wortal www.sp6.sanok.pl powstał 1 stycznia 2007 roku

׀  dokumenty  ׀   e-dziennik   ׀  plan lekcji  ׀  nasze innowacje  ׀  kontakt  ׀  panel pocztowy  ׀

AKTUALNOŚCI 

 

NASZA SZKOŁA 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

KONTAKT 

 

KRONIKA 

nauka zdalna 2020
rok szkolny 2019/2020
rok szkolny 2018/2019
rok szkolny 2017/2018
rok szkolny 2016/2017
rok szkolny 2015/2016
rok szkolny 2014/2015
rok szkolny 2013/2014
rok szkolny 2012/2013
rok szkolny 2011/2012
rok szkolny 2010/2011
rok szkolny 2009/2010
rok szkolny 2008/2009
rok szkolny 2007/2008
od 1.01 do 21.06.2007


 

NASZ PATRON 

 

TROCHĘ HISTORII 

 

JUBILEUSZ 10-LECIA 

 

NASI BOHATEROWIE 

 

KADRA 

 

PSYCHOLOG SZKOLNY 

 

ŚWIETLICA SZKOLNA 

 

BIBLIOTEKA oraz ICIM 

 

INFORMATYKA 

 

HISTORIA WWW 

 

DOKUMENTY 

 

UCZNIOWIE I RODZICE 

 

KĄCIK RODZICA 

 

UCZNIOWIE 

 

NASZE OSIĄGNIĘCIA 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA 

 

REKRUTACJA 

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 

 

PRAWA DZIECKA 

 

REALIZOWANE PROJEKTY 

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY 
"Osobliwości przyrodniczne 
Sanoka i okolic" 

 

KONKURS "PRZYRODA W POEZJI" 

 

MISTRZOSTWA W ROBOTYCE 

 

SZKOLNA KASA OSZCZĘDNOŚCI 

 

DZIEŃ ZDROWEGO ŻYWIENIA 

 

PROMOTOR EKOLOGII 

 

SZKOŁA bez PRZEMOCY 

 

ODKRYWAMY TALENTY 

 

eTWINNING 

 

LITER@CKA 2.0 

 

SZKOŁA WSPÓŁPRACY 

 

PO LEKCJACH 

 

NASZA OFERTA 

 

ZUCHY i HARCERZE 

 

STS UKS "szóstka" 

 

ZESPÓŁ MARAKASY 

 

ZESPÓŁ KOEMO 

 

BIESIADA RODZINNA 

 

NASZ KANAŁ YouTube 

 

PODZIĘKOWANIA
CERTYFIKATY
 

 

Bezpieczna Placówka Oświatowa 
Szkoła PAMIĘTA 
LIST od Zarządu Galerii Sanok 
Fundacja POMÓŻ I TY 
Fundacja AKOGO 
Szkoła Odkrywców Talentów 
Szkoła w Ruchu 

 

SZKOLNY WOLONTARIAT 

 

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU 

 

WSPÓŁPRACA Z FUNDACJĄ WOŚP 

 

AKCJE CHARYTATYWNE 

 

 

 

 

SANOCKIE SZKOŁY 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 
Szkoła Podstawowa nr 2 
Szkoła Podstawowa nr 3 
Szkoła Podstawowa nr 4 
Szkoła Podstawowa nr 7 
Szkoła Podstawowa nr 8 
Szkoła Podstawowa nr 9 
I Liceum Ogólnokształcące 
II Liceum Ogólnokształacące 
Zespół Szkół nr 1 
Zespół Szkół nr 2 
Zespół Szkół nr 3 
Zespół Szkół nr 5 
Medyczna Szkoła Policealna 
Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa
 

 
 
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku...

kronika wydarzeń - rok szkolny 2011/2012...

 
  10 | Szkolny Zestaw Programów Nauczania 2011/2012...

Działając na podst. art. 22a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 z póź. zm.) oraz rozp. MEN z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. Nr 89, poz. 730), po  uzyskaniu  pozytywnej  opinii  Rady Pedagogicznej

z dnia 15.09.2011 dopuszczam przedstawione programy do użytku szkolnego i nadaję im numery w szkolnym zestawie nauczania.

mgr Barbara Zdybek

Dyrektor SP 6 im. Jana Pawła II w Sanoku

   Poniedziałek  19.09.2011 ||    Dodała  Barbara
 
  9 | "Cudze chwalicie, swego nie znacie" - wycieczka edukacyjna...

