015/2016
rok szkolny 2014/2015
rok szkolny 2013/2014
rok szkolny 2012/2013
rok szkolny 2011/2012
rok szkolny 2010/2011
rok szkolny 2009/2010
rok szkolny 2008/2009
rok szkolny 2007/2008
od 1.01 do 21.06.2007


 

NASZ PATRON 

 

TROCHĘ HISTORII 

 

JUBILEUSZ 10-LECIA 

 

NASI BOHATEROWIE 

 

KADRA 

 

PSYCHOLOG SZKOLNY 

 

ŚWIETLICA SZKOLNA 

 

BIBLIOTEKA oraz ICIM 

 

INFORMATYKA 

 

HISTORIA WWW 

 

DOKUMENTY 

 

UCZNIOWIE I RODZICE 

 

KĄCIK RODZICA 

 

UCZNIOWIE 

 

NASZE OSIĄGNIĘCIA 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA 

 

REKRUTACJA 

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 

 

PRAWA DZIECKA 

 

REALIZOWANE PROJEKTY 

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY 
"Osobliwości przyrodniczne 
Sanoka i okolic" 

 

KONKURS "PRZYRODA W POEZJI" 

 

MISTRZOSTWA W ROBOTYCE 

 

SZKOLNA KASA OSZCZĘDNOŚCI 

 

DZIEŃ ZDROWEGO ŻYWIENIA 

 

PROMOTOR EKOLOGII 

 

SZKOŁA bez PRZEMOCY 

 

ODKRYWAMY TALENTY 

 

eTWINNING 

 

LITER@CKA 2.0 

 

SZKOŁA WSPÓŁPRACY 

 

PO LEKCJACH 

 

NASZA OFERTA 

 

ZUCHY i HARCERZE 

 

STS UKS "szóstka" 

 

ZESPÓŁ MARAKASY 

 

ZESPÓŁ KOEMO 

 

BIESIADA RODZINNA 

 

NASZ KANAŁ YouTube 

 

PODZIĘKOWANIA
CERTYFIKATY
 

 

Bezpieczna Placówka Oświatowa 
Szkoła PAMIĘTA 
LIST od Zarządu Galerii Sanok 
Fundacja POMÓŻ I TY 
Fundacja AKOGO 
Szkoła Odkrywców Talentów 
Szkoła w Ruchu 

 

SZKOLNY WOLONTARIAT 

 

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU 

 

WSPÓŁPRACA Z FUNDACJĄ WOŚP 

 

AKCJE CHARYTATYWNE 

 

 

 

 

SANOCKIE SZKOŁY 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 
Szkoła Podstawowa nr 2 
Szkoła Podstawowa nr 3 
Szkoła Podstawowa nr 4 
Szkoła Podstawowa nr 7 
Szkoła Podstawowa nr 8 
Szkoła Podstawowa nr 9 
I Liceum Ogólnokształcące 
II Liceum Ogólnokształacące 
Zespół Szkół nr 1 
Zespół Szkół nr 2 
Zespół Szkół nr 3 
Zespół Szkół nr 5 
Medyczna Szkoła Policealna 
Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa
 

 
 
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku...

kronika wydarzeń - rok szkolny 2010/2011...

 
  10 | "Jestem bezpieczny na drodze" - spotkanie z policjantem...

Uczniowie Oddziału Przedszkolnego oraz klasy I - 16 września spotkali się z Policjantem Ruchu Drogowego. Rozmawiano na temat zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.

Dodatkowo dzieci obejrzały film edukacyjny pt. "Jestem bezpieczny na drodze".  Po jego prezentacji  Pan Policjant

sprawdzał na ile uczniowie zapamiętali przekazywane zasady. Wynik okazał się bardzo zadowalający.

W nagrodę każde dziecko otrzymało od policjanta światełko odblaskowe.

   Piątek  17.09.2010 ||    Dodała  Marylka
 
  9 | Z ekologią za Pan Brat...

Dnia 15.09.2010 r. odbyło się spotkanie uczniów naszej szkoły z przedstawicielami LOP, Panami Markiem Marynowiczem i Ryszardem Rygliszynem.

Na wstępie Panowie opowiedzieli o działalności LOP-u i ochronie środowiska. Spotkanie dotyczyło również ochrony wód,  gatunków ryb  i zasad połowu oraz  promocji zawodów

wędkarskich. Sześciu uczniów weźmie udział w tych zawodach, w kategorii juniorów, które odbędą się 18 września w miejscowości Hłomcza.

   Czwartek  16.09.2010 ||    Dodał  Grzegorz
 
  8 | W hołdzie żołnierzom września...

10 września uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w uroczystościach patriotycznych, które miały miejsce przy pomniku i grobie ppor. M. Zaremby, w Bykowcach.

W ten sposób uczciliśmy pamięć i oddaliśmy hołd poległym żołnierzom, którzy zginęli na ziemi sanockiej w walce z niemieckim najeźdźcą.

Wspaniałą, "żywą" lekcją historii była inscenizacja wydarzeń z 10 września 1939 roku, w wykonaniu Grupy Rekonstrukcji Historycznej "SAN".

   Poniedziałek  13.09.2010 ||    Dodała  Grażyna
 
  7 | Spotkanie z Rodzicami...

13.09.2010 (tj. poniedziałek), o godzinie 1630,

odbędą się spotkania z Rodzicami

dzieci Oddziału Przedszkolnego i uczniów klas I - VI.

ZAPRASZAMY!

   Wtorek  7.09.2010 ||    Dodała  Barbara
 
  6 | TAGS - nauka języka angielskiego w SP 6...

