wortal www.sp6.sanok.pl powstał 1 stycznia 2007 roku

׀  dokumenty  ׀   e-dziennik   ׀  plan lekcji  ׀  nasze innowacje  ׀  kontakt  ׀  panel pocztowy  ׀

AKTUALNOŚCI 

 

NASZA SZKOŁA 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

KONTAKT 

 

KRONIKA 

nauka zdalna 2020
rok szkolny 2019/2020
rok szkolny 2018/2019
rok szkolny 2017/2018
rok szkolny 2016/2017
rok szkolny 2015/2016
rok szkolny 2014/2015
rok szkolny 2013/2014
rok szkolny 2012/2013
rok szkolny 2011/2012
rok szkolny 2010/2011
rok szkolny 2009/2010
rok szkolny 2008/2009
rok szkolny 2007/2008
od 1.01 do 21.06.2007


 

NASZ PATRON 

 

TROCHĘ HISTORII 

 

JUBILEUSZ 10-LECIA 

 

NASI BOHATEROWIE 

 

KADRA 

 

PSYCHOLOG SZKOLNY 

 

ŚWIETLICA SZKOLNA 

 

BIBLIOTEKA oraz ICIM 

 

INFORMATYKA 

 

HISTORIA WWW 

 

DOKUMENTY 

 

UCZNIOWIE I RODZICE 

 

KĄCIK RODZICA 

 

UCZNIOWIE 

 

NASZE OSIĄGNIĘCIA 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA 

 

REKRUTACJA 

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 

 

PRAWA DZIECKA 

 

REALIZOWANE PROJEKTY 

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY 
"Osobliwości przyrodniczne 
Sanoka i okolic" 

 

KONKURS "PRZYRODA W POEZJI" 

 

MISTRZOSTWA W ROBOTYCE 

 

SZKOLNA KASA OSZCZĘDNOŚCI 

 

DZIEŃ ZDROWEGO ŻYWIENIA 

 

PROMOTOR EKOLOGII 

 

SZKOŁA bez PRZEMOCY 

 

ODKRYWAMY TALENTY 

 

eTWINNING 

 

LITER@CKA 2.0 

 

SZKOŁA WSPÓŁPRACY 

 

PO LEKCJACH 

 

NASZA OFERTA 

 

ZUCHY i HARCERZE 

 

STS UKS "szóstka" 

 

ZESPÓŁ MARAKASY 

 

ZESPÓŁ KOEMO 

 

BIESIADA RODZINNA 

 

NASZ KANAŁ YouTube 

 

PODZIĘKOWANIA
CERTYFIKATY
 

 

Bezpieczna Placówka Oświatowa 
Szkoła PAMIĘTA 
LIST od Zarządu Galerii Sanok 
Fundacja POMÓŻ I TY 
Fundacja AKOGO 
Szkoła Odkrywców Talentów 
Szkoła w Ruchu 

 

SZKOLNY WOLONTARIAT 

 

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU 

 

WSPÓŁPRACA Z FUNDACJĄ WOŚP 

 

AKCJE CHARYTATYWNE 

 

 

 

 

SANOCKIE SZKOŁY 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 
Szkoła Podstawowa nr 2 
Szkoła Podstawowa nr 3 
Szkoła Podstawowa nr 4 
Szkoła Podstawowa nr 7 
Szkoła Podstawowa nr 8 
Szkoła Podstawowa nr 9 
I Liceum Ogólnokształcące 
II Liceum Ogólnokształacące 
Zespół Szkół nr 1 
Zespół Szkół nr 2 
Zespół Szkół nr 3 
Zespół Szkół nr 5 
Medyczna Szkoła Policealna 
Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa
 

 
 
Szkola Podstawowa nr 6 w Sanoku

kronika wydarzeń - rok szkolny 2015/2016...

 
 10 | Oferta ubezpieczeniowa PZU...

Drodzy Rodzice!

Proszę o zapoznanie się z ofertą ubezpieczenia NNW dla dzieci naszej szkoły.

Suma ubezpieczenia 14.500 zł. Składka 45 zł.

Wariant II - KL 20%

+ świadczenia dodatkowe pkt. 4 - 7

+ świadczenia assistance.

zapoznaj się z pełną ofertą...

   Czwartek  10.09.2015 ||    Dodała: p. Dyrektor
 
 9 | "SEGREGUJ ODPADY" - gra edukacyjna...

Kochane dzieci!

Zachęcamy do zapoznania się z grą edukacyjną na temat segregacji odpadów w naszym mieście. W trakcie zabawy nauczycie się jak odpowiednio segregować odpady.

Życzymy miłej i przyjemnej zabawy.

uruchom grę...

   Czwartek  10.09.2015 ||    Dodała: Anna B.
 
 8 | "Jan Paweł II - FACE 2 FACE" - konkurs multimedialny...

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie multimedialnym na temat: "Jan Paweł - FACE 2 FACE".
Szczegóły w regulaminie konkursu i na plakacie.

   Środa  9.09.2015 ||    Dodał: ks. Paweł K.
 
 7 | Godziny pracy Psychologa Szkolnego...

Od 9 września w naszej szkole rozpoczyna pracę Psycholog Szkolny, p. Ewelina Biłas.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu.

Oto szczegółowy HARMONOGRAM pracy.

   Środa  9.09.2015 ||    Dodała: p. Dyrektor
 
 6 | Stypendium szkolne 2015/2016...

Urząd Miasta Sanoka informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o stypendium szkolne w roku szkolnym 2015/2016 na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2004 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty

oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 281, poz. 2781). Wnioski stypendialne dla uczniów zamieszkałych na terenie Sanoka wydawane są w terminie od 28.08.2015 r. do 15.09.2015 r. w Biurze Stypendialnym, przy ul. Rynek 16 – I piętro oraz od 31.08.2015 r. do 15.09.2015 r. w sekretariatach szkół.