W ostatni piątek, 16.09.2011, uczniowie szkoły językowej TAGS oraz Kółka Języka Angielskiego ”W drodze do Oxford”, działającego w szkole, udali się na wycieczkę integracyjna do Zagórza do ruin Klasztoru OO Karmelitów Bosych, pod kluczowym hasłem „Cudze chwalicie swego nie znacie”

Celem kółka oraz szkoły językowej jest przybliżanie historii, kultury oraz geografii krajów angielskojęzycznych nie zapominając o historii i kulturze ojczystej. 

Uczniowie z zaciekawieniem oglądali mury i lochy starego klasztoru, opowiadali legendy z nim związane, które znali.  Czytali również tablice upamiętniające pochowek mnichów w tymże klasztorze oraz wędrówki i zamiłowanie patrona ich szkoły Jana Pawła II do Bieszczad. 

Wycieczka zakończyła się ogniskiem na wzgórzu Marymont.

   Poniedziałek  19.09.2011 ||    Dodała  Gerta
 
  8 | Koło Przyjaciół Biblioteki organizuje konkursy...

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w organizowanych przez nasze Koło Przyjaciół Biblioteki konkursach skierowanych do uczniów naszej szkoły.

Pierwszy, to konkurs plastyczny pod tytułem "Pani Jesień" i skierowany jest do uczniów klas od 0 do 4. Termin składania prac upływa 30 września 2011 r.

Drugi  to  konkurs literacki  pod  tytułem "Moja przygoda

z wakacji" dla uczniów klas od 4 do 6. Termin składania prac upływa 25 września 2011 r.

Czekamy na Wasze prace w Bibliotece Szkolnej!

   Piątek  16.09.2011 ||    Dodała  Jola
 
  7 | Ważne rocznice z kart naszej historii...

10 września 2011 roku uczniowie klasy 6, naszej szkoły, wraz z wychowawczynią - panią Pelagią Bąk, uczestniczyli w uroczystości upamiętniającej potyczkę oddziałów polskich i niemieckich w 1939 roku, w Bykowcach, podczas której śmierć ponieśli żołnierze 6 Pułku Strzelców Podhalańskich z Samboru wraz z Marianem Zarembą.

W imieniu naszej szkolnej społeczności, kwiaty pod pomnikiem złożyli Katarzyna Gołda, Gabriela Żółkiewicz i Orest Sokalski. Na cmentarzu miała miejsce modlitwa oraz apel poległych i salwa honorowa pododdziału reprezentacyjnego 21 Brygady Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa.

Nasza szkoła była jedyną reprezentacją sanockich szkół, uczestniczącą w tych obchodach.

   Poniedziałek  12.09.2011 ||    Dodała  Pelagia
 
  6 | Organizacyjne spotkanie z Rodzicami...

Dyrektor szkoły informuje, że 12 września 2011 r.  (tj. poniedziałek) odbędą się organizacyjne spotkania wychowawców z Rodzicami dzieci oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I - VI.

Oddziały przedszkolne: godz.  1600
Klasy I - III: godz. 1630
Klasy IV - VI: godz. 1700

Zapraszamy!

   Poniedziałek  5.09.2011 ||    Dodała  Barbara
 
  5 | Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012...

No i nadszedł długo oczekiwany dzień - 1 września.

Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele nie mogli się już doczekać powrotu do obowiązków szkolnych.

Rozpoczęliśmy tradycyjnie od uczestnictwa we Mszy Św., po której wszyscy zgromadzili się w sali gimnastycznej.

Pani  Barbara  Zdybek  - Dyrektor Szkoły, powitała nowych

uczniów Oddziału Przedszkolnego, pierwszoklasistów i pozostałą społeczność szkolną, a także rodziców i nauczycieli. Następnie upamiętniliśmy minutą ciszy 72 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Kolejnym, ważnym elementem pierwszego dnia w szkole było spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych, przekazanie przez nich planów zajęć oraz informacji organizacyjnych nowego roku szkolnego.

   Piątek  2.09.2011 ||    Dodał  Wacek
 
  4 | Stypendium szkolne...