W roku szkolnym 2010/2011 Firma TAGS będzie kontynuowała naukę języka angielskiego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku - Olchowce.

Zapisy na zajęcia możliwe są w sekretariacie szkoły lub telefonicznie, pod numerem: 784212971. Rodzice uczniów, którzy  uczęszczali  na zajęcia  w  roku  ubiegłym proszeni są

o potwierdzenie kontynuacji nauki w obecnym roku szkolnym.

Wszystkim Państwu, którzy skorzystali z moich usług serdecznie dziękuję, a tych, którzy planują rozpocząć współpracę serdecznie zapraszam. Życzę miłej i owocnej pracy w nadchodzącym roku szkolnym. Do zobaczenia.

FIRMA TAGS - GERTRUDA LUBIENIECKA - JAKIEL (kontakt telefoniczny, stacjonarny: 13 4644045 oraz komórkowy: 784212971.

   Czwartek  2.09.2010 ||    Dodała  Gertruda
 
  5 | Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2010/2011...

Dzień 1 września jest dniem powrotu do obowiązków szkolnych. Uczniowie naszej szkoły rozpoczęli go Mszą Św., po której wszyscy zgromadzili się w sali gimnastycznej.

Pani Barbara Zdybek - Dyrektor szkoły, powitała nowych uczniów Oddziału Przedszkolnego, pierwszoklasistów i pozostałą    społeczność     szkolną,   a     także     rodziców

i nauczycieli Podczas tego spotkania pamiętaliśmy również o 71 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Pamięć o poległych w tej wojnie uczciliśmy minutą ciszy.

Następnie uczniowie poszli ze swoimi wychowawcami na krótkie spotkania do swoich klas.

   Czwartek  2.09.2010 ||    Dodała  Agnieszka
 
  4 | DRUGI PRZETARG - rozstrzygnięty...

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - nr ogłoszenia 222157 - 2010 - roboty budowlane - modernizacja szkolnego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 w Sanoku, ul. Przemyska 80, wpłynęła 1 oferta, która została odrzucona na podst. art. 93, ust. 4 Ustawy Prawo o zamówieniach publicznych. Cena oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Oferta wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlano - Montażowe Inwest - Bud, Brzozów ul. Kościuszki 25.

   Środa  1.09.2010 ||    Dodała  Barbara
 
  3 | Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2010/2011...

1 września 2010 (środa), o godz. 815 odbędzie się uroczysta Msza Święta w Kościele Parafialnym w Olchowcach. Po mszy w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II, dyrektor szkoły spotka się z uczniami, rodzicami i nauczycielami.
Następnie dzieci wraz z wychowawcami klas udadzą się do sal lekcyjnych na spotkanie organizacyjne.
Zapraszamy!

   Sobota  28.08.2010 ||    Dodała  Barbara
 
  2 | DRUGI PRZETARG - Modernizacja placu zabaw przy SP nr 6...

Zapraszam do wzięcia udziału w DRUGIM Przetargu na "Modernizację szkolnego placu zabaw" w ramach rządowego programu "RADOSNA SZKOŁA".
Wszelkie informacje zamieszczamy w dziale PRZETARGI.

   Wtorek  17.08.2010 ||    Dodała  Barbara
 
  1 | Wyprawka szkolna 2010/2011...

Rodzice dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej, którzy znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej lub życiowej, będą mogli otrzymać w roku szkolnym 2010/2011 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników.

Programem objęto dwie grupy uczniów:
I  grupa:  pochodzących   z  rodzin  spełniających   kryterium

dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 Nr 115, poz. 728), tj. dochód w wysokości 351 zł. na 1 członka rodziny; WNIOSEK NR 1 bez punktu V.

II grupa: pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (np. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej) na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń;  WNIOSEK NR 2 wraz z punktem V

Ponadto program skierowany jest do:

III grupy: czyli uczniów klas I-III i IV-VI szkoły podstawowej, tj. słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Sanoku); WNIOSEK NR 2
Formularze będą dostępne także w szkole (sekretariat, wychowawcy klas, pedagog szkolny) od 20 sierpnia 2010 r.

Termin składania wniosków 10 wrzesień 2010 r.

   Wtorek  17.08.2010 ||    Dodała  Katarzyna
 
 

 

HARMONOGRAM LEKCJI

 
lekcja 1 8.00 - 8.45
lekcja 2 8.55 - 9.40
lekcja 3 9.50 - 10.35
lekcja 4 10.45 - 11.30
lekcja 5 11.50 - 12.35
lekcja 6 12.45 - 13.30
lekcja 7 13.35 - 14.20
lekcja 8 14.25 - 15.10
lekcja 9 15.15 - 16.00
 

KORONAWIRUS

 

ELEKTRONICZNA
LEGITYMACJA SZKOLNA

 

ERASMUS+
Poznaję Świat-Poznaję Siebie

 

 

Nasza Radna
Młodzieżowej Rady Miasta

 

 

Nasze sukcesy

 

 

e-Dziennik

 

 

Pierwsze logowanie
do e-dziennika

 

 

Służbowa
Poczta Elektroniczna

 

 

Biuletyn Informacji
Publicznej

 

 

Podaruj NAM
1 procent

 

 

Szkolna Kasa Oszczędności

 

 

BLOG Szkolnej Biblioteki

 

 

Projekt EKO Sanok

 

 

Ogólnopolska Kampania
BEZ CHEMII NA DRODZE

 

 

Dzień
Bezpiecznego Internetu

 

 

W zakresie
Robotyki i Programowania
współpracujemy z

 

 

 

 

 

 

 

wszelkie prawa zastrzeżone © waja 2007