wortal www.sp6.sanok.pl powstał 1 stycznia 2007 roku

׀  dokumenty  ׀   e-dziennik   ׀  plan lekcji  ׀  nasze innowacje  ׀  kontakt  ׀  panel pocztowy  ׀

AKTUALNOŚCI 

 

NASZA SZKOŁA 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

KONTAKT 

 

KRONIKA 

nauka zdalna 2020
rok szkolny 2019/2020
rok szkolny 2018/2019
rok szkolny 2017/2018
rok szkolny 2016/2017
rok szkolny 2015/2016
rok szkolny 2014/2015
rok szkolny 2013/2014
rok szkolny 2012/2013
rok szkolny 2011/2012
rok szkolny 2010/2011
rok szkolny 2009/2010
rok szkolny 2008/2009
rok szkolny 2007/2008
od 1.01 do 21.06.2007


 

NASZ PATRON 

 

TROCHĘ HISTORII 

 

JUBILEUSZ 10-LECIA 

 

NASI BOHATEROWIE 

 

KADRA 

 

PSYCHOLOG SZKOLNY 

 

ŚWIETLICA SZKOLNA 

 

BIBLIOTEKA oraz ICIM 

 

INFORMATYKA 

 

HISTORIA WWW 

 

DOKUMENTY 

 

UCZNIOWIE I RODZICE 

 

KĄCIK RODZICA 

 

UCZNIOWIE 

 

NASZE OSIĄGNIĘCIA 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA 

 

REKRUTACJA 

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 

 

PRAWA DZIECKA 

 

REALIZOWANE PROJEKTY 

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY 
"Osobliwości przyrodniczne 
Sanoka i okolic" 

 

KONKURS "PRZYRODA W POEZJI" 

 

MISTRZOSTWA W ROBOTYCE 

 

SZKOLNA KASA OSZCZĘDNOŚCI 

 

DZIEŃ ZDROWEGO ŻYWIENIA 

 

PROMOTOR EKOLOGII 

 

SZKOŁA bez PRZEMOCY 

 

ODKRYWAMY TALENTY 

 

eTWINNING 

 

LITER@CKA 2.0 

 

SZKOŁA WSPÓŁPRACY 

 

PO LEKCJACH 

 

NASZA OFERTA 

 

ZUCHY i HARCERZE 

 

STS UKS "szóstka" 

 

ZESPÓŁ MARAKASY 

 

ZESPÓŁ KOEMO 

 

BIESIADA RODZINNA 

 

NASZ KANAŁ YouTube 

 

PODZIĘKOWANIA
CERTYFIKATY
 

 

Bezpieczna Placówka Oświatowa 
Szkoła PAMIĘTA 
LIST od Zarządu Galerii Sanok 
Fundacja POMÓŻ I TY 
Fundacja AKOGO 
Szkoła Odkrywców Talentów 
Szkoła w Ruchu 

 

SZKOLNY WOLONTARIAT 

 

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU 

 

WSPÓŁPRACA Z FUNDACJĄ WOŚP 

 

AKCJE CHARYTATYWNE 

 

 

 

 

SANOCKIE SZKOŁY 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 
Szkoła Podstawowa nr 2 
Szkoła Podstawowa nr 3 
Szkoła Podstawowa nr 4 
Szkoła Podstawowa nr 7 
Szkoła Podstawowa nr 8 
Szkoła Podstawowa nr 9 
I Liceum Ogólnokształcące 
II Liceum Ogólnokształacące 
Zespół Szkół nr 1 
Zespół Szkół nr 2 
Zespół Szkół nr 3 
Zespół Szkół nr 5 
Medyczna Szkoła Policealna 
Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa
 

 
 
Nowa strona 1

kronika wydarzeń - rok szkolny 2013/2014...

 
 
  10 | Dodatkowe zajęcia edukacyjne


 


Szczegółkowa rozpiska po kliknięniu w książkę powyżej.