Urząd Miasta Sanoka informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o stypendium szkolne w roku szkolnym 2011/2012 na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2004 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

O pomoc materialną o charakterze socjalnym mogą ubiegać się uczniowie, którzy:

à   mieszkają w Sanoku,

à znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna,

à miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12.03.2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) – wynosi ona na dzień 01.10.2006 roku 351,00 zł.

Wnioski stypendialne wydawane będą w Biurze Stypendialnym,  przy ul. Rynek 16 – I piętro oraz w sekretariacie szkoły.

Wniosek będzie także dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Sanoka www.sanok.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie od 01.09.2011r. do 15.09.2011r. w Biurze Stypendialnym przy ul. Rynek 16 – I piętro w godzinach pracy biura tj. 8:00 – 14:00.

   Środa  31.08.2011 ||    Dodała  Katarzyna
 
  3 | Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012...

Dyrektor szkoły informuje, że 1 września 2011 (czwartek), o godz. 815 odbędzie się uroczysta Msza Święta w Kościele Parafialnym w Olchowcach.

Po mszy dyrektor szkoły spotka się z uczniami, rodzicami i nauczycielami w sali gimnastycznej.

Po ogólnym spotkaniu, uczniowie wraz z wychowawcami klas

udadzą się do sal lekcyjnych na spotkanie organizacyjne.

Serdecznie zapraszam!

   Poniedziałek  29.08.2011 ||    Dodała  Barbara
 
 2 | Przetarg na modernizację placu zabaw ROZSTRZYGNIĘTY...

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ogłoszenia: 196607 - 2011 - "Modernizacja szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej  nr  6 w Sanoku,  ul.  Przemyska  80,  wybrano

ofertę: RINGPOL sp. z.o.o - spółka komandytowa, 38 - 540 Zagórz, ul. Bieszczadzka 5.

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza cena.

   Poniedziałek  22.08.2011 ||    Dodała  Barbara
 
  1 | Wyprawka szkolna 2011/2012...

Rodzice dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej, którzy znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej lub życiowej, będą mogli otrzymać w roku szkolnym 2011/2012 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników.

Programem objęto dwie grupy uczniów:

I  grupa:  pochodzących   z  rodzin  spełniających  kryterium

dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 Nr 115, poz. 728), tj. dochód w wysokości 351 zł. na 1 członka rodziny; WNIOSEK NR 1 bez punktu V.

II grupa: pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (np. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej) na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń; WNIOSEK NR 1 wraz z punktem V.

Ponadto program skierowany jest do:

III grupa: uczniowie klas I-III i IV-VI szkoły podstawowej, tj. słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Sanoku); WNIOSEK NR 2

Formularze będą dostępne także w szkole (sekretariat, wychowawcy klas, pedagog szkolny) od 22 sierpnia 2011 r.

Termin składania wniosków 8 wrzesień 2011 r.

   Sobota  20.08.2011 ||    Dodała  Katarzyna
 
 

 

HARMONOGRAM LEKCJI

 
lekcja 1 8.00 - 8.45
lekcja 2 8.55 - 9.40
lekcja 3 9.50 - 10.35
lekcja 4 10.45 - 11.30
lekcja 5 11.50 - 12.35
lekcja 6 12.45 - 13.30
lekcja 7 13.35 - 14.20
lekcja 8 14.25 - 15.10
lekcja 9 15.15 - 16.00
 

KORONAWIRUS

 

ELEKTRONICZNA
LEGITYMACJA SZKOLNA

 

ERASMUS+
Poznaję Świat-Poznaję Siebie

 

 

Nasza Radna
Młodzieżowej Rady Miasta

 

 

Nasze sukcesy

 

 

e-Dziennik

 

 

Pierwsze logowanie
do e-dziennika

 

 

Służbowa
Poczta Elektroniczna

 

 

Biuletyn Informacji
Publicznej

 

 

Podaruj NAM
1 procent

 

 

Szkolna Kasa Oszczędności

 

 

BLOG Szkolnej Biblioteki

 

 

Projekt EKO Sanok

 

 

Ogólnopolska Kampania
BEZ CHEMII NA DRODZE

 

 

Dzień
Bezpiecznego Internetu

 

 

W zakresie
Robotyki i Programowania
współpracujemy z

 

 

 

 

 

 

 

wszelkie prawa zastrzeżone © waja 2007