Wnioski są także dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Sanoka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie od 01.09.2015 r. do 15.09.2015 r. w Biurze Stypendialnym przy ul. Rynek 16 - I piętro w godzinach pracy biura tj. 8:00 – 14:00.

   Sobota  5.09.2015 ||    Dodała: Katarzyna B.
 
 5 | KOMUNIKAT...

Dyrektor szkoły informuje, że 09.09.2015 r. tj. środa, odbędą się organizacyjne spotkania z Rodzicami, według następującego harmonogramu: 

- oddział przedszkolny - godz. 16.00

- klasy I - III - godz. 16.30

- klasy IV - VI - godz. 17.00

PROSZĘ O OBOWIĄZKOWE PRZYJŚCIE DO SZKOŁY

   Sobota  5.09.2015 ||    Dodała: p. Dyrektor
 
 4 | Dofinansowanie do podręczników...

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Sanoku informuje o możliwości dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów:

- WNIOSEK 1 klas III szkoły podstawowej

- WNIOSEK 2 klas III, V i VI posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Kształcenie    specjalne     obejmuje:     słabo      widzących,

niesłyszących, słabo słyszących, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym (należy spełnić dodatkowe warunki), uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną, z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej.

Dofinansowanie mogą uzyskać uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód na członka rodziny:

1.  nie przekracza kwoty 574 zł netto miesięcznie (art. 5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych);

2.  przekracza w/w kwotę, a w rodzinie występuje szczególna sytuacja życiowa, np. bezrobocie, sieroctwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, bezradność w sprawach opiekuńczych, potrzeba ochrony macierzyństwa, alkoholizm lub narkomania, itp. (art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej);

3.  występuje ww. niepełnosprawność (słabo widzenie, słabo słyszenie, niepełnosprawność ruchowa itd.).

Do wniosku należy załączyć:

- przypadkach określonych w punkcie 1 - zaświadczenie o wysokości dochodów z roku kalendarzowego poprzedzającego okres zasiłkowy 2014/2015 (tj. za rok 2013),

- w przypadkach określonych w punkcie 2 - uzasadnienie,

- w przypadkach określonych w punkcie 3 - kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych) oraz nauczyciela, pracownika socjalnego lub innych osób, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Formularze są dostępne w szkole od 31 sierpnia 2015 r.

Termin składania wniosków - 7 września 2015 r.

   Czwartek  3.09.2015 ||    Dodała: Katarzyna B.
 
 3 | Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016...

Dzień 1 września jest dniem powrotu do obowiązków szkolnych. Uczniowie naszej szkoły rozpoczęli go Mszą Św., po której wszyscy zgromadzili się w sali gimnastycznej. Pani Barbara Zdybek - Dyrektor szkoły odczytała list Burmistrza Miasta Sanok Pana Tadeusz Pióro, skierowany   do   uczniów,     rodziców,     nauczycieli    oraz

pracowników naszej szkoły. Następnie powitała nowych uczniów Oddziału Przedszkolnego, pierwszoklasistów i pozostałą społeczność  szkolną, a także rodziców i nauczycieli.

Podczas tego spotkania pamiętaliśmy również o 76 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Pamięć o poległych w tej wojnie uczciliśmy minutą ciszy. Następnie uczniowie poszli ze swoimi wychowawcami na krótkie spotkania do swoich klas.

   Wtorek  1.09.2015 ||    Dodał: Maciej K.
 
 2 | Przypominamy...

Drodzy Rodzice!

Kochani Uczniowie!

Przypominamy nasz Szkolny Zestaw Podręczników obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku w roku szkolnym 2015/2016

   Wtorek  1.09.2015 ||    Dodała: Agnieszka M.
 
 1 | Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016...

1 września 2015 (tj. we wtorek), o godz. 8.15 odbędzie się uroczysta Msza Święta w Kościele Parafialnym w Olchowcach.

Po mszy na Sali Gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II, Rada Pedagogiczna spotka się z Uczniami i Rodzicami.

Następnie dzieci wraz z wychowawcami klas udadzą się do sal lekcyjnych na spotkanie organizacyjne.

   Piątek  28.08.2015 ||    Dodał: Maciej K.
 

 

HARMONOGRAM LEKCJI

 
lekcja 1 8.00 - 8.45
lekcja 2 8.55 - 9.40
lekcja 3 9.50 - 10.35
lekcja 4 10.45 - 11.30
lekcja 5 11.50 - 12.35
lekcja 6 12.45 - 13.30
lekcja 7 13.35 - 14.20
lekcja 8 14.25 - 15.10
lekcja 9 15.15 - 16.00
 

KORONAWIRUS

 

ELEKTRONICZNA
LEGITYMACJA SZKOLNA

 

ERASMUS+
Poznaję Świat-Poznaję Siebie

 

 

Nasza Radna
Młodzieżowej Rady Miasta

 

 

Nasze sukcesy

 

 

e-Dziennik

 

 

Pierwsze logowanie
do e-dziennika

 

 

Służbowa
Poczta Elektroniczna

 

 

Biuletyn Informacji
Publicznej

 

 

Podaruj NAM
1 procent

 

 

Szkolna Kasa Oszczędności

 

 

BLOG Szkolnej Biblioteki

 

 

Projekt EKO Sanok

 

 

Ogólnopolska Kampania
BEZ CHEMII NA DRODZE

 

 

Dzień
Bezpiecznego Internetu

 

 

W zakresie
Robotyki i Programowania
współpracujemy z

 

 

 

 

 

 

 

wszelkie prawa zastrzeżone © waja 2007