   Czwartek  12.09.2013 ||    Dodał  Maciej G
 
  9 | Lekcja historii przy pomniku w Bykowcach


 

10września 2013 r. uczniowie kl. VI A i B wraz z wychowawczyniami p. Agnieszką Mandzelowską i p. Grażyną Seryłło uczestniczyli w uroczystościach przed pomnikiem poległych żołnierzy w Bykowcach. Złożono wieńce i kwiaty oddając hołd poległym bohaterom. Rys historyczny i przebieg walki oddziału pod dowództwem podporucznika rezerwy Mariana Zaremby z
6 Brygady Strzelców Podhalańskich, przedstawiła historyk Anna Jurek. Uroczystości rocznicowe na cmentarzu przebiegały zgodnie z ceremoniałem wojskowym: apel poległych, salwa honorowa i złożenie kwiatów na grobach.
 

   Czwartek  12.09.2013 ||    Dodała  Grażyna S
 
  8 | Wizyta Prezydenta w Sanoku


 

6 września 2013r.prezydent Bronisław Komorowski odwiedził Sanok. O godzinie 12.30 pojawił się na Sanockim Rynku, gdzie oczekiwali go mieszkańcy Sanoka oraz młodzież z sanockich szkół. Również uczniowie klas szóstych naszej szkoły wraz z opiekunami witali dostojnego gościa. Nie jest to codziennością uczestniczenie w spotkaniu z prezydentem RP w naszym mieście. Uroczyste przywitanie zakończyło wspólne zdjęcie z mieszkańcami.
 

   Poniedziałek  9.09.2013 ||    Dodała Grażyna S
 
  7 | Spotkania organizacyjne z Rodzicami

Komunikat!

Dyrektor szkoły informuje, że 11 września 2013r. /środa/ odbędą się organizacyjne spotkania z Rodzicami


Dzieci oddziałów przedszkolnych i uczniów kl. I - VI.
Oddział przedszkolne - godz. 16.00
Klasy I - III - godz. 16.30
Klasy IV - VI - godz. 17.00

Serdecznie zapraszamy Rodziców.

   Czwartek  5.09.2013 ||    Dodała  Barbara
  6 | III Turystyczny Piknik rodzinny...

W imieniu PTTK w Sanoku dyrektor szkoły
zaprasza Rodziców i Uczniów na
III Turystyczny Piknik Rodzinny, który odbędzie się
08.09.2013 od godz. 14.00 na Białej Górze w Tawernie.
Szczegóły na plakacie.
od godz. 14.000

WSTĘP WOLNY

   środa  4.09.2013 ||    Dodała  Barbara
  5 |Nowy rok szkolny 2013/2014...


No i rozpoczynamy...

Miły czas błogiego leniuchowania skończył się. Czas zabrać się z nowymi nadziejami do wytężonej pracy... Na pewno wszyscy są wypoczęci i z uśmiechem na twarzy oraz brązową opalenizną powitali mury naszej szkoły...
Rok szkolny 2013/2014 uważamy za otwarty...

   Poniedziałek  2.09.2013 ||    Dodał  Maciej K
 
  4 |Życzenia na nowy rok szkolny 2013/2014...


Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice,
Nauczyciele i Pracownicy Szkoły!

Życzę wszystkim uczniom, aby czas spędzony w szkole był radosny, ale i pracowity, bo wtedy osiągniecie dużo sukcesów. W swym postępowaniu pamiętajcie, że: "Bogactwem człowieka są uśmiech, przyjazny gest, pogodne słowo" i takiego bogactwa życzę Wam jak najwięcej. Nauczycielom życzę jak najmniej kłopotów, problemów z uczniami, zdrowia i wielu powodów do satysfakcji. Rodzicom zaś zadowolenia ze swoich dzieci, dobrej współpracy ze szkołą, z nauczycielami, wychowawcami oraz dyrektorem.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6
im. Jana Pawła II
mgr Barbara Zdybek

   Poniedziałek  2.09.2013 ||    Dodała  Barbara
 
  3 |Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014...

Komunikat!

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2013/2014

2 września 2013r.

O godz. 8.15 odbędzie się uroczysta msza św. w Kościele Parafialnym w Olchowcach. Po zakończeniu około godz. 9.15 odbędzie się spotkanie uczniów, nauczycieli i rodziców z dyrektorem szkoły na sali gimnastycznej. Następnie wychowawcy klas spotkają się z uczniami w salach lekcyjnych.

Zapraszamy!

   Czwartek  29.08.2013 ||    Dodała  Barbara
 
  2 |Stypendia szkolne...

Dyrektor Szkoły informuje, że uczniowie zamieszkali na terenie Sanoka mogą starać się o stypendia szkolne przydzielane przez Urząd Miasta Sanoka w roku szkolnym 2013/2014. Wnioski można pobierać w sekretariacie szkoły od 29 sierpnia do 16 września 2013 r., będą również dostępne

na stronie internetowej UM.
Kryterium dochodowe – 456 zł. netto/osobę w rodzinie.

Wypełnione wnioski należy składać w Biurze Stypendialnym ul. Rynek 16, I. piętro w terminie od 2.09.2013 r. do 16.09.2013 r.

   Poniedziałek  26.08.2013 ||    Dodała  Katarzyna B.
 
  1 |Dofinansowanie do podręczników...

Rodzice dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III oraz V szkoły podstawowej, którzy znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej lub życiowej, będą mogli otrzymać w roku szkolnym 2013/2014 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników.

Programem objęto m. in. uczniów:

Klasy I - pochodzących   z  rodzin, w których dochód wynosi 539 zł. netto na osobę w rodzinie (kryterium określone w ustawie oświadczeniach rodzinnych); WNIOSEK1 bez punktu 3 w części II.

Klas II – IV - pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (np. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej) na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń; WNIOSEK1 wraz z punktem 3 w części II.
 

Ponadto program skierowany jest do uczniów:

Klas I - VI szkoły podstawowej, tj. słabowidzących, niesłyszących,
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Sanoku).

Uczniowie niepełnosprawni, o których mowa powyżej,  posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają prawo ubiegać się o dofinansowanie w programie „Wyprawka szkolna" bez względu na dochód, na jednego członka rodziny - WNIOSEK2 Formularze będą dostępne także w szkole (sekretariat) od 23 sierpnia 2013r.

 

Termin składania wniosków - 9 września 2013 r.

   Poniedziałek  19.08.2013 ||    Dodała  Katarzyna B.
 
 

 

HARMONOGRAM LEKCJI

 
lekcja 1 8.00 - 8.45
lekcja 2 8.55 - 9.40
lekcja 3 9.50 - 10.35
lekcja 4 10.45 - 11.30
lekcja 5 11.50 - 12.35
lekcja 6 12.45 - 13.30
lekcja 7 13.35 - 14.20
lekcja 8 14.25 - 15.10
lekcja 9 15.15 - 16.00
 

KORONAWIRUS

 

ELEKTRONICZNA
LEGITYMACJA SZKOLNA

 

ERASMUS+
Poznaję Świat-Poznaję Siebie

 

 

Nasza Radna
Młodzieżowej Rady Miasta

 

 

Nasze sukcesy

 

 

e-Dziennik

 

 

Pierwsze logowanie
do e-dziennika

 

 

Służbowa
Poczta Elektroniczna

 

 

Biuletyn Informacji
Publicznej

 

 

Podaruj NAM
1 procent

 

 

Szkolna Kasa Oszczędności

 

 

BLOG Szkolnej Biblioteki

 

 

Projekt EKO Sanok

 

 

Ogólnopolska Kampania
BEZ CHEMII NA DRODZE

 

 

Dzień
Bezpiecznego Internetu

 

 

W zakresie
Robotyki i Programowania
współpracujemy z

 

 

 

 

 

 

 

wszelkie prawa zastrzeżone © waja 2007